41334

Levy de Block en Bernard Custers (box 3)

€ 725.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 423
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 423 investeerders

Samenvatting

Levy de Block en Bernard Custers zijn beide harde werkers en hebben naast hun baan in loondienst ook een eigen bedrijf. Levy heeft al vier objecten in bezit voor de verhuur. Levy en Bernard gaan nu samen twee objecten in Arnhem aankopen. Vervolgens zullen deze objecten gesplitst worden tot drie appartementen en zullen deze gerenoveerd worden om klaar te maken voor verkoop. De lening via Collin Crowdfund wordt gebruikt om de objecten aan te kopen en te verbouwen. De Loan To Value (LTV) na realisatie van de verbouwing is 76%.

Invloed coronavirus
De invloed van corona is beperkt, aangezien de activiteiten zijn gericht op bouw en onroerend goed.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 819.000,-. De ondernemers brengen € 94.000,- eigen middelen in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 725.000,-. De looptijd is 18 maanden, geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer L. de Block, mevrouw W. Rijks (partner van de heer L. de Block) en de heer B.H.P. Custers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, naast de eigen inbreng en op basis van de overwaarde op de eigen woningen respectievelijk € 71.000,- en € 101.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 725.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Blekerstraat 6A en 8, 6828 EW, Arnhem, kadastraal bekend als sectie Q nummers 6565 en 7320 gemeente Arnhem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 oktober 2021 heeft het onroerend goed in de huidige staat een waarde van € 532.000,-. Na verbouwing en de kadastrale splitsing is het pand getaxeerd op € 915.000,-.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan Dorpsweg 27, 4223 NB te Hoornaar, kadastraal bekend als sectie A nummer 57 te gemeente Hoornaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van respectievelijk € 450.000,- en € 48.100,- bij Nationale Nederlanden Bank N.V. Het openstaande leenbedrag bedraagt € 479.000,-. Het woonhuis is getaxeerd op € 550.000,- met waardepeildatum van 8 april 2021.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan Looierstraat 16, 5991 KC te Baarlo, kadastraal bekend als sectie C nummer 6228 te gemeente Maasbree, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 130.610,- bij Aegon Hypotheken. Het openstaande leenbedrag bedraagt € 127.000,-. Het woonhuis is getaxeerd op € 228.000 met waardepeildatum van 17 december 2021.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis aan de Dorpsweg 27, 4223 NB te Hoornaar, kadastraal bekend als sectie A nummer 57 te gemeente Hoornaar. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis aan de Looierstraat 16, 5991 KC te Baarlo, kadastraal bekend als sectie C nummer 6228 te gemeente Maasbree. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Blekerstraat 6A en 8, 6828 EW te Arnhem, kadastraal bekend als sectie Q nummers 6565 en 7320 gemeente Arnhem, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na de eerste zes maanden van de looptijd, of zoveel eerder indien verkoop van Blekerstraat 8 te Arnhem plaatsvindt, de lening deels vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden in afwijking van onze Algemene Voorwaarden. 

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van de panden aan de Blekerstraat 6a en 8 te Arnhem. Blekerstraat 6a zal kadastraal gesplitst gaan worden en hier zullen twee appartementen gerealiseerd gaan worden. Het appartement gevestigd aan de Blekerstraat 8 zal gerenoveerd worden. Na het splitsen en renoveren wordt beoogd het pand te verkopen. Tevens wordt de hypotheekschuld van € 25.000,- bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten geherfinancierd.

Ondernemer

Levy de Block (29 jaar) woont samen met zijn vriendin Wilke Rijks (32 jaar) in Hoornaar. Hij is werkzaam bij de gemeente Utrecht als omgevingsmanager. Naast zijn baan in loondienst heeft hij zijn eigen bedrijf “LDB Adviseur van de Leefomgeving” waarbij hij actief is in de aanleg en ontwerp van tuinen/dakterrassen. Begin 2021 is hij gestart met de opbouw van een vastgoedportefeuille. Inmiddels heeft hij vier objecten in bezit. Hiervan zijn drie reeds verhuurd en bij het vierde object worden vier appartementen gerealiseerd die naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 verhuurklaar zijn. 

Bernard Custers (28 jaar) is alleenstaand en woont in Baarlo. Hij heeft als opleiding Landscape Planning & Development aan de HAS te ’s-Hertogenbosch gevolgd. Hij is werkzaam bij Gipmans Productie B.V. te Venlo. Daar stuurt Bernard op piekdagen 90 mensen aan. Ook Bernard heeft een eigen bedrijf naast zijn baan in loondienst onder de handelsnaam “Custers Engineering”. Voor Bernard wordt het object aan de Blekerstraat zijn eerste vastgoedproject.

Onderneming

De panden aan de Blekerstraat te Arnhem zullen in box 3 gefinancierd worden. Het eigenaarschap van de panden zal gelijk verdeeld worden tussen Levy en Bernard. De objecten aan de Blekerstraat te Arnhem zullen worden gesplitst (de vergunning hiervoor is inmiddels afgegeven), opgeknapt en vervolgens verkocht worden. De getaxeerde waarde na verbouwing ligt op € 915.000,-.

