28330

LOOXS Bar & Kitchen

€ 350.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 361
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 361 investeerders

Samenvatting

Deze leningaanvraag is voor 1 april in prépublicatie gegaan en valt daarom onder de oude algemene voorwaarden van voor 1 april 2018.

’Met onze Bar & Kitchen passie willen wij onze gasten verwennen. We nemen ze mee in een mediterrane sfeer. Tevreden gasten die zowel de sfeer op het bord als in het glas zich uitstekend vermaken in ons sfeervolle, modern ingerichte Bar & Kitchen aan de Havendam te Oud-Beijerland’.

De familie Both heeft vele jaren ervaring in de exploitatie van restaurants en een café. Edwin wil nu de huidige locatie verbouwen tot een moderne bar & kitchen welke voldoet aan alle eisen van deze moderne tijd. Door de ligging van de zaak met het mooie terras aan het water, biedt de bar & kitchen vele mogelijkheden. Edwin voert het bedrijf nog in een vof samen met zijn ouders. Zijn ouders geven ook hypothecaire zekerheid middels de overwaarde van hun eigen woning om deze grote transformatie mogelijk te maken. Het is een echt familiebedrijf, want ook Francisca Schram de vriendin van Edwin werkt actief mee in de zaak.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. Both als Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn M.W. Both-van Driel, J. Both en E.J. Both ten deze handelende voor zichzelf en als vennoten van V.O.F. Both. De inventaris en voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het woonhuis van M.W. Both-van Driel en J. Both verkregen. 

Leendoel

De financiering is benodigd voor de volledige verbouwing van het gehele pand tot moderne bar & kitchen, de inrichting van de bar & kitchen en voor werkkapitaal.

Ondernemer

Edwin Both (41) heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in diverse functies binnen de horeca. Daarbij heeft hij aan de organisatorische en creatieve kant een schat aan ervaringen opgedaan. Edwin is sociaal en beschikt over uitstekende, communicatieve vaardigheden en maakt makkelijk contact met zijn gasten. Hij maakt het hen graag naar hun zin, waardoor zijn gasten met regelmaat terugkomen. 

Inmiddels is Edwin ruim 21 jaar horecaondernemer van café Havenzicht en Restaurant ’t Kookhuys (inmiddels verhuurd), beide gesitueerd aan de haven van Oud-Beijerland. Als gastheer heeft hij meer dan voldoende ervaring opgedaan. Ook voor het organiseren van grote events draait hij zijn hand niet om, hetgeen hij in het verleden ook diverse ervaringen mee heeft.

Naast Edwin maken zijn ouders ook deel uit van de vennootschap onder firma. Ze zijn nog vaak aanwezig, maar formeel niet meer dagelijks actief voor het bedrijf.

Onderneming

Concept
De huidige locatie van de onderneming wordt omgebouwd tot een moderne bar & kitchen, LOOXS Bar & Kitchen. Er komen 90 zitplaatsen binnen, minimaal 70 terras zitplaatsen en op de eerste verdieping een aparte ruimte met 30 zitplaatsen voor wijnproeverijen, vergaderingen en private dinners. Deze ruimte is voorzien van alle gemakken zoals een sfeervolle bar, beamer en eigen toiletgroep. De kenmerken van het nieuwe concept zijn hoogwaardige ambachtelijke gerechten, een open keuken, shared dining, een warme inrichting, unieke wijnen, goede koffie met gebak en een cocktailbar. De zaak is dagelijks open voor lunch en diner.

Bij de totstandkoming van het concept zijn een aantal trends meegenomen. 

  • Gezond: de gast is steeds bewuster en wil gezonde voeding en goede inzage in de ingrediënten van de maaltijden. 
  • Duurzaam, biologisch en lokaal. 
  • Grazing and sharing: de klant gaat vaker buitenshuis eten en wil kleinere hapjes samen delen. 
  • Lekker en snel: de klant wil vaker lekker eten in korte tijd en gaat voor gemak.
  • Coffee Time: goede kwaliteit koffie. 

Organisatie
Edwin heeft de dagelijkse operationele leiding. Zijn vriendin zal gastvrouw zijn en daarnaast een aantal backoffice werkzaamheden en de marketing (samen met een externe gespecialiseerde partij) voor haar rekening nemen. Daarnaast zal een klein team van medewerkers actief zijn binnen het bedrijf. Administratief laat men zich actief bijstaan door de accountant.

Locatie
LOOXS is gevestigd aan de haven van Oud-Beijerland met het winkelcentrum dichtbij en voldoende parkeergelegenheden. Oud-Beijerland heeft 24.000 inwoners en maakt onderdeel uit van de Hoeksche Waard en kent een cultuurhistorisch centrum. In de nabije omgeving van LOOXS zijn een aantal andere horecagelegenheden ieder met zijn eigen specialiteit en doelgroep. Het concept van LOOXS is er nog niet en dat maakt het onderscheidend van de rest.

