37283

Limabouw

€ 85.000  |  8,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 226
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 226 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Limabouw
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop vastgoed
Datum van oprichting 02-04-2012

Leendoel

Ondernemer Glenn Peeters heeft de mogelijkheid om stuk vastgoed aan te kopen. Op het perceel staat een loods waar hij zijn bouwbedrijf Limabouw kan voortzetten. Daarnaast is er voldoende ruimte op het perceel om het paard van zijn partner te stallen.

Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden, een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 48.000,-. De eerste twee maanden betreffen een aflossingsvrije periode tegen een leningrentevergoeding (en dus ook investeerdersrentevergoeding) van 4,0%. De aankoop van het vastgoed zal namelijk pas per 31 augustus plaatsvinden. In de periode tot aan 31 augustus zullen de gelden op de rekening van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund blijven staan.

Financieringsbehoefte

Aankoop vastgoed € 85.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn:
    • De heer G.J. Peeters handelend onder de naam Limabouw. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
    • Mevrouw M. Peters.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 85.000,- op het vastgoed aan de Groesweg te  Schinveld (kadastraal bekend als Sectie D, nummer 287 te Schinveld) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het vastgoed wordt op 31 augustus 2020 aangekocht voor € 85.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Limabouw is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Limabouw. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het paard van mevrouw Peters staat momenteel op een nabijgelegen weiland. Hierover betaalt mevrouw Peters huur. Deze huur komt te vervallen omdat het paard na aankoop op eigen wei geplaatst kan worden.

De ondernemer heeft afgelopen jaren hogere privéonttrekkingen gedaan vanwege verbouwingen aan zijn huis. Door de hogere privéonttrekkingen is er een negatief eigen vermogen ontstaan. De privévermogenspositie is daarentegen door deze verbouwing wel verbeterd.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat hij tot en met februari 2021 aan het inplannen is. Dit beeld past ook bij eerdere crises waarbij de kleinschalige bouwbedrijf niet/nauwelijks geraakt worden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 8.000 € 7.000
Vlottende activa € 5.000 € 10.000
Overige vlottende activa € 26.000 € 24.000
Totaal € 39.000 € 41.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € -68.000 € -40.000
Langlopende schulden € 8.000 € –
Kortlopende schulden € 99.000 € 81.000
Totaal € 39.000 € 41.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 402.000  
Bruto winst € 121.000  
Kosten € 31.000  
Resultaat € 90.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38025 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-06-2020 om 11:30
investeerder-127646 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-06-2020 om 11:30
investeerder-40216 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-06-2020 om 11:28
investeerder-2218 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-06-2020 om 11:28
investeerder-21267 heeft € 400 geïnvesteerd.
23-06-2020 om 11:27

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders