41739

Lumado

€ 200.000  |  7,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 215
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 215 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Lumado B.V.
Sector Projectontwikkeling
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 19-02-2016

Leendoel

Dominique de Wit exploiteert met Lumado B.V. een onderneming in vastgoedontwikkeling. In december 2021 heeft hij een object in Breskens aangetrokken dat hij gaat transformeren en herontwikkelen naar 20 appartementen. 
Op dit moment is het definitieve ontwerp inclusief constructieve tekeningen en berekeningen voor het project zo goed als afgerond.

Op 14 februari 2022 heeft informeel ambtelijk overleg plaatsgevonden met de gemeente over het plan, waarbij het plan goed is ontvangen. De gemeente heeft bevestigd dat het plan past binnen het bestemmingsplan. Op 22 februari 2022 vindt een eerste toets door de welstandscommissie plaats. Daarna kan het tekenwerk worden afgerond zodat in de eerste helft van maart de complete vergunningaanvraag kan worden ingediend. Op dat moment moet de gemeente binnen 8 weken de vergunning verlenen. 
Begin maart – net voor het indienen van de vergunningaanvraag – wordt ook de directe omgeving geïnformeerd over het plan. Tevens worden momenteel contacten gelegd met plaatselijke aannemers en makelaars voor de bouw en de verkoop van de appartementen. De financiering wordt aangewend voor verdere project-, ontwikkel,- en marketing- en verkoopkosten tot aan het moment van verkoop van alle appartementen

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 200.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Lumado B.V. en Leblanc Holding B.V. 
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer D. de Wit ter hoogte van € 200.000,-. De waarde van de borgstelling is momenteel materieel van aard. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- gevestigd op het winkelpand met ondergrond en parkeerterrein met als adres: Grote Kade 15, 4511 AS Breskens, kadastraal bekend als sectie EB nummer 1422 te Oostburg welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,-. De koopsom voor dit object bedroeg in december 2021 € 900.000,-. De residuele grondwaarde bedraagt € 1.455.000,- conform een taxatierapport d.d. 27-01-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Leblanc Holding B.V. is Minimaal risico en de score voor Lumado B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Leblanc Holding B.V. en Lumado B.V. en van de prognose voor dit project. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 en 2021 (geconsolideerd)

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 329.000  
Bruto winst € 319.000  
Kosten € 196.000  
Belasting € 8.000  
Resultaat € 115.000  

 

Winst- en verliesrekening 2021 (concept)

Omzet € 540.000  
Bruto winst € 540.000  
Kosten € 253.000  
Belasting n.n.b.  
Resultaat voor belasting € 287.000  

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-298869 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-02-2022 om 11:01
investeerder-103860 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-02-2022 om 11:01
investeerder-4452 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-02-2022 om 11:01
investeerder-273853 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-02-2022 om 11:01
investeerder-202150 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-02-2022 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders