42282

Leermevrouwen.nl

€ 45.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 126
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 126 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Leermevrouwen B.V.
Sector Bedrijfsopleiding en training
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Opstart
Datum van oprichting 31-05-2022
Website www.leermevrouwen.nl (in aanbouw)

Leendoel

Herm van Gorp wil door middel van Leermevrouwen.nl een nieuw web- en cursusplatform in de markt zetten. Om het unieke ‘leermevrouwen’-verhaal een identiteit en beeldtaal te geven dient er een website gebouwd te worden. Op deze website bevindt zich een E-commerce module en webshop met eigen ontwikkelde producten waar bezoekers lesmodules en diverse producten kunnen aankopen. Ook kunnen sprekers van leermevrouwen.nl worden geboekt en kunnen personen zich inschrijven voor klassikale lessen. 
De missie van leermevrouwen.nl is om mannen beter te laten worden in het omgaan met vrouwen door juiste kennis en vaardigheden te delen en te trainen. Hierdoor neemt bewustzijn en zelfvertrouwen toe en is een man veel beter in staat om succesvol om te gaan met vrouwen in een romantische relatie, met uiteindelijk als doel een leuker leven voor zowel hem als haar!
Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden. De eerste drie maanden betreffen een aflossingsvrije periode. De vaste rente bedraagt 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Ontwikkeling huisstijl € 13.000
Ontwikkeling website en webshop € 10.500
Cursusmateriaal € 15.500
Theatermateriaal en -kleding € 10.000
Marketing € 6.000
Totaal € 55.000
Lening familielid € 10.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Leermevrouwen B.V. en Goldstar B.V. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leermevrouwen B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 45.000,- door de heer H.A.W. van Gorp, geboren op 21-03-1963 te Tilburg. De borgstelling is momenteel materieel van aard. 
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 45.000,- op het woonhuis, met als adres: Tuinstraat 100, 5038 DE te Tilburg, kadastraal bekend als sectie M nummer 7852 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en een openstaande schuld van € 197.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 525.000,- op basis van een waardeverklaring van een onafhankelijk taxateur met tekendatum 12 april 2022.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Leermevrouwen B.V. is Verhoogd risico en de score voor Goldstar B.V. is Laag risico. Vanwege het startende karakter van de onderneming hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geprognosticeerde cijfers van Leermevrouwen B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Toelichting jaarcijfers
De geprognosticeerde cijfers zijn door de ondernemer samen met zijn boekhouder opgesteld op basis van de verkoop e-book, eenmalige shows, digitale modules en workshops op locatie. De verkoopcijfers zijn gebaseerd op basis van vergelijkbare bedrijven vanuit zowel binnen- als buitenland.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  2022
Vaste activa € —
Vlottende activa € 45.000
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 55.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 10.000
Langlopende schulden € 41.000
Kortlopende schulden € 4.000
Totaal € 55.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 101.000
Kosten € 72.000
Belasting € 4.000
Netto winst € 25.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12495 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2022 om 11:08
investeerder-282755 heeft € 400 geïnvesteerd.
27-06-2022 om 11:08
investeerder-110839 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-06-2022 om 11:07
investeerder-125518 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2022 om 11:07
investeerder-256497 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-06-2022 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders