31225

LeaseVergelijker

€ 360.000  |  8,0% rente  |  42 maanden  Investeerders: 359
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

33 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-03-2019 in 9 dagen volgeschreven door 359 investeerders

Samenvatting

LeaseBizz (handelsnaam Leasevergelijker) is een vergelijkingssite voor (auto)leasecontracten en biedt de gebruiker een eenvoudig platform om de aanbiedingen van de verschillende leasemaatschappijen makkelijk en objectief te kunnen vergelijken. De leasemaatschappijen leveren hun aanbiedingen aan en LeaseVergelijker ontvangt een vergoeding voor bezoekers die worden doorgestuurd, offertes die aangevraagd worden, of contracten die afgesloten worden.

Wilbert Philippo (1967) is in 2002 begonnen met LeaseTrader waaruit in 2015 LeaseVergelijker is ontstaan. In 2004 is met de opgedane ervaring ook het digitaal marketing bureau InfoTrade gestart. 

Financieringsbehoefte
Er is bij start van LeaseVergelijker reeds een initiële investering van € 150.000,- gedaan door twee investeerders. Om verder te groeien is nu een vervolginvestering nodig. De totale investeringsbehoefte is € 360.000,-, waarvan € 150.000,- gaat naar herbouw en uitbreiding van het internetplatform. De rest is met name is bestemd voor investeringen in werkkapitaal en personeelskosten. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 360.000,-. De looptijd is 42 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand start de lineaire aflossing in 36 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert LeaseBizz B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn MasterTraders B.V., LeaseTrader B.V. en LeaseBizz B.V. Wilbert Philippo geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De lening van € 70.995,- van InfoTrade V.O.F. aan MasterTraders B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 35%. De heer W.B. Philippo geeft een negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning. Voorts is overeengekomen dat op de privéwoning geen verdere verhoging van schuld is toestaan gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Om verder te groeien is nu een vervolginvestering nodig, waarvan het grootste gedeelte gaat naar de investering in herbouw en uitbreiding van het internetplatform en de rest met name is bestemd voor investeringen in werkkapitaal en personeelskosten. 

Ondernemer

Wilbert Philippo (1967) is de grootaandeelhouder van de groep bedrijven die zich bezig houdt met de online marketing voor leasemaatschappijen. In 2002 is hij vanaf de zolderkamer begonnen met de autoleasemarktplaats LeaseTrader en in 2004 is dat uitgebreid met online marketingbureau InfoTrade, waar hij voor 51% eigenaar van is. Voor die tijd was hij verantwoordelijk voor productmanagement bij twee internationaal opererende bedrijven. Wilbert is een erkende autoriteit op het gebied van online marketing met name op het gebied van automotive.

Zijn kernkwaliteiten zijn: gedreven, creatief, sterke netwerker, cijfermatig goed, affiniteit met techniek. Combinaties die niet vaak in één persoon voorkomen maar juist daardoor is Wilbert als productmanager en ondernemer succesvol geworden.

Onderneming

In 2009 is LeaseVergelijker geïntroduceerd. LeaseVergelijker biedt de gebruiker een eenvoudig platform om de aanbiedingen van de verschillende leasemaatschappijen makkelijk en objectief te kunnen vergelijken. In 2015 is LeaseVergelijker in de huidige stijl gelanceerd met de opkomst van private lease. Twee investeerders zijn ingestapt en hebben in het kapitaal voor de lancering voorzien, echter heeft Wilbert Philippo met 80% een duidelijk meerderheidsbelang.

LeaseVergelijker is op dit moment de grootste vergelijkingssite voor autoleasecontracten. De markt voor autoleasing groeit momenteel heel snel. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door de sterke toename van private lease. Je kunt dezelfde auto bij meerdere partijen leasen, maar wie heeft de beste prijs en de beste voorwaarden. Net als bijvoorbeeld Independer, Pricewise of Gaslicht.com kunnen bedrijven en particulieren bij LeaseVergelijker een goede onafhankelijke vergelijking maken. De leasemaatschappijen betalen LeaseVergelijker voor de aangeleverde bezoekers, leads en klanten.

