41607

Leij Trading

€ 55.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 142
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-08-2022 in 7 uur volgeschreven door 142 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Leij Trading
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop loods
Datum van oprichting 21-03-2017
Website www.twentezout.nl

Leendoel

Alexander van der Leij exploiteert sinds enkele jaren een webshop gespecialiseerd in de verkoop van onthardingszout. Voor de opslag van het onthardingszout huurt de ondernemer momenteel een loods. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een perceel grond met loods aan te kopen. Deze loods zal hij aanwenden voor de opslag van het onthardingszout. Voor de aankoop en van de loods is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 45.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom (v.o.n.) € 95.000
BTW € 20.000
Totaal € 115.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A.F. van der Leij handelend onder de naam Leij Trading. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De ondernemer heeft samen met zijn partner een koopwoning in 2020 gekocht, waarbij de restschuld min of meer gelijk is aan de koopsom. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de eventuele overwaarde op het woonhuis alsmede de overwaarde op de aan te kopen loods.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leij Trading worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 55.000,- op de aan te kopen loods aan de Mossendamsweg 5, 7472DA te Goor (kadastraal bekend als sectie A, nummers 4091 en 4092 te Goor) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 95.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Leij Trading is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Leij Trading. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer is actief in loondienst, waardoor de inkomsten vanuit Leij Trading als bijverdienste fungeren. De ondernemer kan middels de inkomsten uit loondienstverband voorzien in zijn levensbehoeften.

Jaarcijfers

Balans voorlopige cijfers 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 9.000
Vlottende activa € 9.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 23.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 21.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 23.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021

Omzet € 38.000
Bruto winst € 29.000
Kosten € 17.000
Resultaat € 12.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109869 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 17:40
investeerder-109710 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 17:38
investeerder-8470 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 17:29
investeerder-288160 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 17:25
investeerder-127887 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 16:55

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders