42800

Leather & Laces

€ 75.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 152 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Leather and Laces
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-04-2022

Leendoel

Remy Jansen is sinds 2010 werkzaam in schoenmakerijen en sinds 2014 heeft hij zijn eigen onderneming. Samen met zijn broer exploiteerde hij vennootschap onder firma Schoenmakerij Jansen & Jansen met een vestiging in Best en een vestiging in Oirschot. Zij exploiteerde een Schoenmakerij Jansen & Jansen C.V. te Eersel. De winkel in Eersel is dit jaar verkocht voor een bedrag van € 30.000,- en de broer van Remy zal uit de onderneming stappen. De verkoopsom zal in 60 termijnen worden voldaan. Boetevrij tussentijds aflossen is toegestaan. De broer van Remy hoeft niet uitgekocht te worden.

Remy is voornemens om door te blijven groeien en heeft de kans gekregen om V.O.F. Schoenmakerij & Lederwaren Albert Boudewijns te Son en Breugel over te nemen. Hij heeft onlangs de eenmanszaak Leather & Laces opgericht, waar uiteindelijk de drie vestigingen (Best, Oirschot en Son en Breugel) onder zullen vallen. Remy heeft met de verkoper afspraken kunnen maken over uitstel van betaling van de financiering. De vestiging in Son en Breugel is zaterdag 3 september 2022 geopend. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de overnamesom en als werkkapitaal voor verbouwing en inventaris.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 57.000
Overname voorraad € 30.000
Werkkapitaal € 13.000
Totaal € 100.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer R. Jansen handelend onder de naam Leather and Laces. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim gebaseerd op de overwaarde in de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leather and Laces worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer R. Jansen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het het woonhuis aan de Cerespad 26, 5694 WC te Son en Breugel kadastraal bekend als sectie E nummer 2540 te Son en Breugel. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. De openstraande schuld van de woning is € 119.841,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 265.000,- op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2021.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Leather and Laces is Verhoogd risico, de score voor Schoenmakerij Jansen & Jansen is Minimaal risico en de score van het overgenomen bedrijf (V.O.F. Schoenmakerij & Lederwaren Albert Boudewijns) is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van V.O.F. Schoenmakerij & Lederwaren Albert Boudewijns en Schoenmakerij Jansen en Jansen. Daarnaast is er gebruikt gemaakt van prognose cijfers van Leather & Laces. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De schoenmakerij in Best heeft in 2021 een bruto omzet gerealiseerd van € 147.000,- met en resultaat van € 45.000,-. De schoenmakerij in Oirschot heeft in 2021 een bruto omzet gerealiseerd van € 88.000,- met en resultaat van € 11.000,-. De overgenomen onderneming V.O.F. Schoenmakerij & Lederwaren Albert Boudewijns heeft in 2021 een bruto omzet van € 127.000,-, inkoopwaarde van de omzet € 51.000,- en een bruto marge van € 76.000,-.

De langlopende schuld in 2021 van de schoenmakerij is Best bestaat uit een leaseverplichting (openstaand bedrag € 21.000,-) en een lening van de moeder van Remy. Enkel op de leaseverplichting wordt afgelost, wat € 4.000,- per jaar is. De toekomstige exploitatie van de drie vestigingen in Best, Oirschot en Son en Breugel zal gaan plaatsvinden vanuit de eenmanszaak Leather and Laces die in 2022 is opgericht.

Jaarcijfers

Balans 2021 Schoenmakerij Jansen & Jansen Oirschot

Activa

  Oirschot 2021
Vaste activa € 15.000
Vlottende activa € 43.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 63.000

Passiva

  Oirschot 2021
Eigen vermogen € 56.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 7.000
Totaal € 63.000

Balans 2021 Schoenmakerij Jansen & Jansen Best

Activa

  Best 2021
Vaste activa € 37.000
Vlottende activa € 24.000
Overige vlottende activa € 21.000
Totaal € 82.000

Passiva

  Best 2021
Eigen vermogen -/- € 31.000
Langlopende schulden € 36.000
Kortlopende schulden € 77.000
Totaal € 82.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 vestiging Son en Breugel

Omzet € 185.000
Bruto winst € 111.000
Kosten € 66.000
Resultaat € 46.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-82796 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 14:04
investeerder-325897 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 14:04
investeerder-123460 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 14:04
investeerder-14739 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 14:04
investeerder-48897 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders