41241

Letzion (Subway Lelystad)

€ 125.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 289
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-01-2022 in 5 uur volgeschreven door 289 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Letzion B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 29-01-2010

Leendoel

Robert Metz is in 2009 samen met zijn zakenpartner een Subway vestiging in Lelystad gestart. Door de jaren heen is het aantal vestigingen gegroeid naar zes. Begin 2021 is de samenwerking met de zakenpartner stopgezet wegens ziekte bij de zakenpartner. Daarbij heeft Robert ook besloten om enkel door te gaan met twee goed draaiende vestigingen. De overige vestigingen zijn daarbij verkocht of stopgezet. De ondernemer is momenteel op zoek naar een financiering zodat de winkels opnieuw ingericht en aangepast kunnen worden aan de nieuwe standaard (look & feel) van Subway. 

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Vernieuwing vestiging Centrum Lelystad € 61.015
Vernieuwing vestiging Batavia Stad € 61.816
Borg vestiging Batavia Stad € 5.000
BTW € 17.000
Onvoorzien € 10.169
Totaal € 155.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Letzion B.V.
  • Letzion Beheer B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Letzion B.V. en Letzion Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 125.000,- door de heer R.R.F. Metz afgegeven. De waarde van de borg beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis en is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan de Workumstraat 21, 8244EJ te Lelystad (kadastraal bekend als sectie S, nummer 1815 te Lelystad) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 196.500,- en openstaande schuld van € 195.500,- . Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 3 januari 2022 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 410.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Letzion B.V. en Letzion Beheer B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van de twee vestigingen in Lelystad. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Bij Subway overall is gedurende de coronapandemie de omzet met +/- 10% gestegen. Dit komt, omdat Subway voornamelijk haar inkomsten behaald uit het bezorgen en afhalen van bestellingen. Bij het Subway filiaal in Lelystad Centrum is deze trend ook terug te zien en is er de afgelopen jaren een positief resultaat behaald. Subway Bataviastad haalt voornamelijk haar omzet uit dagjesmensen die komen winkelen, waardoor dat filiaal afgelopen twee jaar een lagere omzet heeft behaald dan in 2019.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld is een schuld aan de aandeelhouder de heer R.R.F. Metz. Het negatieve eigen vermogen is ontstaan door het uitkopen van de zakenpartner eind 2020.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 15.000
Vlottende activa € 21.000
Overige vlottende activa € 18.000
Totaal € 54.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -/- 58.000
Langlopende schulden € 71.000
Kortlopende schulden € 41.000
Totaal € 54.000

Winst- en verliesrekening 2020 Centrum Lelystad & Batavia Stad

Omzet € 538.000  
Bruto winst € 305.000  
Kosten € 271.000  
Resultaat € 34.000  

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021 Centrum Lelystad & Batavia Stad

Omzet € 709.000  
Bruto winst € 411.000  
Kosten € 379.000  
Resultaat € 32.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-298662 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 18:49
investeerder-296557 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 18:48
investeerder-6435 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 18:46
investeerder-96256 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 18:36
investeerder-38770 heeft € 300 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 18:34

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders