47147

Leuk! Kinderopvang B.V.

€ 185.000  |  8,5% rente  |  54 maanden  Investeerders: 203
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-03-2024 in 3 uur volgeschreven door 203 investeerders

Samenvatting

In Maarssen opent Nanda Wilbrink-Bouwhuis een nieuw kleinschalig kinderdag verblijf; Leuk! Kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar. Nanda werkt al 18 jaar in de kinderopvang, waarvan de laatste tien jaar als leidinggevende en vestigingsmanager. Haar man René Wilbrink biedt ondersteuning bij de administratie en praktische dagelijkse werkzaamheden. 
Leuk! Kinderopvang wordt het achttiende kinderdagverblijf dat zich aansluit bij het franchiseconcept Kinderland

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 200.000,-. Uit eigen middelen wordt € 15.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 185.000,-. De looptijd is 54 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Gemiddeld Risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Leuk! Kinderopvang B.V. en L.K. Holding B.V.
 • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een borgstelling af ter hoogte van 75% van het openstaande leenbedrag, gelijk aan de looptijd en hoogte van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde. Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet kwalificeert de zeer solvabele Stichting Waarborgfonds Kinderopvang als Minimaal risico.
 • De heer en mevrouw Wilbrink-Bouwhuis geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel op basis van de overwaarde op het privé woonhuis. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 380.617,- en een openstaande schuld van € 310.453,34 per 31-12-2023. Het woonhuis kent een WOZ-waarde per 01-01-2023 van € 446.000,-.
 • De heer en mevrouw Wilbrink-Bouwhuis geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis aan de Koperslagerslaan 40, 3401 GN IJsselstein. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 380.617,- en een openstaande schuld van € 310.453,34 per 31-12-2023. Het woonhuis kent een WOZ-waarde per 01-01-2023 van € 446.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leuk! Kinderopvang B.V. en L+K Holding B.V worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Collin heeft eerder onder de Kinderland franchisevestiging De Kindertuin gefinancierd. Hiervoor was ook een borgstelling verkregen van het Waarborgfonds Kinderopvang. Daar naast zijn voor Collin borgstellingen afgegeven voor Kinderopvang Naar de Boerderij, Kompayt en Blooming Kids. Al deze leningen verlopen naar wens.

Leendoel

Het pand en de tuin worden aangepast en ingericht voor het nieuwe kinderdagverblijf. De financiering wordt aangewend voor de kosten die dit met zich meebrengt en werkkapitaal.

Ondernemer

Nanda Wilbrink-Bouwhuis (1984) is gehuwd met René Wilbrink, samen hebben ze twee kinderen. 
Na de mavo heeft Nanda Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) gestudeerd op mbo 4 niveau. Daarna heeft ze gewerkt als pedagogisch medewerker bij verschillende kinderdagverblijven in de omgeving van Utrecht. In 2014 werd Nanda leidinggevende en sinds 2020 is ze locatiemanager. In 18 jaar tijd heeft ze veel geleerd en een eigen visie ontwikkeld. Als mens en manager is ze iemand die graag samenwerkt, altijd toegankelijk is en creatief in het bedenken van oplossingen. De kinderen en het personeel staan altijd op voorop, waardoor de sfeer en kwaliteit gewaarborgd worden. 

René Wilbrink (1980) is chef-kok in een restaurant. Na zijn koksopleiding, heeft hij verschillende vakdiploma’s behaald, onder andere ondernemersvaardigheden. Daarnaast is hij SVH leermeester. Hij gaat Nanda ondersteunen bij de roosterplanning, administratie en praktische dagelijkse werkzaamheden. In de aanloopperiode behoudt hij deels zijn baan als chef-kok. 

Al langer was het de droom van Nanda en René om een eigen kinderdagverblijf te starten, en na meer dan een jaar voorbereiding gaat Leuk! Kinderopvang vanaf mei van start.

Onderneming

Leuk! Kinderopvang is een nieuw kinderdagverblijf in Maarssen. Een relatief kleine opvang met 56 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij aanvang zal gestart worden met twee groepen en naarmate er meer kinderen komen, zal dit uitgebreid worden naar maximaal vier groepen. Op deze manier wordt het kleinschalige karakter behouden. Liefdevol En Unieke Kinderopvang (‘Leuk!’) Kinderopvang zal als een tweede thuis voor het kind aan gaan voelen, met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Een plek waarin ouders, medewerkers en kinderen samen komen en waar een kinderdagverblijf meer betekent dan een plek waar de kinderen worden opgevangen. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Een persoonlijke benadering en korte lijnen zijn de standaard.

Er is een groeiende behoefte bij ouders om hun kind in meer bewuste omgeving te laten opgroeien bij kleinschalige kinderdagverblijven. Leuk! Kinderopvang zal zoveel mogelijk biologische voeding aanbieden met warme maaltijden tijdens de lunch, die dagelijks vers bereidt gaan worden. 
De groepen zullen met zoveel mogelijk natuurlijke duurzame materialen en rustgevende kleuren ingericht worden. Veel buitenspelen en de natuur ontdekken zal de norm zijn. In de tuin zal een plek worden ingericht voor bijvoorbeeld konijnen, kippen en een moestuin zodat kinderen leren zorgen voor de wereld om zich heen. 

Locatie
De locatie van Leuk! Kinderopvang is gunstig gelegen aan de Gageldijk 4-6 in Maarssen. De Gageldijk is een verbindingsweg tussen Utrecht en Maarssen, midden in het groengebied de Maarsseveense Plassen. Het oude dorp Maarssen en Utrecht (Zuilen, Overvecht) zijn binnen enkele autominuten te bereiken. Verder worden er in de nabijheid nieuwe woonwijken ontwikkeld met minimaal 400 nieuwe woningen. 

