46258

M.A. Diken en N.A.M.L.E. van Rens-Diken

€ 2.500.000  |  9,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 1613
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-09-2023 in 5 dagen volgeschreven door 1613 investeerders

Samenvatting

Noelle en Akif zijn op een gepassioneerde manier actief met het hoogwaardig verbouwen van woningen tot luxe villa’s. Het huidige project is gelegen op een unieke locatie in Amsterdam. Het onroerend goed wordt verbouwd en gerenoveerd tot een moderne vrijstaande villa met een groot binnenzwembad, riante tuin en zitkuil rondom. Voor de investeerders van Collin wordt naast de eerste hypotheek op de te verbouwen villa als extra zekerheid een tweede hypotheek gevestigd op de eigen woning en een verhuurd bedrijfspand. Naast de passie voor onroerend goed is Noelle al jaren zelfstandig aanbestedingsjurist, waarbij ze werkzaam is voor de Rijksoverheid.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.625.000,-. Naast de inbreng van eigen middelen, ter hoogte van € 125.000,-, bedraagt de gevraagde financiering inclusief een rentedepot via Collin Crowdfund € 2.500.000,-. De looptijd is 12 maanden, aflossingsvrij gevolgd door een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Het te verbouwen en renoveren onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn: 
  • M.A. Diken 
  • N.A.M.L.E. van Rens-Diken
   • Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde in het onroerend goed waarop ook hypothecaire inschrijvingen worden gevestigd
  • Mad Estate Holding B.V. 
  • Mad Estate BV. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- op het onroerend goed met als adres Plesmanlaan 142, 1066 CX te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E, nummer 4077 te Sloten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat ter hoogte van € 2.100.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26-05-2023. De marktwaarde na verbouwing bedraagt € 3.450.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 500.000,- op de eigen woning aan De Savornin Lohmanstraat 523 en 525, 1067 PV te Amsterdam, kadastraal bekend Sectie I, nummer 5594 te Sloten Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waarde op basis van WOZ van € 740.000,- per 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 357.900,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 500.000,- op het verhuurde onroerend goed aan de IJburglaan 817, 1087 CL te Amsterdam, kadastraal bekend Sectie AU, nummer 185-A43 gemeente Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 610.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 27-01-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,-.
 • Er zal een rente- en kostendepot aangehouden worden ter hoogte van € 230.000,-, hieruit zullen de eerste 11 betaaltermijnen worden voldaan. Het depot wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin. 
 • Er zal een Bouwdepot aangehouden worden ter hoogte van € 408.000,-. Het depot wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin. Vrijgave van deze middelen verloopt op basis van de bouwvorderingen.
 • Indien de Geldnemer gedurende de looptijd van de lening algeheel vervroegd aflost, dient Geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 12 maanden rentevergoeding te voldoen.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor de herfinanciering van een bestaande lening en de financiering van de verbouwing en renovatie van het onroerend goed.

Ondernemer

Akif Diken (1977) is al vroeg begonnen als ondernemer onder andere in de import van groente en fruit. Vervolgens is hij lange tijd actief geweest als manager in diverse hotels in binnen- en buitenland en daarnaast heeft hij een groothandel en fabriek voor bedrukte verpakkingen gehad. Inmiddels is hij al vele jaren actief in het vastgoed met zijn eigen bedrijf waar hij luxe woningen renoveert en hoogwaardig verbouwd.

Noelle Van Rens-Diken (1964) is al sinds 1990 zelfstandig jurist, waarvan enkele jaren als advocaat, en de laatste 10 jaar als gespecialiseerd en veelgevraagd procurement jurist voor de Rijksoverheid.

Onderneming

Ondernemers hebben eerder een aantal panden gerenoveerd en hoogwaardig verbouwd. Een voorbeeld daarvan is in de link weergegeven, dit pand is in 2021 opgeleverd: https://www.deplantagemakelaars.nl/aanbod/woningaanbod/%27s-gravenhage/koop/huis-5558526-Emmastraat-57/

Onroerend goed
Het onroerend goed aan de Plesmanlaan betreft een vrijstaande woning met bouwjaar 1988, een woonoppervlakte van 507 m2 op een perceel grond van 1.620 m2. De Plesmanlaan ligt in Amsterdam Nieuw-West/Oud-Zuid op 15 fietsminuten van het Vondelpark en 10 minuten met de auto naar Schiphol. Daarnaast is het openbaar vervoer en zijn de winkelvoorzieningen in de nabije omgeving.

