42914

Living Consultancy B.V.

€ 420.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 438
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-10-2022 in 4 uur volgeschreven door 438 investeerders

Samenvatting

Rene van Klaveren en Berry van der Helm zijn middels Rene van Klaveren B.V. en Romanie Beheer B.V. beiden aandeelhouder van Living Consultancy B.V. De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd vanuit Anders Financieel Advies, een van de handelsnamen van Living Consultancy B.V.

Het nu te herfinancieren pand heeft een waardebepaling van € 875.000,-. De LTV (Loan to Value) bedraagt 48%.

Het pand is gelegen in Wassenaar aan de Papeweg 41. De woning heeft een woonoppervlakte van 86m2 en bevindt zich op een ruim perceel met een oppervlakte van 1.810m2.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 420.000,- De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 420.000,-. De looptijd is 36 maanden geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. De D&B-score is Laag risico.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Living Consultancy B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 420.000,- op het woonhuis aan de Papeweg 41, 2245 AG te Wassenaar, kadastraal bekend als sectie C nummer 1460 te Wassenaar verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 875.000,- op basis van een waardebepaling met waardepeildatum van 6 juni 2022.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- afgegeven door Rene van Klaveren B.V. en Romanie Beheer B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om na de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen één maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van het onroerend goed aan de Papeweg 41 te Wassenaar en voor werkkapitaal.

Ondernemer

Rene van Klaveren (1970) is sinds 1995 werkzaam in de financiële dienstverlening en sinds 2001 als ondernemer en kantooreigenaar. Voorheen heeft hij een assurantie- en hypotheekbedrijf gehad en heeft hij enkele jaren gewerkt in het accountants vak. 

Momenteel is hij voornamelijk actief in Anders Financieel Advies, een van de handelsnamen van Living Consultancy B.V. Rene is wft-gecertificeerd. Sinds 2012 is Rene aandeelhouder van Living Consultancy B.V.

Berry van der Helm (1976) is mede oprichter van bedrijven in LED-verlichting en Energie. Hij concentreert zich dagelijks op opdrachten ten uitvoer brengen in de LED-verlichting en armaturen. Daarnaast is hij actief in bedrijven die bemiddelen in energiecontracten. 

Na nationale en internationale aansturing van bedrijven is Berry bij terugkomst op Nederlandse bodem in aanraking gekomen met financiële dienstverlening en startte hierin in 2006. Eerst als adviseur, en daarna als mede eigenaar in Living Consultancy B.V. 

Onderneming

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in Anders Financieel Advies, een van de handelsnamen van Living Consultancy B.V. Rene van Klaveren B.V. en Romanie Beheer B.V. zijn beiden aandeelhouder van Living Consultancy B.V.

Anders Financieel Advies houdt zich dagelijks bezig met het adviseren van en bemiddelen in hypotheken, financieringen, verzekeringen en kredieten. Met name vindt de advisering plaats op particulier niveau. Sinds 2006 is Anders Financieel Advies actief. De portefeuille bevat inmiddels meer dan 5.000 relaties. Deze relaties worden onderhouden vanuit het kantoor in Spijkenisse. Anders Financieel Advies werkt met een buitendienst om relaties ook op locatie te kunnen bezoeken. Er zijn momenteel 4 medewerkers in dienst. 

In 2012 heeft Anders Financieel Advies een vrijstaande woning kunnen kopen. De woning is tegen een redelijke prijs overgenomen, zodat direct overwaarde ontstond op de woning. De financiering is destijds ondergebracht bij ING met een looptijd van 10 jaar. De woning is onder afspraak bewoond gebleven door de oorspronkelijk eigenaar. De bewoner betaald geen huursom en mag daar blijven wonen totdat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. De lening van ING loopt nu af, en de ING wil deze financiering niet verlengen omdat zij geen particuliere woonhuizen voor zakelijke doeleinden meer financieren.

Het pand is gelegen in Wassenaar aan de Papeweg 41. De woning heeft een woonoppervlakte van 86m2 en bevindt zich op een ruim perceel met een oppervlakte van 1.810m2.

Sinds 2017 is Rene de dagelijkse bedrijfsvoering op zich gaan nemen en is Berry zich meer gaan richten op andere projecten, maar is nog wel aangebleven als aandeelhouder. Er worden langzaamaan plannen gemaakt om de aandelen van Berry over te dragen naar Rene. Dit om op eigen kracht verder te bouwen aan de ondernemer. Tot die tijd werken Rene en Berry in goed overleg samen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Herfinanciering pand Papeweg 41 te Wassenaar € 280.000,-
Kosten € 20.000,-
Werkkapitaal € 120.000,-
Totaal € 420.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 420.000,-

Leenbedrag: € 420.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 36 maanden, geheel aflossingsvrij

Overige financiers:
Na aflossing van de financiering van ING zijn er geen overige financiers betrokken bij Living Consultancy B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Living Consultancy B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Rene van Klaveren B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Romanie Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekeningen van 2019 en 2020 van Living Consultancy B.V., Romanie Beheer B.V. en Rene van Klaveren B.V., alsmede de waardebepaling van het te herfinancieren onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Op basis van de jaarrekening 2020 van Living Consultancy B.V. is een omzet behaald van € 674.000,- met een klein verlies van € 19.000,-. Dit is voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende omzet tijdens de coronaperiode. In het laatste volledige jaar zonder corona perikelen is een omzet behaald van € 783.000,-, met een resultaat van € 24.000,-.

De aflossingen, renten en kosten van het onroerend goed zijn in deze periode voldaan door de aandeelhouder Romanie Beheer B.V. en Rene van Klaveren B.V.. Voor deze periode zijn de verplichtingen zonder betalingsproblemen voldaan vanuit Living Consultancy B.V. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit kwam eind 2020 uit op 60% op een balanstotaal van € 949.000,-. Na kredietverstrekking zal de solvabiliteit naar verwachting dalen naar 54% op een balanstotaal van € 1.048.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Living Consultancy B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 420.000,- op het woonhuis aan de Papeweg 41, 2245 AG te Wassenaar, kadastraal bekend als sectie C nummer 1460 te Wassenaar verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 875.000,- op basis van een waardebepaling met waardepeildatum van 6 juni 2022.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- afgegeven door Rene van Klaveren B.V. en Romanie Beheer B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om na de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen één maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel eerste hypothecaire inschrijving als de gezamenlijke borgstelling van de aandeelhouders kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-167563 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-10-2022 om 14:21
investeerder-334199 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2022 om 14:15
investeerder-160819 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2022 om 14:14
investeerder-5385 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2022 om 14:10
investeerder-257987 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2022 om 14:09

Ondernemer

B. van der Helm

R. van Klaveren

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij