44816

Lenf Beheer B.V.

€ 2.300.000  |  9,5% rente  |  19 maanden  Investeerders: 1205
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-03-2023 in 1 uur volgeschreven door 1205 investeerders

Samenvatting

De Lenferink Groep in Zwolle is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een gevestigde belegger in de vastgoedwereld. De onderneming onderscheidt zich door een aanpak waarbij de focus ligt op het creëren van meerwaarde. Met een deskundig team wordt er op professionele wijze een gevarieerde onroerend goed portefeuille beheerd, gemanaged en geëxploiteerd. De groep vindt behoud van historisch erfgoed belangrijk en streeft naar het toevoegen van maatschappelijke waarde. Voorbeelden waarin dit tot uiting komt zijn een winkelcentrum met leegstand en een klooster zonder bestemmingsplan. Deze handelswijze maakt de Lenferink groep verrassend en uniek en heeft geresulteerd in een portefeuille van onder andere winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties door geheel Nederland gericht op lange termijn rendement. De totaal beheerde portefeuille van de groep en enkele deelnemingen bestaat inmiddels uit circa 100 objecten met een marktwaarde van circa € 300.000.000,-.
Afgelopen jaren heeft de Lenferink Groep een stevige groei doorgemaakt, waarbij de reguliere omzet (met name huurinkomsten) is gestegen van € 9.900.000,- in 2018 naar € 27.300.000,- (last estimate) in 2022. De strategie is om panden/objecten met potentie aan te kopen, indien nodig te ontwikkelen en vervolgens te zorgen voor invulling van de beschikbare ruimten met huurders. Aan het eind van dit proces worden de panden dan vanuit de ontwikkelportefeuille overgeheveld naar de beheerportefeuille. De Lenferink Groep heeft hier een succesvol trackrecord in opgebouwd. 

De vastgoedportefeuille van de Lenferink Groep is verdeeld over meerdere clusters. In de clusters wordt de financiering telkens verzorgd door een bankinstelling, aangevuld door private investeerders.
Binnen het cluster Lenf Vastgoed Zwolle B.V. wordt door Lenf Beheer BV nu de zorghuisvesting te Hulsberg aangekocht en gefinancierd via investeerders. In het voormalige klooster – een Rijksmonument – met moderne aanbouw zijn dertien 2-kamerappartementen gesitueerd, met elk de beschikking over een eigen woonkamer met pantry, slaapkamer en badkamer. Daarnaast zijn in het gebouw een gezamenlijke woonkamer, keuken, bidruimte, kantoorruimte, kapel en garages aanwezig. De eerste en tweede verdieping zijn met een lift te bereiken. Het totale object is circa 1.390 m² VVO (vrij verhuurbare oppervlakte) groot en circa 1.850 m² BVO (bruto vloeroppervlakte). Aan de achterzijde is Huize d’Alzon gelegen, een woon-zorgcomplex, bestaande uit 10 woonzorgeenheden en gelegen te midden in de kloostertuin. Deze aanbouw met een oppervlakte van circa 730 m² VVO is gerealiseerd in 1995 als een één-laags zorgcomplex. Dit zorgcentrum is van oudsher een zorgcentrum voor religieuzen, maar sinds enkele jaren kunnen ook niet-religieuzen er terecht. De getaxeerde marktwaarde bedraagt € 3.525.000,-, op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 3-2-2023. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 91% bij aanvang en 86% bij de slottermijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.375.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 175.000,- ingebracht. De totale financiering via Collin bedraagt € 3.200.000,-, welke ingevuld wordt door een combinatie van een private lening ter hoogte van € 900.000,- en deze publieke funding van maximaal € 2.300.000,-. De looptijd is 19 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 3.025.000,-. De aflossing vindt enkel plaats op deze crowdfunding, de private lening is aflossingsvrij. De rente bedraagt 9,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemers zijn Lenferink Vastgoed Zwolle B.V., Lenf Beheer B.V., Lenf Steenwijk B.V. en Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.
  • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 3.200.000,- op het onroerend goed aan de Schoolstraat 5, 6336 AN te Hulsberg, kadastraal bekend als sectie E nummer 836 te Hulsberg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De marktwaarde bedraagt € 3.525.000,- op basis van taxatierapport met waarde peildatum 3 februari 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Schoolstraat 5, 6336 AN te Hulsberg, kadastraal bekend als sectie E nummer 836 te Hulsberg, worden verpand aan de investeerders van Collin.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van de zorghuisvesting te Hulsberg (voormalig klooster Hulsberg).

Ondernemer

De ondernemer Carlus Lenferink (1955) startte eind jaren tachtig met vastgoedactiviteiten door de aankoop van een Jugendstilpand aan de Veerallee in Zwolle. In de jaren daarna groeide de onderneming vervolgens door naar een grote, ervaren partij op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Onderneming

De Lenferink Groep in Zwolle is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een gevestigde belegger in de vastgoedwereld. De onderneming onderscheidt zich door een aanpak waarbij de focus ligt op het creëren van meerwaarde. Met een deskundig team wordt er op professionele wijze een gevarieerde onroerend goed portefeuille beheerd, gemanaged en geëxploiteerd. De groep vindt behoud van historisch erfgoed belangrijk en streeft naar het toevoegen van maatschappelijke waarde. Voorbeelden waarin dit tot uiting komt zijn een winkelcentrum met leegstand en een klooster zonder bestemmingsplan. Deze handelswijze maakt de Lenferink groep verrassend en uniek en heeft geresulteerd in een portefeuille van onder andere winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties door geheel Nederland gericht op lange termijn rendement. De totaal beheerde portefeuille van de groep en enkele deelnemingen bestaat inmiddels uit circa 100 objecten met een marktwaarde van circa € 300.000.000,-.
Afgelopen jaren heeft de Lenferink Groep een stevige groei doorgemaakt, waarbij de reguliere omzet (met name huurinkomsten) is gestegen van € 9.900.000,- in 2018 naar € 27.300.000,- (last estimate) in 2022. De strategie is om panden/objecten met potentie aan te kopen, indien nodig te ontwikkelen en vervolgens te zorgen voor invulling van de beschikbare ruimten met huurders. Aan het eind van dit proces worden de panden dan vanuit de ontwikkelportefeuille overgeheveld naar de beheerportefeuille. De Lenferink Groep heeft hier een succesvol trackrecord in opgebouwd. 
De Lenferink Groep bestaat uit ongeveer 55 vennootschappen waarin de vastgoedbeleggingen zijn ondergebracht. Aan het hoofd van de groep staat Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., daarnaast is er Holding C. Lenferink B.V., deze tak is relatief klein van omvang en bevat momenteel drie objecten. De aandelen van beide holdings zijn via een STAK in handen van DGA Carlus Lenferink (1955). In de groep wordt gewerkt met meerdere banken en institutionele instellingen (Caerus, Rabobank, Oldenburgische Landesbank, Hypo Noe Landesbank, Qsix). Deze financieringen zijn telkens exclusief op een cluster van vennootschappen gestructureerd, zonder of met beperkte aansprakelijkheid van de topholding Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.. De nu aan te trekken financiering wordt geadministreerd in Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., waarmee bestaande private investeerders in deze holding worden afgelost. Als onderpand zal een 2e hypotheek worden gevestigd op 17 objecten die zich bevinden in het Lenr Finance Holding B.V. cluster, dat wordt gefinancierd door Rabobank. De aandelen van Lenr Finance Holding B.V. worden 100% gehouden door Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.
De jaarrekeningen worden opgemaakt door Tamek Groep te Zwolle, op basis van een controleverklaring. 
In de Lenferink Groep werken zo’n 20 medewerkers. Sterk punt van de onderneming is dat alle benodigde disciplines in huis aanwezig zijn, zoals onderhoud, huurbeheer, makelaardij, financieel beheer, acquisitie & financiering en exploitatie & beleggingen.
De onderneming wordt aangestuurd door Carlus Lenferink (CEO) en Emiel Brink (CEO). Daarbij zijn de verantwoordelijkheden voor een belangrijk deel in de organisatie zelf neergelegd. Voor de disciplines financiën, huurbeheer en asset management wordt gewerkt met aanspreekpunten. Deze aanspreekpunten worden telkens door andere medewerkers ingevuld. Het is een team met ruime ervaring in de vastgoedbranche.

