28871

Lisa Horecabedrijf

€ 240.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 270
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 270 investeerders

Samenvatting

LISA- De ontmoetingsplaats op het nieuwe Hart van Zuid in Rotterdam

Het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein en Ahoy in Rotterdam ondergaat momenteel een metamorfose. Voor Danny Hoogendijk, die er al ruim 18 jaar een restaurant exploiteert, is dit dé gelegenheid om samen met Chislaine de Groot een nieuw restaurant op te starten. LISA, dat op 1 januari 2018 open gaat, wordt een plek waar iedereen, van zakenman tot student, van shopper tot concertbezoeker en van reiziger tot wijkbewoner terecht kan voor ontbijt, lunch, borrel en diner of gewoon een kopje koffie en een gezellig praatje. Kortom: de ontmoetingsplaats op Zuid waar Danny en Chislaine een sfeer willen creëren waar iedereen zich thuis voelt.

De inrichting wordt industrieel met een warme sfeer. In samenwerking met brouwer InBev wordt het merk Jupiler prominent doch stijlvol in de inrichting verwerkt. Hoewel de verhuizing slechts enkele tientallen meters betreft, blijft niets hetzelfde. Van een rommelige omgeving naar een strakke wandelboulevard, van een donkerbruine zaak naar state-of-the-art, van een klassieke kaart naar eigentijdse gerechten. Door de positionering tegenover de nieuwe hoofdingang van winkelcentrum Zuidplein, het nieuwe binnenzwembad (met een 50 meter bad) en het nieuwe theater als directe buren kan er met recht gesproken worden van een goede locatie in het nieuwe Hart van Zuid. De nieuwe megabioscoop en de nieuwe muziekhal (met een capaciteit van 7.000 bezoekers) bij Ahoy gaan voor extra traffic zorgen.

Financieringsbehoefte
Er is een financieringsbehoefte van € 590.000,- voor de totale inrichting, werkkapitaal en de voorfinanciering van de BTW. Na inbreng van de eigen middelen van € 325.000,- en de bonus van leveranciers van € 25.000,-, bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 240.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing, waarbij de 6e termijn wordt verhoogd met € 65.000,- zijnde de terug te ontvangen BTW. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof LISA Horecabedrijf als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor deze financiering is vof LISA Horecabedrijf. Door deze rechtsvorm zijn de ondernemers D. Hoogendijk en C. de Groot hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen. De inventaris en voorraad wordt in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 

Leendoel

Het doel van de financiering is de inrichting van het nieuwe horecabedrijf, voorfinanciering van de BTW en werkkapitaal voor de start van de zaak.

Ondernemer

Danny Hoogendijk (41 jaar), samenwonend met Chislaine, is reeds 18 jaar eigenaar van Champs Elysees, dat nog gevestigd is naast de nieuwe vestiging van LISA. Hij kent dus de sfeer op Rotterdam-Zuid. Danny is een horecaondernemer in hart en nieren en is van nature behoudend.
 
Chislaine de Groot (29 jaar) heeft een ruime ervaring in de Rotterdamse horeca, met name in het centrum. Dit wordt haar eerste ondernemerservaring. Daar waar Danny vooral met oudere gasten te maken had, heeft Chislaine vooral ervaring met de leeftijdsgroep 20-40 jaar. Zij is van nature enthousiast en proactief.

De combinatie van deze 2 ondernemers zorgt ervoor dat een gevarieerd publiek kan worden aangetrokken en dat zowel de traditionelere horeca als de vooruitstrevende ontwikkelingen worden samengebracht.
 

Onderneming

LISA wordt een horecazaak met ruime openingstijden van ontbijt tot borrel. De kaart wordt eigentijds en toegankelijk zonder onnodige fratsen. Het biermerk Jupiler zal stijlvol worden “gebrand” in het interieur.

De primaire doelgroepen zijn:

  • Bewoners van Rotterdam-Zuid
  • Bezoekers van Ahoy; denk onder andere aan de concertenreeks De Vrienden van Amstel welke jaarlijks 2 weken lang voor een volle zaak zorgt
  • Bezoekers van het Zuidplein; het winkelcentrum trekt jaarlijks circa 10 miljoen bezoekers
  • Bezoekers van de omliggende faciliteiten (theatermaker, bioscoop, zwembad)
  • Zakelijke gasten uit de nabij gelegen kantoren en uit het Waalhaven gebied
  • OV-reizigers die bij het Zuidplein (na Hoog Catharijne het drukste overstappunt van het land) uitstappen

Men positioneert zich in het brede middensegment, waartoe bovengenoemde doelgroepen hoofdzakelijk behoren.

Binnen een straal van 50 meter zijn tientallen andere restaurants, maar slechts enkele daarvan richten zich op een dergelijke brede doelgroep. Veel fastfood restaurants, buitenlandse keukens en restaurants zijn namelijk gebonden aan de openstelling van het winkelcentrum. Gezien het grote aantal bezoekers moet LISA uitgaan van haar eigen kracht.

De eerste 2 jaar heeft men nog te kampen met bouwoverlast. Het summum voor LISA wordt de voltooiing van het winkelcentrum Zuidplein (ruim 10 miljoen bezoekers per jaar!) begin 2020, waarbij de opvallende entree vóór het pand van LISA komt te liggen. In de prognose is rekening gehouden met aanloopperikelen in de eerste 2 jaar.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Financieringsoverzicht

Verbouwing inrichting en keuken € 350.000,-
Kassa en keukengerei € 20.000,-
Waarborg € 21.000,-
Werkkapitaal en aanloopkosten € 54.000,-
Onvoorzien € 60.000,-
BTW € 85.000,-
Totaal € 590.000,-
Eigen middelen* € 325.000,-
Vooruit ontvangen bonus leveranciers € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 240.000,-

Leenbedrag: € 240.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing, waarbij de 6e termijn wordt verhoogd met € 65.000,- uit de terug te ontvangen BTW.

*een groot deel van de eigen middelen is afkomstig van de beëindigingsovereenkomst van de bestaande zaak waar men nog een doorlopende huurovereenkomst had.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn D. Hoogendijk en C. de Groot h.o.d.n. vof LISA Horecabedrijf;
  • Na de forse eigen inbreng van de ondernemers heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers grotendeels morele waarde;
  • Er wordt een verpanding in eerste verband gevestigd op de bedrijfsinventaris en de voorraad van vof LISA Horecabedrijf ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert vof LISA Horecabedrijf als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is bepaald aan de hand van de prognoses voor 2018, 2019 en 2020. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzetverwachting voor het eerste jaar is relatief laag met € 500.000,- aangezien er nog geen terras is en er nog verbouwingen zijn in de omgeving. De drukte door het succesvolle Vrienden van Amstel in Ahoy in januari zorgt naar verwachting voor meer dan 20% van deze omzet. Er is gerekend met een voor de branche lage brutomarge van 66% wat behoudend is. In het huurcontract is een opbouwperiode ingeregeld waardoor de huur het eerste jaar nog laag is. De privé-onttrekkingen zijn beperkt met maximaal € 40.000 voor beide ondernemers samen. Daardoor is de verwachte cashflow toereikend voor de financieringsverplichtingen. Voor 2019 en 2020 verwacht men een groeiende omzet tot € 660.000,- ultimo 2020 wanneer de verbouwingen in het Hart van Zuid waarschijnlijk zijn afgerond en het complete terras is gerealiseerd. De begrote cashflow van € 41.000,- na privé-opnames zal dan voldoende zijn voor de financieringsverplichtingen. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Ondernemers brengen zelf € 75.000,- liquide middelen in en daarnaast wordt er € 250.000,- ingebracht als gevolg van een beëindigingsovereenkomst omtrent de bestaande vestiging waar nog een langlopend huurcontract op zat. Door de eigen inbreng bedraagt de Solvabiliteit vanaf de start circa 65%. Door deze comfortabele positie kennen we de score Excellent toe.

Liquiditeit
De current ratio is na het eerste jaar begroot op 1,3, wat resulteert in de score Ruim voldoende. De daaropvolgende jaren zal de current ratio conform prognose stijgen en kwalificeert deze als Excellent. Voorzichtigheidshalve kennen we voor de Liquiditeit de kwalificatie Ruim voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Elke investeerder krijgt bij een driegangendiner voor 2 personen een eenmalige korting van € 25,- op de totale rekening.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45106 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
14-11-2017 om 11:32
investeerder-12628 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2017 om 11:32
investeerder-39054 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2017 om 11:32
investeerder-37089 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2017 om 11:31
investeerder-35828 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-11-2017 om 11:08

Ondernemer

Chislaine de Groot en Danny Hoogendijk

Crowdfund Coach


Marc Kogels