Doelgroep
De primaire doelgroepen zijn de tweeverdieners en de zakelijke klanten uit de Hoeksche Waard. Uiteraard zal men door de ligging aan het water en het uitgebreide terras ook de nodige toeristen en dagjesmensen weten te verrassen.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 150.000,-
Inventaris € 120.000,-
Diversen/werkkapitaal € 80.000,-
Totaal via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

In de vof is ook het pand van restaurant t Kookhuijs ondergebracht. Dit pand heeft een waarde van € 540.000,- en is verhuurd. Het pand is voor minder dan de helft van de waarde gefinancierd via een financieringsconstructie met Mogelijk.nl. Er is sprake van een beperkte aflossing. Een extra hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund is door de gekozen financieringsconstructie niet mogelijk. Verder zijn er geen financieringen in de vof.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn M.W. Both-van Driel, J. Both en E.J. Both ten deze handelende voor zichzelf en als vennoten van V.O.F. Both. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim (zie ook de hypothecaire inschrijving).
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van vof Both wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis van M.W. Both-van Driel en J. Both verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een hypothecaire financiering van € 170.000,-. Volgens een recente waardebepaling van de woning is de marktwaarde € 375.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. Both als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses over de resterende maanden van 2018 en de eerste twee volledige jaren 2019 en 2020 zoals door klant en accountant aangeleverd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De omzet over het resterende deel van 2018 (juni tot en met december) wordt begroot op € 318.000,-. Deze omzetbegroting is gebaseerd op de in het verleden opgedane ervaring met een vergelijkbaar restaurant, aangevuld met een aantal feesten en partijen en de exploitatie van het terras. De huurinkomsten en rentelasten van het verhuurde pand (restaurant t Kookhuijs) zijn ook in de exploitatie opgenomen en dit levert een duidelijk positieve bijdrage aan het resultaat. De brutomarge is conform het branche-gemiddelde. De huur van het pand waar het restaurant in uitgebaat gaat worden is erg laag, aangezien het bestaande huurcontract blijft gehandhaafd. De personeelskosten komen overeen met het branche-gemiddelde. De jaarlijkse privé opnames voor de drie vennoten bedragen € 60.000,-. Op die basis resteert er een genormaliseerde operationele cashflow na privéopnames van € 58.000,- over het resterende deel van 2018, dit is ruim toereikend voor de aflossingen over dat half jaar van € 35.000,-. Voor 2019 wordt op diezelfde basis een omzet van € 671.000,- met een cashflow van € 152.000,- verwacht, ruimschoots voldoende voor de € 70.000,- aan aflossingen. Zowel voor 2018 als 2019 levert dit de score Goed op. Aangezien het vooral gebaseerd is op prognoses, kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het verhuurde pand staat voor € 267.000,- op de balans, terwijl de waarde op basis van een recente waardebepaling € 540.000,- bedraagt. Zonder de stille reserves is de solvabiliteit na verbouwing circa 15% op een balans van € 600.000,-. Indien we een deel van de stille reserves meetellen en het pand op € 400.000,- waarderen is de solvabiliteit 30% op een balans van € 733.000,- en dat levert de score Ruim voldoende op. De solvabiliteit zal naar verwachting verder groeien door toevoeging van de geprognosticeerde winsten. De kwalificatie voor de Solvabiliteit is Ruim voldoende.

Liquiditeit
In de financieringsopzet is rekening gehouden met uitloop, werkkapitaal en aanloopkosten. Hiermee is de liquiditeit vanaf de start toereikend. De current ratio is initieel lager dan 1,0. Echter, aan het eind van het eerste volledige boekjaar 2019 is deze volgens prognose reeds naar 1,6 gegroeid (score Excellent). Vooralsnog hanteren we de kwalificatie Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

In de week voor de opening organiseren wij een aantal proefdagen voor alle investeerders. U kunt dan van onze gerechten en van de sfeer proeven. Het eten, een aperitief, een glas huiswijn (of non-alcoholic)
en een kopje koffie of thee zijn dan gratis. Uiteraard zullen wij u dan om uw mening vragen, waardoor wij eventueel nog tijdig kunnen bijsturen.

Als de openingsdag definitief bepaald is, zullen wij de uitnodigingen digitaal via Collin Crowdfund versturen, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53971 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2018 om 10:20
investeerder-51456 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-04-2018 om 10:20
investeerder-34840 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-04-2018 om 10:20
investeerder-53841 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2018 om 10:19
investeerder-49499 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-04-2018 om 10:19

Ondernemer

Edwin Both en Francisca Schram

Crowdfund Coach


Marc Kogels