20194

Limburg Vitaal

€ 50.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 50
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-12-2015 in 1 uur volgeschreven door 50 investeerders

Samenvatting

Limburg Vitaal B.V. biedt mobiliteitsoplossingen aan voor zorgbehoevenden. De onderneming biedt als dealer ruim 20 verschillende types van de diverse merken scootmobielen aan, zowel gebruikt als nieuw. Limburg Vitaal beschikt over een eigen service- en onderhoudsdienst, biedt pechhulp aan en ondersteunt haar klanten bij het afsluiten van de benodigde verzekering(en) en een eventuele financieringsaanvraag.

De doelgroep is over het algemeen 65+, maar Limburg Vitaal staat ook klaar om mensen te helpen die door omstandigheden niet of minder mobiel zijn en hierdoor (deels) hun vrijheid dreigen kwijt te raken. Dit doet zij door oplossingen aan te reiken zoals badkameraanpassingen, trapliften, sta-op-stoelen en loophulpmiddelen zoals rollators.

Het concept van Limburg Vitaal wordt uitgedragen vanuit een showroom met een positieve en vrolijke uitstraling. Daarnaast worden er ook thuisdemonstraties gegeven. Dit gebeurt met aangepaste bedrijfswagens waarin verschillende types scootmobielen, rollators e.d. vervoerd kunnen worden. De klanten stellen het vaak op prijs om in hun vertrouwde omgeving te kunnen proefrijden c.q. te oefenen. Limburg Vitaal is bovendien vanaf november exclusief aanspreekpunt en adviseur van Hodes Zorgkamer en Mantelzorgwoningen in Limburg.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte van Limburg Vitaal is € 50.000,- met een looptijd van 36 maanden. Er is sprake van een lineaire maandelijkse aflossing en een rente van 8,5%. De lening wordt aangewend voor werkkapitaal en aankoop van inventaris.

Risico

Debiteur is Limburg Vitaal B.V. Het betreft een onderneming die 8 maanden actief is, maar daarmee nog steeds een startend bedrijf is. Om deze reden geeft Dun & Bradstreet een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en komt uit op Ruim voldoende. Door de DGA wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van het te financieren bedrag. Ook de familie dekt een deel van het risico af. 

Video Pitch

Leendoel

Limburg Vitaal B.V. is in mei 2015 op eigen kracht gestart. Om de start een verdere impuls te geven wordt deze lening aangevraagd. Het te financieren bedrag van € 50.000,- zal gebruikt worden voor uitbreiding van het werkkapitaal (voorraden, verkoopkosten, uitbouwen website) en voor de aankoop van inventaris (inrichting mobiele werkplaats, computers en aankleding).

Dit is nodig om aan de behoefte van de klant te voldoen. Voor de klanten uit de doelgroep geldt ‘zien is kopen’ waardoor een goed gevulde showroom van cruciaal belang is. Een ander belangrijk signaal dat door de ondernemers is opgepikt, is dat de klanten graag in hun eigen omgeving de objecten willen uitproberen. Vandaar de mobiele werkplaats en de voorraadautobus. 

Ondernemer

Anouk Martens is na de MAVO overgestapt naar het Grafisch Lyceum in Eindhoven (MBO). Hier heeft zij Grafisch Vormgeven voor de Modebranche afgerond. Na een jaar op de HEAO in Sittard gezeten te hebben, waar ze Small Business & Retail Management volgde, is ze direct gaan werken. Eigenlijk heeft zij altijd gewerkt in de retail of detailhandel op verschillende niveaus. Ze weet wat het is om een winkel te runnen en op te zetten. Haar competenties zijn: ambitieus, analytisch vermogen, commercieel inzicht, inlevingsvermogen, mensgericht leiderschap, groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Haar partner, Luc van de Weijer, is eveneens werkzaam binnen Limburg Vitaal B.V. Hij is na zijn succesvol afgesloten VWO/Atheneum opleiding, Nederlands Recht gaan studeren. Deze opleiding had hij niet afgerond toen hij in 2003 de makelaardij instapte. Hij heeft daarna ervaring opgedaan in de wereld van de scootmobielen als zelfstandig verkoper van Quingo. Hij is bovendien technisch aangelegd en bemant dan ook de (mobiele) werkplaats voor de kleine reparaties. Zijn kernkwaliteiten zijn: gedreven, ambitieus, commercieel ingesteld en een goed luisteraar.

Ruim anderhalf jaar geleden zijn Anouk en Luc zich gaan interesseren voor de ouderenmarkt en dan met name de mobiliteitsproblematiek, waar de doelgroep ouderen veelal tegenaan loopt. In augustus 2014 is Luc als zelfstandig verkoper aan de slag gegaan met de Quingo scootmobielen. Hierdoor kregen beiden een nog beter inzicht in deze snelgroeiende, sterk particulier gerichte markt. De stap naar het zelfstandig ondernemerschap was door de eerdere ervaringen makkelijker te maken toen in mei van dit jaar werd gestart met Limburg Vitaal.

De drive zit in het feit dat je als ondernemer zelf je koers kunt uitstippelen en strategie kunt bepalen. Dit begint al bij de keuze van bijvoorbeeld welke merken scootmobielen en rollators je wilt verkopen. Belangrijke keuzes die je als zelfstandig ondernemer zelf mag maken en waardoor het ook mogelijk is om je te onderscheiden van concurrenten. Bovendien zit het ondernemersbloed in beide families. Dit geeft beide ondernemers ook vertrouwen dat de onderneming een succes zal worden, naast de formule waarvoor gekozen wordt en de groeimarkt waarin Limburg Vitaal zich begeeft.

Onderneming

Limburg Vitaal (http://limburgvitaal.nl) is een multimerken vestiging voor zowel nieuwe als gebruikte scootmobielen en aanverwante mobiliteitsproducten zoals rollators, trapliften, sta-op- stoelen en inloopdouches/seniorendouches. 

De keuze voor een multimerken strategie onderscheidt de onderneming al van een belangrijk deel van de concurrentie. Zeker in combinatie met het feit dat er zowel in gebruikte als nieuwe middelen voorzien wordt. Tevens onderscheidt Limburg Vitaal zich door, naast de verkoop en service van scootmobielen, de mogelijkheid om een scootmobiel te huren. Dit kan voor een korte of langere periode zijn. 

Vers en zeer aansprekend is de exclusieve samenwerking die contractueel is aangegaan met Hodes Bouwsystemen (www.hodeswmo-unit.nl). Hodes bouwt en plaatst WMO-units bij zorgbehoevenden. Met Hodes is exclusiviteit afgesproken voor heel Limburg. Per direct is gestart met de activiteiten en het opleidingstraject is doorlopen. Voor 2016 liggen reeds de nodige aanvragen voor de provincie Limburg!

Missie, visie en doelstellingen
De ouderenmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen en daarbij is in Limburg het percentage 60+ ruim boven het landelijk gemiddelde. Verder zien ondernemers mogelijkheden om het concept door te ontwikkelen naar meerdere vestigingen. Het is een veelbelovende en snelgroeiende sector. Over 2-3 jaar zien de ondernemers een goed renderende (ont)zorg- en mobiliteitsonderneming in Voerendaal met een grote verscheidenheid aan producten en diensten waardoor je niet afhankelijk van één bepaald product bent. Daarna is er tijd om mogelijk te groeien naar meerdere vestigingen. Anouk en Luc stellen zich daarbij voor dat er over 5 jaar 3 vestigingen met deze formule zijn in een straal van ca. 100 km. Ook kijken ze nu met veel interesse naar de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in met name Duitsland. Luc heeft hier nog steeds goede en interessante contacten.

Als trend zien de ondernemers de mogelijkheden in de verhuur of lease van met name de scootmobielen en daarom investeren zij hier nu al in. Grotere instanties, diverse hotels en dagrecreatiegelegenheden willen ter plekke hun klanten de mogelijkheid tot het huren van een scootmobiel bieden. Klinkende namen zijn al met ondernemers in gesprek. Zoals bijvoorbeeld Gaia Zoo in Kerkrade met 477.000 bezoekers per jaar.

Positionering in markt
Uit onderzoek blijkt dat, van het inwonersaantal van Limburg (ongeveer 1,12 miljoen), 19% 65+ en ouder is. Dit komt dus voor nu neer op een potentiele markt van ruim 212.000 klanten in Limburg (en dit neemt de komende jaren alleen maar toe). Het marktaandeel dat Limburg Vitaal denkt te kunnen veroveren is significant vanwege het unieke karakter van de onderneming in deze regio. Een regio die bekend staat om haar ‘protectionisme’.

De distributiekanalen zijn de fysieke winkel, de webshops en de klantbezoeken aan huis of bij zorginstellingen. Daarnaast is de reeds benoemde samenwerking met het landelijk bekende Hodes ook een belangrijk distributiekanaal.

Concurrentiepositie
Concurrentie op landelijk niveau betreft met name Molenaar Welzijn, Prominent, Practicomfort, Meyra, Welzorg. Deze grote landelijke aanbieders hebben een totaalpakket op zorggebied, waaronder de scootmobiel. Hierdoor wordt de scootmobiel eerder een bijproduct i.p.v. corebusiness.

Op lokaal gebied zijn er 3 concurrenten, te weten Gabriel Hulpmiddelen te Beek, Tuto-Modo te Landgraaf en Pree Mobility in Brunssum. Zij bieden naast scootmobielen tevens een totaal zorgpakket aan.

De leveranciers zijn o.a. Invacare, Handicare, Sunrise Medical, Drive Medical, Vermeiren, Kymco . Het aantal leveranciers zal in de nabije toekomst nog verder uitgebreid worden.

Structuur
De structuur van Limburg Vitaal is lean and mean. Er is sprake van één B.V. met een natuurlijke persoon als aandeelhouder.

organigram

Financieringsbehoefte

Samen met het financieringsverzoek van € 50.000,- aan Collin Crowdfund komt de totale investeringsbehoefte op € 90.000,-.

Er is begonnen in mei 2015. De start is op dat moment gefinancierd met € 40.000,- eigen geld. Nu zijn de ondernemers een half jaar verder en kijken ze met veel vertrouwen naar de toekomst. Het blijkt echter dat binnen de doelgroep het principe van ‘kijken doet kopen’ van toepassing is. Met andere woorden: als er geen voorraad is, wordt er minder verkocht. Ook positief is de bijdrage in de exploitatie van de aangepaste badkamers. Dit vraagt echter wel de nodige voorfinanciering/voorraad. Daarnaast wordt er een aanpassing gedaan aan het pand in de vorm van de inrichting van een werkplaats en extra aankleding waardoor het aantrekkelijker wordt om de showroom in Voerendaal te bezoeken. Voorts wordt er geïnvesteerd in een webshop, een extra website voor de verhuur van scootmobielen (www.scootmobielvakantielimburg.nl), computers en marketing. 

Huidige investeringsbehoefte   
Inrichting Werkplaats € 5.000,-
Voorraad € 20.000,-
ICT (webshop, verhuur website, hardware) € 7.000,-
Marketing, reclame, beurzen € 6.000,-
Overige kosten en onvoorzien € 12.000,-
Totale financiering Collin € 50.000,-

Investeringen eigen inbreng start onderneming

Huisvesting (incl. Verbouwing) € 12.000,-
ICT, machines en installaties € 4.000,-
Voorraad € 20.000,-
Openings-, beurs- en aanloopkosten € 4.000,-
Totaal eigen inbreng € 40.000,-
Totale investering € 90.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Limburg Vitaal B.V. is een nieuwe onderneming. Op grond van de eerste 6 maanden, branchecijfers en bepaalde concrete verwachtingen is samen met een gerenommeerd accountantskantoor gewerkt aan een 3 jaren prognose en begroting. Omdat de Collin Credit Score gebaseerd is op prognoses, worden de rentabiliteit en liquiditeit voorzichtigheidshalve afgewaardeerd. 

Zekerheden

  • Persoonlijke borgstelling ter hoogte van gehele bedrag door Anouk Martens.
  • Persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 15.000,- door de ouders van Luc van de Weijer.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor Limburg Vitaal, omdat het een startende onderneming is.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score, die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De berekening is op basis van de gerealiseerd resultaten t/m oktober 2015 en de verwachtingen van de laatste 2 maanden, aangevuld met de prognoses van 2016 en 2017. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Vertrekpunt van de prognose voor 2016 en 2017 is de omzet die in 8 maanden is gerealiseerd sinds de start in mei 2015, aangevuld met omzetgroei als gevolg van de uitbreiding van assortiment en een grotere regionale bekendheid. Naar verwachting groeit de omzet door naar € 280.000,- in 2017. De verwachte cashflow voor 2016 is € 14.000,- en voor 2017 is dit € 25.000,-. Rekening houdend met aflossingen is het netto cashflow overschot in 2016 matig en in 2017 ruim voldoende. Per saldo wordt de rentabiliteit beoordeeld met Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit wordt beoordeeld als Goed (44%). Het ingebrachte kapitaal bedraagt € 40.000,- op een balanstotaal van € 90.000,-. Dit is behoorlijk voor een startend bedrijf. In 2016 en 2017 stijgt de solvabiliteit verder. Daarbij zijn Anouk Martens en Luc van de Weijer niet geheel afhankelijk van het inkomen uit deze zaak vanwege een tweede dienstbetrekking van Anouk waar een vast inkomen uit voortvloeit. Bij tegenslagen kunnen salaris en fee teruggebracht worden. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) wordt beoordeeld als Excellent. Tegenover voorraden, debiteurensaldo en liquide middelen staat een relatief klein bedrag aan kort vreemd vermogen. Het enige lang vreemd vermogen is de lening van Collin Crowdfund die in 3 jaar wordt afgelost. Indien de resultaten in het 1e jaar tegenvallen, kunnen de verplichtingen voldaan worden uit de liquiditeiten.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende  
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Excellent
Overall: Ruim voldoende 

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- ontvangen een LED-Douchekop. Deze geeft d.m.v. 3 kleuren een gekleurd licht aan het water. De lamp geeft automatisch een ontspannen lichteffect. Het licht verandert automatisch van kleur. 

De waardebon zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2015 om 11:08
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-12-2015 om 11:08
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2015 om 11:07
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
29-12-2015 om 11:07
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-12-2015 om 11:07

Ondernemer
Luc van de Weijer
Anouk Martens

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans