44737

Lumado B.V.

€ 600.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 480
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-03-2023 in 1 uur volgeschreven door 480 investeerders

Samenvatting

Dominique de Wit is actief in de projectontwikkeling waarbij hij zich focust op leegstaande panden op goede locaties in steden en dorpen om deze vervolgens te ontwikkelen naar (stads)woningen. Zijn volgende project betreft de herontwikkeling van een woon-/winkelpand naar vijf appartementen in Zegge. Voor de aankoop hiervan wordt een financiering gevraagd via Collin Crowdfund van € 600.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.000.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 400.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 600.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet kwalificatie Laag risico. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Lumado B.V. en Leblanc Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het onroerend goed aan de Onze Lieve Vrouwestraat 126, 4735 AG te Zegge, kadastraal bekend als sectie A nummer 2828 te Rucphen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het perceel grond met woonhuis/winkelpand met als adres: Onze Lieve Vrouwestraat 126, 4735 AG te Zegge, kadastraal bekend als sectie A nummer 2828 te Rucphen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aanschaf van het object aan de Onze Lieve Vrouwestraat 126 te Zegge. De verbouwing naar vijf appartementen zal uit eigen middelen gefinancierd worden. 

Ondernemer

Dominique de Wit (1974), bekend van de eerdere aanvragen van Lumado B.V. ( (lening 1, lening 2 (beide afgelost) en lening 3) en Brickfield B.V. ( (leningnummer 40194 (afgelost) en 42172), is in 1998 afgestudeerd aan de TU Eindhoven en is vervolgens consultant en assistent-manager geweest bij Deloitte respectievelijk PricewaterhouseCoopers. Vanaf 2005 is hij zelfstandig verder gegaan via Brickfield B.V., wat zich toen nog toelegde op vastgoedadvies en interim-management. Vanaf 2014 houdt hij zich middels Lumado B.V. – en inmiddels ook met Brickfield bv – actief bezig met projectontwikkeling.

Onderneming

Lumado herontwikkelt panden (veelal voormalige kantoren/winkels) op centrale locaties in steden en dorpen tot eigentijdse, superieur afgewerkte (stads)woningen. De focus ligt hierbij voornamelijk op de regio Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Meer informatie is te vinden op www.lumado.nl. Daar is ook een overzicht te vinden van de lopende projecten. Binnen Lumado worden de relatief kleinere projecten uitgevoerd. Grotere projecten worden uitgevoerd binnen Brickfield B.V., waarin de andere aandeelhouder meer specialistische bouwkennis heeft en transformatie in eigen beheer kan worden uitgevoerd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom Onze Lieve Vrouwestraat 126, Zegge € 525.000,-
Kosten koper / ontwikkelkosten € 75.000,-
Verbouwing naar 5 appartementen € 400.000,-
Totale investering € 1.000.000,-
Inbreng eigen middelen € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 24 maanden, geheel aflossingsvrij

Overige financiers:
Voor de ontwikkeling van de overige projecten zijn er aflossingsvrije leningen met een totaal leningbedrag van € 6.645.000,- bij particulieren afgesloten. Deze leningen worden afgelost na afronding/verkoop van een project.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Leblanc Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Lumado B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze zijn gebaseerd op de aangeleverde jaarrekeningen 2021, (concept) cijfers 2022 en aangeleverde prognoses. De Overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
Op basis van geconsolideerde cijfers 2021 van Leblanc Holding BV en Lumado was er een netto cash flow overschot van € 162.000,-. Op basis van voorlopige cijfers 2022 komen wij tot een negatieve cashflow van € 231.000,-, hetgeen is opgevangen door middel van aanwezige liquide middelen. Voor 2023 wordt een cashflow overschot verwacht van € 382.000,-, aangezien enkele projecten in dat jaar afgerond zullen worden. Door de mate van onzekerheid hiervan hebben wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve op Ruim Voldoende gekwalificeerd. 

Solvabiliteit
Op basis van de geconsolideerde balanspositie, rekening houdend met de stille reserve van € 413.000,- op het kantoorpand, bedraagt het eigen vermogen na kredietverlening 17%. Dit bedraagt € 1.465.000,- op een balanstotaal van € 8.860.000,-. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Lumado B.V. en Leblanc Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het onroerend goed aan de Onze Lieve Vrouwestraat 126, 4735 AG te Zegge, kadastraal bekend als sectie A nummer 2828 te Rucphen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het perceel grond met woonhuis/winkelpand met als adres: Onze Lieve Vrouwestraat 126, 4735 AG te Zegge, kadastraal bekend als sectie A nummer 2828 te Rucphen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de 1e hypothecaire inschrijving op het object aan de Onze Lieve Vrouwestraat 126 te Zegge als de materiële persoonlijke borgstelling van € 200.000,- kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-364023 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2023 om 12:20
investeerder-351468 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2023 om 12:12
investeerder-345248 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2023 om 12:11
investeerder-370385 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2023 om 12:11
investeerder-67171 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2023 om 12:11

Ondernemer

D. de Wit

Crowdfund Coach


Lars van Meer