Juridische structuur

Hieronder vindt u de volledige structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop zorgcomplex Hulsberg € 3.000.000,-
Kosten € 375.000,-
Totale investering € 3.375.000,-
Eigen inbreng € 175.000,-
Private lening € 900.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.300.000,-

Leenbedrag: € 3.200.000,- waarvan € 2.300.000,- via deze crowdfunding
Rente: 9,5%
Looptijd: 19 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 3.025.000,-. De aflossing vindt enkel plaats op de crowdfundlening, de private lening is aflossingsvrij.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lenf Beheer B.V. en voor Lenf Steenwijk B.V. is Verhoogd risico en de kwalificatie voor Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. en voor Lenferink Vastgoed Zwolle B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige verhuurexploitatie, tezamen met de geconsolideerde balans na financiering van Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. en de prognoses over 2022 en 2023 van de groep. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit 
In 2022 zijn succesvol omvangrijke herfinancieringen tot stand gekomen, met Caerus, Qsix, Hypo Noe en Rabobank. Dit heeft geleid tot significant lagere rentelasten. 
De prognose voor 2023 laat een verdere groei van de huurinkomsten zien, met lagere rentelasten. De effecten van de herfinanciering in 2022 tegen lagere renteniveaus, worden nu goed zichtbaar. De huurinkomsten stijgen doordat ontwikkelobjecten in de loop van 2022 verder zijn afgerond en ingevuld met huurders, daarnaast is rekening gehouden met een gemiddelde indexering van de huuropbrengsten van 3%. Deze indexering is conservatief aangehouden, in de praktijk is de indexering vaak hoger, onder invloed van de inflatie. In 2023 wordt operationele winst gerealiseerd, buiten de eventueel nog weer toe te passen waarde mutaties om. Bij de prognose is geen rekening gehouden met verdere invulling van leegstand (opwaarts potentieel circa € 1.100.000,-). De kasstromen zijn voldoende voor het voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de verschillende financieringen. Door lagere rentelasten als gevolg van aflossingen en verhoging van de huren door indexering zal er geleidelijk nog meer ruimte in de kasstroom ontstaan, zoals zichtbaar wordt in de prognose voor 2024. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 19% na kredietverstrekking op een balanstotaal van € 300.636.000,-. Bij de berekening van de solvabiliteit hebben we de pensioenvoorziening en de belastinglatentie aan het risicodragend vermogen toegekend. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Lenferink Vastgoed Zwolle B.V., Lenf Beheer B.V., Lenf Steenwijk B.V. en Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.
  • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 3.200.000,- op het onroerend goed aan de Schoolstraat 5, 6336 AN te Hulsberg, kadastraal bekend als sectie E nummer 836 te Hulsberg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De marktwaarde bedraagt € 3.525.000,- op basis van taxatierapport met waarde peildatum 3 februari 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Schoolstraat 5, 6336 AN te Hulsberg, kadastraal bekend als sectie E nummer 836 te Hulsberg, worden verpand aan de investeerders van Collin.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-361371 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2023 om 11:23
investeerder-342375 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2023 om 11:23
investeerder-325699 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2023 om 11:22
investeerder-58023 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2023 om 11:20
investeerder-282188 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2023 om 11:20

Ondernemer

C.A.G. Lenferink

Crowdfund Coach


AR