Het pand dateert uit de jaren '70 en heeft twee verdiepingen met twee groepsruimtes per verdieping, daarnaast is er een ruime kelder en een zolder aanwezig. Om het gebouw ligt een mooie en uitdagende tuin van ruim 500 m2, waardoor kinderen vaak naar buiten kunnen gaan om te spelen. Buitenspelen is natuurlijk ontzettend goed en gezond voor de kinderen, en spelenderwijs zullen zij de wereld om zich heen gaan ontdekken. Naast het pand zijn enkele eigen parkeerplaatsen op eigen terrein. De verhuurder heeft het pand voor een groot deel bouwkundig aangepast aan de functie van kinderopvang. 

Marktontwikkeling
Door de kabinetsplannen zal de vraag naar kinderopvang toenemen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Kinderen mogen de hele dag naar de opvang als de ouder die dag minimaal één uur werkt. Daarnaast wordt de kinderopvang voor werkende ouders vrijwel gratis. Het plan is dat vanaf 2027 de overheid 95% van de kinderopvang vergoed. 
Hierdoor neemt de vraag naar kinderopvang verder toe. Belangrijke uitdaging is het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Door het netwerk van de ondernemer wordt geen personeelstekort voorzien. Verschillende pedagogisch medewerkers hebben al interesse getoond om te komen werken bij de kleinschalige Leuk! Kinderopvang.

Structuur
Leuk! Kinderopvang wordt de achttiende franchisenemer bij Kinderland, waardoor ze bedrijfsmatige ondersteuning krijgen bij de administratieve processen, marketing, opleidingen en wet- & regelgeving. 

Er zijn twee nieuwe BV’s opgericht, waar Nanda en René Wilbrink de enige aandeelhouders van zijn.

Financieringsbehoefte

Het pand wordt door de verhuurder grondig gerenoveerd. Een deel van de verbouwingskosten wordt gedurende tien jaar verrekend in de huurprijs. Om aan de specifieke eisen te voldoen voor kinderopvang, zal voor rekening van de ondernemer ook nog intern bouwkundige voorzieningen en veiligheidsmaatregelen worden aangebracht. De sector kinderopvang mag geen btw verrekenen, daarom zijn de bedragen uit het investeringsplan inclusief 21% btw.

Investeringsoverzicht

Verbouwing en onvoorziene uitgaven € 62.000,-
Inventaris & ICT € 60.000,-
Huurgarantie € 18.000,-
Werkkapitaal en aanloopkosten € 60.000,-
Totale investering € 200.000,
Eigen vermogen   € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 185.000,-

Leenbedrag: € 185.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 54 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand volgen 48 lineaire maandelijkse aflossingen.

Overige financiers
Er zijn geen andere financiers. 

Risico

De plannen voor Leuk! Kinderopvang zijn beoordeeld door het Waarborgfonds Kinderopvang. Tot zekerheid van de Collin-lening wordt een borgstelling afgegeven van 75% van het leningbedrag. 
Op basis van de jaarcijfers 2022 bedraagt het eigen vermogen van het Waarborgfonds Kinderopvang Nederland € 14,4 miljoen op een balanstotaal van € 15,4 miljoen (de solvabiliteit is Zeer goed). Wij achten de borgstelling door het Waarborgfonds Kinderopvang op dit moment volledig materieel.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeerde de nieuwe entiteit Leuk! Kinderopvang B.V. als Gemiddeld risico. De nieuwe personal Holding L+K Holding B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering, en de prognoses voor 2024 en 2025. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemers en de franchisegever en getoetst door het Waarborgfonds Kinderopvang. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Het kinderdagverblijf gaat naar verwachting in mei a.s. open. De omzet voor het resterende deel van 2024 wordt begroot op € 470.000,- met een netto cashflowoverschot (na management fee en aflossingen op de Collin lening) van € 17.000,-. Voor 2025 wordt een omzet begroot van € 959.000,- en een netto cashflow overschot van € 65.000,-. Omdat de prognose nog wel waargemaakt dient te worden, kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op de balans na financiering is € 15.000,-, waarmee de solvabiliteit 7,5% van het samengestelde balanstotaal van € 200.000,- bedraagt. In 2024 stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 16% op een balanstotaal van € 198.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Leuk! Kinderopvang B.V. en L.K. Holding B.V.
 • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een borgstelling af ter hoogte van 75% van het openstaande leenbedrag, gelijk aan de looptijd en hoogte van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde. Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet kwalificeert de zeer solvabele Stichting Waarborgfonds Kinderopvang als Minimaal risico.
 • De heer en mevrouw Wilbrink-Bouwhuis geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel op basis van de overwaarde op het privé woonhuis. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 380.617,- en een openstaande schuld van € 310.453,34 per 31-12-2023. Het woonhuis kent een WOZ-waarde per 01-01-2023 van € 446.000,-.
 • De heer en mevrouw Wilbrink-Bouwhuis geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis aan de Koperslagerslaan 40, 3401 GN IJsselstein. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 380.617,- en een openstaande schuld van € 310.453,34 per 31-12-2023. Het woonhuis kent een WOZ-waarde per 01-01-2023 van € 446.000,-..
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Leuk! Kinderopvang B.V. en L+K Holding B.V worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de borgstelling van het Waarborgfonds Kinderopvang als de gezamenlijke persoonlijke borgstelling, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-265557 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 16:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 16:04
investeerder-388757 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 16:03
investeerder-429176 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 16:00
investeerder-93349 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 15:58

Ondernemer

N. Wilbrink

Crowdfund Coach


Henk Beke