46657

Leeuwman Automotive

€ 650.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 631
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

68 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-01-2024 in 21 dagen volgeschreven door 631 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 8 januari 2024

Beste investeerder,

19 december jl. is de crowdfunding van Leeuwman Automotive live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

Het streefbedrag wordt neerwaarts aangepast tot € 650.000,-. Het restantgedeelte wordt door private investeerders ingevuld met dezelfde zekerheidspositie als de crowdfund investeerders.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

Leenbedrag: € 950.000,-, waarvan € 650.000,- ingevuld wordt middels deze crowdfunding en € 300.000,- ingevuld wordt middels private investeerders
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, met een slottermijn van € 850.000,-

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Vader (1967) en zoon (1993) Yildiz exploiteren beiden al jaren hun eigen autobedrijf. Vader handelde altijd onder de naam Autobedrijf SterCars en is voornamelijk gespecialiseerd in carrosserieherstel en schadeherstel. Zoon exploiteerde zijn eenmanszaak onder de naam Gsg- Performance tuningservice, waarbij hij gespecialiseerd is in het uitvoeren van motorupgrades van auto’s. Vader en zoon wensen nu samen een bedrijfspand aan de Hofjes 44 te Middelharnis aan te kopen en hun activiteiten verder uit te voeren onder de vennootschap onder firma Leeuwman Automotive. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.330.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 juli 2023. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt daarmee 71% bij aanvang en 64% op het einde van de looptijd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.402.500,-. Aan eigen middelen wordt € 452.500,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000.,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn de heer B. Yildiz en de heer T. Yildiz handelend onder de naam Leeuwman Automotive. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De ondernemers brengen voor de aankoop zelf € 452.500,- in. Daarnaast is er op dit moment een gezamenlijke overwaarde op de privé woonhuizen van de ondernemers ter hoogte van € 367.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het aan te kopen bedrijfspand De Hofjes 44, 3241 ML te Middelharnis, kadastraal bekend als sectie E nummer 757 te Middelharnis, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.330.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-07-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leeuwman Automotive worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het bedrijfsmatig onroerend goed De Hofjes 44, 3241 ML te Middelharnis.

Ondernemer

Bahri (1967) is al meer dan 25 jaar actief met zijn autobedrijf SterCars. Na het behalen van het monteursdiploma heeft Bahri zich gespecialiseerd in het verzorgen en herstellen van beschadigde auto’s. Middels zijn jarenlange expertise heeft hij een vaste klantenkring opgebouwd.

Tunahan (1993) heeft de interesse in auto’s van zijn vader geërfd en is in 2020 zijn eigen onderneming gestart in het tunen van auto’s. Motortuning en motormanagement zijn een zeer specialistisch onderdeeld geworden van de autobranche, welke hij zichzelf middels zijn technische opleiding heeft toegeëigend. Door deze specialisatie heeft hij zowel bij de particuliere consumenten een klantenkring opgebouwd alsmede bij collega garagebedrijven. 

Onderneming

Vader en zoon hebben afgelopen jaren een mooie groei met hun eenmanszaken (Autobedrijf SterCars en Gsg-Performance) weten te realiseren. Vanwege de groei van beide ondernemingen hebben de heren Yildiz besloten om de activiteiten samen te voegen en hebben de vennootschap onder firma Leeuwman Automotive opgericht. 

Bahri heeft met Autobedrijf SterCars een autoschadeherstelbedrijf opgericht en heeft jaren kennis en ervaring in technische motorreparaties van onder andere personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. Van schade aangifteformulier tot het verzorgen van rechtstreekse financiële afhandeling met de verzekering of leasemaatschappij en het inzetten van vervangend vervoer is bij SterCars de normaalste gang van zaken. 

Tunahan heeft met Gsg-Performance een professioneel autotuning bedrijf opgericht die vanuit de gehele Benelux aanvragen krijgt om auto’s te tunen. Door de speciale software die door Gsg-Performance wordt toegepast, worden de behandelde auto’s aan het bedrijf verbonden waardoor er een belangrijke continuïteit van relaties is ontstaan.

Beide ondernemingen voeren hun werkzaamheden uit vanuit separate huurpanden en door de activiteiten samen te voegen, ontstaan er synergie voordelen en tevens kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in het fraaie bedrijfspand aan De Hofjes 44 te Middelharnis. De huidige huurlast ter hoogte van € 40.000,- op jaarbasis komt door de verhuizing te vervallen.

Aan te kopen onroerend goed De Hofjes 44 te Middelharnis
Het betreft een in 2012 nieuw gebouwd bedrijfsobject met showroom, werkplaats en verhard buitenterrein op uitstekende zichtlocatie aan de Zuidelijke Randweg van Middelharnis. Het bedrijfspand beschikt over een energielabel B en het kadastraal oppervlak bedraagt 3.116m2 

Begane grond:

 • circa 600 m2 showroom/kantoor
 • circa 333 m2 bedrijfsruimte/werkplaats

Verdieping:

 • circa 175 m2 kantoor/kantine/magazijn

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom bedrijfspand De Hofjes 44 te Middelharnis incl. roerende zaken   € 1.262.500,-
Aanvullende kosten € 140.000,-
Totaal € 1.402.500,-
Eigen inbreng*  € 452.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-

*De eigen inbreng is afkomstig uit de beschikbare liquiditeiten uit de beide eenmanszaken.

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing met een slottermijn van € 850.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Leeuwman Automotive is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 van Gsg-Performance en Autobedrijf SterCars, prognosecijfers 2023 van Leeuwman Automotive, de eigen inbreng en de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
In 2022 bedroeg de omzet van Gsg-Performance (de eenmanszaak van de heer T. Yildiz) € 300.000,- met een resultaat voor belasting en privé onttrekkingen van € 183.000,- en een netto cashflowoverschot van € 86.000,-. In 2022 bedroeg de omzet van Autobedrijf SterCars (de eenmanszaak van de heer B. Yildiz) € 345.000,- met een resultaat voor belasting en privé onttrekkingen van € 174.000,- en een netto cashflowoverschot van € 86.000,-. De totale huurlasten van beide eenmanszaken bedroegen € 40.000,- welke na aankoop van het bedrijfspand komen te vervallen. In 2023 wordt er totaal een omzet van € 702.000,- verwacht met een resultaat voor belasting en privé onttrekkingen van € 382.000,- en een netto cashflowoverschot van € 196.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per 1 oktober 2023 van Leeuwman Automotive is 100% op een balanstotaal van € 520.000,-. Na aankoop van het bedrijfspand vindt er balansverlenging plaats waardoor de totale balans € 1.330.000,- bedraagt en de solvabiliteit 29%, waarbij de kosten koper niet zijn geactiveerd op de balans. Daarnaast is er extra comfort vanuit de vermogenspositie van de ondernemers in privé. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn de heer B. Yildiz en de heer T. Yildiz handelend onder de naam Leeuwman Automotive. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De ondernemers brengen voor de aankoop zelf € 452.500,- in. Daarnaast is er op dit moment een gezamenlijke overwaarde op de privé woonhuizen van de ondernemers ter hoogte van € 367.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het aan te kopen bedrijfspand De Hofjes 44, 3241 ML te Middelharnis, kadastraal bekend als sectie E nummer 757 te Middelharnis, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.330.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-07-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leeuwman Automotive worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-421817 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 12:47
investeerder-158025 heeft € 15.000 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 12:41
investeerder-116787 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 12:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 12:07
investeerder-362891 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 11:30

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marijke Panis