Levy heeft inmiddels al een verhuurde vastgoedportefeuille met een pand aan de Zusterstraat 1 te Gorinchem, Emmastraat 52-3 te Arnhem en Dam 51 C te Middelburg. Deze totale verhuurportefeuille heeft een overwaarde van € 55.000,- en een opbrengst (huurstromen-/-lasten) van € 11.000,- op jaarbasis.

Verder is Levy momenteel 50% eigenaar van het object aan de Spijkerlaan 14 te Arnhem die momenteel getransformeerd wordt tot vier appartementen. Deze appartementen zullen naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 verhuurklaar zijn en dan is de opzet van Levy om 100% eigenaar te worden van dit object en de vier appartementen te verhuren. Na realisatie hiervan zal de overwaarde na verwachting € 500.000,- bedragen en de opbrengst (huurstromen-/-lasten) € 15.000,- op jaarbasis bedragen. 

Op basis van de inkomsten uit loondienst, uit eigen bedrijf en de vastgoedportefeuille is er financiële ruimte om aan de renteverplichtingen ten aanzien van de investeerders van Collin Crowdfund te kunnen voldoen betreffende de financiering voor de objecten aan de Blekerstraat te Arnhem.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopbedrag Blekerstraat 6A + 8, Arnhem € 585.000,-
Kosten koper € 58.500,-
Verbouwing € 150.500,-
Herfinanciering SSVNG € 25.000,-
Totale investeringsbehoefte € 819.000,-
Inbreng eigen middelen € 94.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 725.000,-

Leenbedrag: € 725.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 18 maanden aflossingsvrij met een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de Box3-financiering is de D&B-score niet van toepassing. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de waardes, huurstromen en leningcondities van de vastgoedportefeuille, de aangeleverde taxatierapporten van het te financieren onroerend goed en de woonhuizen van Levy en Bernard en de vermogensopstelling van Levy en Bernard in privé. De overall score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Momenteel is Levy nog bezig met het realiseren van vier appartementen die naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 verhuurklaar zijn. Op basis van de inkomsten uit loondienst, inkomen uit onderneming en de huidige portefeuille met uitbreiding van de ontwikkeling van de panden aan de Blekerstraat wordt voor 2022 netto cashflow overschot van € 24.000,- geprognosticeerd. Doordat de viertal appartementen nog moeten worden gerealiseerd en vervolgens moeten worden verhuurd hebben wij onze score voorzichtigheidshalve naar beneden bijgesteld. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverlening bedraagt 16%. Hierbij is rekening gehouden met de huidige vastgoedportefeuille van Levy, de privéwoningen van Levy en Bernard en de waarde van de panden aan de Blekerstraat in huidige staat en de projectfinanciering via Collin Crowdfund. Na de aankoop, de splitsing en de verbouwing van de objecten stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar 26%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer L. de Block, mevrouw W. Rijks (partner van de heer L. de Block) en de heer B.H.P. Custers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, naast de eigen inbreng en op basis van de overwaarde op de eigen woningen respectievelijk € 71.000,- en € 101.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 725.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Blekerstraat 6A en 8, 6828 EW, Arnhem, kadastraal bekend als sectie Q nummers 6565 en 7320 gemeente Arnhem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 oktober 2021 heeft het onroerend goed in de huidige staat een waarde van € 532.000,-. Na verbouwing en de kadastrale splitsing is het pand getaxeerd op € 915.000,-.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan Dorpsweg 27, 4223 NB te Hoornaar, kadastraal bekend als sectie A nummer 57 te gemeente Hoornaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van respectievelijk € 450.000,- en € 48.100,- bij Nationale Nederlanden Bank N.V. Het openstaande leenbedrag bedraagt € 479.000,-. Het woonhuis is getaxeerd op € 550.000,- met waardepeildatum van 8 april 2021.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan Looierstraat 16, 5991 KC te Baarlo, kadastraal bekend als sectie C nummer 6228 te gemeente Maasbree, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 130.610,- bij Aegon Hypotheken. Het openstaande leenbedrag bedraagt € 127.000,-. Het woonhuis is getaxeerd op € 228.000 met waardepeildatum van 17 december 2021.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis aan de Dorpsweg 27, 4223 NB te Hoornaar, kadastraal bekend als sectie A nummer 57 te gemeente Hoornaar. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. 
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis aan de Looierstraat 16, 5991 KC te Baarlo, kadastraal bekend als sectie C nummer 6228 te gemeente Maasbree. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Blekerstraat 6A en 8, 6828 EW te Arnhem, kadastraal bekend als sectie Q nummers 6565 en 7320 gemeente Arnhem, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na de eerste zes maanden van de looptijd, of zoveel eerder indien verkoop van Blekerstraat 8 te Arnhem plaatsvindt, de lening deels vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden in afwijking van onze Algemene Voorwaarden. 
 • Door zowel het eerste hypothecaire inschrijving op de panden aan de Blekerstraat 6a en 8 te Arnhem en de tweede en derde hypothecaire inschrijving op de woonhuizen van Levy en Bernard als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de debiteuren kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-65787 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2022 om 11:02
investeerder-110601 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-01-2022 om 11:01
investeerder-109994 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2022 om 11:01
investeerder-235323 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-01-2022 om 11:01
investeerder-274079 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
10-01-2022 om 11:01

Ondernemer

Bernard Custers & Levy de Block

Crowdfund Coach


Lars van Meer