Door de sterke online kennis en ervaring in de leasemarkt is LeaseVergelijker goed in staat de juiste mensen op het juiste moment naar de site te trekken. De nauwe samenwerking met het zusterbedrijf InfoTrade maakt dat er een grote voorsprong in kennis en ervaring is.

Ook met LeaseTrader, het platform voor occasionlease wordt stevige groei verwacht omdat steeds meer leasemaatschappijen ook occasionlease gaan aanbieden. Hier is LeaseTrader al vijftien jaar de grootste partij in de markt.

Op dit moment wordt alle techniek en websitebouw nog uitbesteed maar dit wordt op termijn ook in huis gehaald waardoor er sneller kan worden ontwikkeld en ingespeeld kan worden op marktveranderingen.
Door nu te investeren in techniek, mensen en marketing wordt het marktleiderschap verstevigd en uitgebouwd. Doel is om in 2022 een omzet van 3 miljoen euro te realiseren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Investering in internetplatform  € 150.000,-
Marketing € 100.000,-
Werkkapitaal € 110.000,-
Totaal € 360.000,-
Lening Collin Crowdfund € 360.000,-

Leenbedrag: € 360.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 42 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand start de lineaire aflossing in 36 maanden.

Op dit moment loopt er nog een lening bij de ING van € 150.000,- met een openstaande schuld van € 27.500,- en een maandelijkse aflossing van € 1.250,-. De ondernemer heeft hiervoor een persoonlijke borgstelling van € 150.000,- afgegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn MasterTraders B.V., LeaseTrader B.V. en LeaseBizz B.V.
  • W.B. Philippo geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De door InfoTrade V.O.F. verstrekte lening aan MasterTraders B.V. ter hoogte van € 70.995 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van MasterTraders B.V., LeaseTrader B.V. en LeaseBizz B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
  • De heer W.B. Philippo geeft een negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning. Het woonhuis kent een ruime overwaarde ten opzichte van de hypothecaire schuld. Dit houdt de morele belofte in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis zal worden gevestigd.
  • Overeengekomen is dat op de privéwoning geen verdere verhoging van schuld is toegestaan gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor LeaseBizz B.V. is Verhoogd risico, voor LeaseTrader B.V. is deze eveneens Verhoogd risico en voor MasterTraders B.V. is deze Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers van 2017 en prognoses voor 2018 en 2019 van MasterTraders B.V., LeaseTrader B.V. en LeaseBizz B.V. (Leasevergelijker). De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzetontwikkeling is positief met een gerealiseerde omzet van € 498.000,- over 2017 naar € 593.000,- over 2018 (op basis van cijfers tot en met oktober) naar een geprognosticeerde € 968.000,- over 2019. Voor 2018 en 2019 is de cashflow respectievelijk € 15.000,- en € 27.000,-. De verwachte groei in 2019 is het directe gevolg van de investeringen in marketing, personeel en optimalisatie van de website. Deze kosten zullen in eerste instantie nog fors op het uiteindelijke resultaat over 2019 drukken, aangezien deze kosten voor de baten uitgaan. Hier is rekening mee gehouden in de financieringsopzet door het toepassen van de aflossingsvrije periode en een extra buffer mee te financieren. Wilbert Philippo is tevens voor 51% eigenaar van het reeds in 2004 opgerichte InfoTrade V.O.F., die een lucratieve exploitatie kent. De Collin Credit Score voor de Rentabiliteit is vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2017 is de solvabiliteit 18% op een balanstotaal van € 286.000,-. Inclusief de achterstelling van de lening van InfoTrade is de verwachte geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2018 en 2019 respectievelijk 21% (balanstotaal € 637.000,-) en 25% (balanstotaal € 564.000,-).
De score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeiten bestaan hoofdzakelijk uit een stijgende debiteurenportefeuille en liquide middelen.
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) gaat van 0,9 per eind 2017, via 1,0 per eind 2018 naar verwachte 1,1 over 2019. De Liquiditeit krijgt de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-62471 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
01-03-2019 om 14:34
investeerder-47562 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2019 om 13:53
investeerder-46229 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-03-2019 om 11:05
investeerder-37512 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2019 om 11:02
investeerder-36331 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-03-2019 om 10:59

Ondernemer

Wilbert Phillipo

Crowdfund Coach


Fred Bouwman