44800

Non publieke funding

€ 225.000  |  10,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 9
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2023 in 1 uur volgeschreven door 9 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook vertrouwelijk met u gedeeld. Op deze non-publieke investeringskans is het loyaliteitsprogramma niet van toepassing. De kosten voor het investeren in deze pitch bedragen 0,08% per maand over het openstaande investeringsbedrag.

De Lenferink Groep in Zwolle is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een gevestigde belegger in de vastgoedwereld. De onderneming onderscheidt zich door een aanpak waarbij de focus ligt op het creëren van meerwaarde. Met een deskundig team wordt er op professionele wijze een gevarieerde onroerend goed portefeuille beheerd, gemanaged en geëxploiteerd. De groep vindt behoud van historisch erfgoed belangrijk en streeft naar het toevoegen van maatschappelijke waarde. Voorbeelden waarin dit tot uiting komt zijn een winkelcentrum met leegstand en een klooster zonder bestemmingsplan. Deze handelswijze maakt de Lenferink groep verrassend en uniek en heeft geresulteerd in een portefeuille van onder andere winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties door geheel Nederland gericht op lange termijn rendement. De totaal beheerde portefeuille van de groep en enkele deelnemingen bestaat inmiddels uit circa 100 objecten met een marktwaarde van circa € 300.000.000,-.
Afgelopen jaren heeft de Lenferink Groep een stevige groei doorgemaakt, waarbij de reguliere omzet (met name huurinkomsten) is gestegen van € 9.900.000,- in 2018 naar € 27.300.000,- (laatste inschatting) in 2022. De strategie is om panden/objecten met potentie aan te kopen, indien nodig te ontwikkelen en vervolgens te zorgen voor invulling van de beschikbare ruimten met huurders. Aan het eind van dit proces worden de panden dan vanuit de ontwikkelportefeuille overgeheveld naar de beheerportefeuille. De Lenferink Groep heeft hier een succesvol trackrecord in opgebouwd. 

De vastgoedportefeuille van de Lenferink Groep is verdeeld over meerdere clusters. In de clusters wordt de financiering telkens verzorgd door een bankinstelling, aangevuld door private investeerders. Eén van de clusters betreft Lenferink Vastgoed Zwolle B.V. Momenteel zijn er 8 objecten aanwezig in dit cluster, die zijn aangekocht vanaf juni 2022. De financiering van deze objecten vindt plaats door private investeerders. In 2023 worden hier naar verwachting nog een aantal panden aan toegevoegd. De gedachte is om 2 objecten in de loop van 2023 weer te verkopen (leegstaand kantoor in Enschede en een zorgcomplex in Donderen). 

De nu gevraagde financiering dient ter overbrugging en wordt weer afgelost uit de verkoop van (één of beide) objecten, dan wel uit herfinanciering op de einddatum. Het einddoel is om binnen een jaar de gehele portefeuille onder te brengen bij een bankinstelling (Nederlands of buitenlands), waarmee alle private financieringen, inclusief de overbrugging indien dan nog aanwezig, weer worden afgelost. De huidige marktwaarde van de 8 objecten bedraagt € 22.755.000,-, met een totaal aan financieringen (inclusief deze overbrugging) van € 17.720.000,-. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.500.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 24 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 925.000,-. De rente bedraagt 10% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Collin Credit Score is Voldoende. De Dun&Bradstreet kwalificatie is Laag risico.

 • De geldnemers zijn Lenferink Vastgoed Zwolle B.V., Lenf Assen B.V., Lenf Beheer B.V., Lenf Steenwijk B.V. en Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- op het onroerend goed aan De Haar 11 en 11 A, 9405 TE te Assen (TT Hal), kadastraal bekend als sectie O nummers 1599 en 1678 te Assen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 6.000.000,- en een openstaande schuld van € 6.000.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 9.775.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum XX-XX-XXXX.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan De Haar 11 en 11 A, 9405 TE te Assen (TT Hal), kadastraal bekend als sectie O nummers 1599 en 1678 te Assen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een notariële verkoopvolmacht verkregen voor:
  • Het onroerend goed aan de Haersolteweg 3 en 3 A, 7722 SE te Dalfsen, kadastraal bekend als sectie Q nummers 732, 735 en 894 te Dalfsen. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.800.000,- en een gelijke openstaande schuld.
  • Het onroerend goed aan de Norgerweg 207, 9497 TC te Donderen, kadastraal bekend als sectie R nummers 455, 653, 719 en 720 te Vries. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.750.000,- en een gelijke openstaande schuld. 
 • Lenf Beheer B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed aan de Haersolteweg 3 en 3 A, 7722 SE te Dalfsen, kadastraal bekend als sectie Q nummers 732, 735 en 894 te Dalfsen en op het onroerend goed aan de Norgerweg 207, 9497 TC te Donderen, kadastraal bekend als sectie R nummers 455, 653, 719 en 720 te Vries. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening gedeeltelijk vervroegd af te lossen met een minimum van € 100.000,- per aflossing tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders. De looptijd bij de (gedeeltelijke) vervroegde aflossing blijft gelijk. De aflossing zal plaatsvinden op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de lening is een overbruggingsfinanciering voor de verkoop van enkele objecten in de portefeuille.

Ondernemer

De ondernemer Carlus Lenferink (1955) startte eind jaren tachtig met vastgoedactiviteiten door de aankoop van een Jugendstilpand aan de Veerallee in Zwolle. In de jaren daarna groeide de onderneming vervolgens door naar een grote, ervaren partij op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Onderneming

De Lenferink Groep in Zwolle is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een gevestigde belegger in de vastgoedwereld. De opbouw van de vastgoedportefeuille van de Lenferink Groep is eind jaren tachtig, begin jaren negentig begonnen. In de jaren die volgden ontwikkelde het bedrijf zich tot een vooraanstaande onderneming op het gebied van onroerend goed. Met een deskundig team wordt op professionele wijze een gevarieerde onroerendgoedportefeuille beheerd, gemanaged en geëxploiteerd. Deze portefeuille bestaat uit onder meer winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties in heel Nederland.
Door een uitgebreid netwerk en aanwezige kennis, is de onderneming in staat om de portefeuille op bouwkundig en financieel hoog niveau te beheren. Hierdoor sluit het aanbod goed aan bij de vraag van zowel beleggers als huurders, wat resulteert in renderende relaties op de lange termijn. Dankzij de grote diversiteit en omvang van de vastgoedvoorraad beschikt de Lenferink Groep over een stabiele en goed renderende portefeuille. De onderneming onderscheidt zich in de vastgoedmarkt door de focus op duurzame relaties. 

Afgelopen jaren heeft de Lenferink Groep een stevige groei doorgemaakt, waarbij de reguliere omzet (met name huurinkomsten) is gestegen van € 9.900.000,- in 2018 naar € 27.300.000,- (last estimate) in 2022. De strategie is om panden/objecten met potentie aan te kopen, indien nodig te ontwikkelen en vervolgens te zorgen voor invulling van de beschikbare ruimten met huurders. Aan het eind van dit proces worden de panden dan vanuit de ontwikkelportefeuille overgeheveld naar de beheerportefeuille. De Lenferink Groep heeft hier een succesvol trackrecord in opgebouwd. 

De Lenferink Groep bestaat uit ongeveer 55 vennootschappen waarin de vastgoedbeleggingen zijn ondergebracht. Aan het hoofd van de groep staat Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., daarnaast is er Lenferink Vastgoed Zwolle B.V., deze tak is relatief klein van omvang en bevat momenteel acht objecten. De aandelen van beide holdings zijn via een STAK in handen van DGA Carlus Lenferink (1955). In Lenferink Vastgoed Zwolle B.V. heeft CEO Emiel Brink (1982) een belang van 30%. Zie ook de organogrammen in de bijlage.

In de groep wordt gewerkt met meerdere banken en institutionele instellingen (Caerus, Rabobank, Oldenburgische Landesbank, Hypo Noe Landesbank, Qsix). Deze financieringen zijn telkens exclusief op een cluster van vennootschappen gestructureerd, zonder of met beperkte aansprakelijkheid van de topholding Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. De nu aan te trekken financiering wordt geadministreerd in Lenferink Vastgoed Zwolle B.V.. De jaarrekeningen worden opgemaakt door Tamek Groep te Zwolle, op basis van een controleverklaring. 
In de Lenferink Groep werken zo’n 20 medewerkers. Sterk punt van de onderneming is dat alle benodigde disciplines in huis aanwezig zijn, zoals onderhoud, huurbeheer, makelaardij, financieel beheer, acquisitie & financiering en exploitatie & beleggingen. De onderneming wordt aangestuurd door Carlus Lenferink (CEO) en Emiel Brink (CEO). Daarbij zijn de verantwoordelijkheden voor een belangrijk deel in de organisatie zelf neergelegd. Voor de disciplines financiën, huurbeheer en asset management wordt gewerkt met aanspreekpunten. Deze aanspreekpunten worden telkens door andere medewerkers ingevuld. Het is een team met ruime ervaring in de vastgoedbranche.

Juridische structuur

Hieronder vindt u de volledige structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overbrugging € 1.500.000,-
Totale investering € 1.500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente: 10%
Looptijd: 24 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 925.000,- in de 24e maand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lenferink Vastgoed Zwolle B.V., Lenf Assen B.V. en Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Lenf Beheer B.V. en Lenf Steenwijk B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige verhuurexploitatie, tezamen met de geconsolideerde balans na financiering van Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. en de prognoses over 2023 en 2024 van de groep. De overall score is Voldoende. 

Afloscapaciteit
In 2022 zijn succesvol omvangrijke herfinancieringen tot stand gekomen, met Caerus, Qsix, Hypo Noe en Rabobank. Dit heeft geleid tot significant lagere rentelasten. 
De prognose voor 2023 laat een verdere groei van de huurinkomsten zien, met lagere rentelasten. De effecten van de herfinanciering in 2022 tegen lagere renteniveaus, worden nu goed zichtbaar. De huurinkomsten stijgen doordat ontwikkelobjecten in de loop van 2022 verder zijn afgerond en ingevuld met huurders, daarnaast is rekening gehouden met een gemiddelde indexering van de huuropbrengsten van 3%. Deze indexering is conservatief aangehouden, in de praktijk is de indexering vaak hoger, onder invloed van de inflatie. In 2023 wordt naar verwachting een operationele winst van € 4.500.000,- gerealiseerd, buiten de eventueel nog weer toe te passen waarde mutaties om. Bij de prognose is geen rekening gehouden met verdere invulling van leegstand (opwaarts potentieel circa € 1.100.000,-). De kasstromen zijn naar verwachting voldoende voor het voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de verschillende financieringen. Door lagere rentelasten als gevolg van aflossingen en verhoging van de huren door indexering zal er geleidelijk nog meer ruimte in de kasstroom ontstaan, zoals zichtbaar wordt in de prognose. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de groep bedraagt 19% na kredietverstrekking op een balanstotaal van € 300.636.000,-. Bij de berekening van de solvabiliteit hebben we de pensioenvoorziening en de belastinglatentie tot het risicodragend vermogen toegekend. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Lenferink Vastgoed Zwolle B.V., Lenf Assen B.V., Lenf Beheer B.V., Lenf Steenwijk B.V. en Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- op het onroerend goed aan De Haar 11 en 11 A, 9405 TE te Assen (TT Hal), kadastraal bekend als sectie O nummers 1599 en 1678 te Assen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 6.000.000,- en een openstaande schuld van € 6.000.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 9.775.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum XX-XX-XXXX.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan De Haar 11 en 11 A, 9405 TE te Assen (TT Hal), kadastraal bekend als sectie O nummers 1599 en 1678 te Assen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een notariële verkoopvolmacht verkregen voor:
  • Het onroerend goed aan de Haersolteweg 3 en 3 A, 7722 SE te Dalfsen, kadastraal bekend als sectie Q nummers 732, 735 en 894 te Dalfsen. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.800.000,- en een gelijke openstaande schuld.
  • Het onroerend goed aan de Norgerweg 207, 9497 TC te Donderen, kadastraal bekend als sectie R nummers 455, 653, 719 en 720 te Vries.Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.750.000,- en een gelijke openstaande schuld. 
 • Lenf Beheer B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed aan de Haersolteweg 3 en 3 A, 7722 SE te Dalfsen, kadastraal bekend als sectie Q nummers 732, 735 en 894 te Dalfsen en op het onroerend goed aan de Norgerweg 207, 9497 TC te Donderen, kadastraal bekend als sectie R nummers 455, 653, 719 en 720 te Vries. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening gedeeltelijk vervroegd af te lossen met een minimum van € 100.000,- per aflossing tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders. De looptijd bij de (gedeeltelijke) vervroegde aflossing blijft gelijk. De aflossing zal plaatsvinden op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de notariële verkoopvolmacht als kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-329762 heeft € 50.000 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 19:57
investeerder-14739 heeft € 25.000 geïnvesteerd.
20-04-2023 om 10:07
investeerder-359285 heeft € 25.000 geïnvesteerd.
19-04-2023 om 14:41
investeerder-324875 heeft € 15.000 geïnvesteerd.
19-04-2023 om 10:13
investeerder-358337 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
18-04-2023 om 18:44

Ondernemer

C.A.G. Lenferink

Crowdfund Coach


AR