De verbouwing is gepland in 2 fasen. In fase 1 is bouwkundig de onderheid van het binnenzwembad gerealiseerd, bouwkundig onderhoud van de ruime zitkuil in de tuin van ca. 1300 m2 en de tuin gesnoeid en opgeknapt met een moderne uitstraling. Alle werkzaamheden van fase 1 zijn inmiddels gerealiseerd. Alles is (en wordt) met hoogwaardig materiaal afgewerkt. Er zijn al voorbereidingen gemaakt voor fase 2 van de werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn. Het betreft met name de gevel, het dakwerk, de realisatie van kamers boven het zwembad, de carport en het hekwerk.

De vergunning voor fase 2 van de verbouwing is door de gemeente afgegeven, deze zit nog wel in de bezwaarperiode maar tot nu toe zijn er geen bezwaren binnen gekomen en deze worden ook niet meer verwacht.

De marktwaarde in de huidige staat bedraagt € 2.100.000,-, na verbouwing bedraagt deze € 3.450.000,- conform taxatie d.d. 26-5-2023. De verwachte verkoopopbrengst van de ondernemer ligt ruim boven dit bedrag.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 1.725.000,-
Kosten € 60.000,-
Verbouwing € 610.000,-
Rentedepot € 230.000,-
Totale investering € 2.625.000,-
Eigen middelen € 125.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.500.000,-

Leenbedrag: € 2.500.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 12 maanden, aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

Overige financiers
Naast de eigen woning is er een verhuurd kantoorpand, in bezit van Mad Estate B.V., op de IJburglaan 817 te Amsterdam, waar ook een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op zal worden gevestigd, met een eerste hypothecaire financiering van € 195.000,- en een getaxeerde marktwaarde van € 610.000,- per 27-01-2023.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mad Estate B.V. en Mad Estate Holding B.V. is Laag risico. Het te verbouwen en renoveren onroerend goed is in privébezit, om deze reden hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de combinatie van het renovatieproject, de privé-exploitatie van de ondernemers en de B.V. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De verbouwing is naar verwachting uiterlijk maart 2024 afgerond waarna de verkoop van de woning zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden. De verwachte opbrengst ligt ruim boven de getaxeerde waarde, maar op basis van deze getaxeerde waarde kan de financiering ruimschoots worden afgelost met een projectopbrengst van € 950.000,-. Daarnaast is er een rentedepot opgenomen voor de gehele looptijd van de financiering. Beide ondernemers ontvangen daarnaast nog huurinkomsten uit het verhuurde bedrijfspand en uit het bedrijf VRlegal B.V. van Noelle waar ze als juriste een prima omzet en resultaat realiseert. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemers hebben naast de overwaarde in de te verbouwen woning in privé een ruime overwaarde op de eigen woning (€ 383.000,-) ten opzichte van de WOZ-waarde, daarmee is de solvabiliteit in privé 32%. In Mad Estate B.V. zit een ruime overwaarde op het verhuurde onroerend goed, de solvabiliteit in de B.V. is ultimo 2022 32% op en balanstotaal van € 928.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn: 
  • M.A. Diken 
  • N.A.M.L.E. van Rens-Diken
   • Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde in het onroerend goed waarop ook hypothecaire inschrijvingen worden gevestigd
  • Mad Estate Holding B.V. 
  • Mad Estate BV. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- op het onroerend goed met als adres Plesmanlaan 142, 1066 CX te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E, nummer 4077 te Sloten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat ter hoogte van € 2.100.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26-05-2023. De marktwaarde na verbouwing bedraagt € 3.450.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 500.000,- op de eigen woning aan De Savornin Lohmanstraat 523 en 525, 1067 PV te Amsterdam, kadastraal bekend Sectie I, nummer 5594 te Sloten Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waarde op basis van WOZ van € 740.000,- per 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 357.900,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 500.000,- op het verhuurde onroerend goed aan de IJburglaan 817, 1087 CL te Amsterdam, kadastraal bekend Sectie AU, nummer 185-A43 gemeente Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 610.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 27-01-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,-.
 • Er zal een rente- en kostendepot aangehouden worden ter hoogte van € 230.000,-, hieruit zullen de eerste 11 betaaltermijnen worden voldaan. Het depot wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin. 
 • Er zal een Bouwdepot aangehouden worden ter hoogte van € 408.000,-. Het depot wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin. Vrijgave van deze middelen verloopt op basis van de bouwvorderingen.
 • Indien de Geldnemer gedurende de looptijd van de lening algeheel vervroegd aflost, dient Geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 12 maanden rentevergoeding te voldoen.

Door de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33464 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 11:06
investeerder-287751 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 11:05
investeerder-110027 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 10:44
investeerder-110990 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 10:29
investeerder-263086 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 10:28

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels