fbpx
33615

Looplabb

€ 50.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 67
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 67 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Looplabb
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal / Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 01-06-2016
Website www.looplabb.com

Leendoel

Looplabb verkoopt leesbrillen van A-kwaliteit die tevens te verkrijgen zijn met getinte glazen. Zij leveren brillen door heel Europa. De focus gaat nu uit naar het Noordelijke deel van Europa, de marges liggen in Noord-Europa namelijk hoger dan in Zuid-Europa. Kort geleden heeft een grote concurrent diverse distributiekanalen afgestoten wat er voor gezorgd heeft dat er diverse distributiekanalen vrij zijn gekomen. Deze kansen wil Looplabb gaan benutten en om geen nee te verkopen gaan zij meer voorraad inkopen. Hier hebben zij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal / Voorraadfinanciering € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer M. Kooijman handelend onder de naam Fizzy / Looplabb en zijn partner mevrouw E.S. Ling. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fizzy / Looplabb worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis van de ondernemer te Naarden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.300.000,- en openstaande schuld van € 813.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 1.333.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Fizzy / Looplabb is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Fizzy / Looplabb. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het jaar 2018 heeft de onderneming gebruikt om het bedrijf te herstructureren en diverse distributiekanalen in Zuid-Europa gesloten heeft omdat de marges daar vele malen lager waren. In 2019 zijn diverse nieuwe distributiekanalen geopend en volgens tussentijdse cijfers gaan ze de prognose halen en mogelijk zelfs overstijgen. Een concurrent heeft besloten de contracten met een aantal distributiekanalen te beëindigen. Met het vrijkomen van verschillende distributiekanalen verwachten zij de positieve groei in 2020 ook door te kunnen zetten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 12.000 € 9.000
Vlottende activa €123.000 € 64.000
Overige vlottende activa € 1.000 € 21.000
Totaal € 136.000 € 94.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 93.000 € 39.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 43.000 € 54.000
Totaal € 136.000 € 93.000

Winst- en verliesrekening 2018, P2019 en P2020

  2018 P2019 P2020
Omzet € 199.000 € 148.000 € 250.000
Brutowinst € 30.000 € 81.000 € 150.000
Kosten € 114.000 € 66.000 € 75.000
Resultaat € -84.000 € 15.000 € 71.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17714 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-10-2019 om 10:09
investeerder-94815 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-10-2019 om 10:09
investeerder-69580 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-10-2019 om 10:08
investeerder-98049 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-10-2019 om 10:08
investeerder-41930 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-10-2019 om 10:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders