45956

M.A.M.J. Donkers en C.J. Wolters

€ 25.000  |  9,5% rente  |  30 maanden  Investeerders: 55
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 55 investeerders

Bedrijfskenmerken

Naam M.A.M.J. Donkers en C.J. Wolters
Sector Vastgoed

Leendoel

Mevrouw Donkers en meneer Wolters bezitten een woonhuis met een perceel van ruim 3.000m². Zij wensen dit kadastraal te splitsen in drie percelen, waarvan één de eigen woning blijft en twee voor het realiseren (en verkopen) van (schuur)woningen. De ondernemers verwachten een verkoopopbrengst van € 200.000,- per perceel. Voor hun woonhuis zal de oppervlakte 1.500m² bedragen en de overige twee percelen zullen een oppervlakte van circa 750 m² krijgen. Het proces van het wijzigen van de bestemming en de kadastrale splitsing is reeds in gang gezet en goedgekeurd via de gemeente. De wijziging ligt nu acht weken ter inzage waarin bezwaar gemaakt kan worden. Mevrouw Donkers heeft een eigen kaaswinkel in Diepenveen waaruit zij inkomen geniet en de heer Wolters werkt in loondienst. Voor de wijziging van de bestemming, alsmede de kadastrale splitsing, zijn diverse kosten gemaakt en moeten er nog kosten gemaakt worden alvorens er vergunning wordt verkregen. Deze kosten wensen zij via Collin Crowdfund te financieren.

Er wordt een annuïtaire lening van € 25.000,- verstrekt, met een looptijd van 30 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Kosten vergunning € 25.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers voor de financiering zijn mevrouw M.A.J.M. Donkers en de heer C.J. Wolters. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijk is op dit moment materieel op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
  • Mevrouw M.A.M.J. Donkers en de heer C.J. Wolters geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed aan de Eikelhofweg 5 en 5a, 8121CV te Olst, kadastraal bekend als sectie E, nummer 3833 te Olst. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 452.000,- op basis van de WOZ-waarde bepaling met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 498.508,- en een openstaande schuld van € 378.079,68 per d.d. 20-07-2023.
  • Mevrouw Donkers en de heer Wolters dienen de lening algeheel af te lossen bij verkoop van één van de gesplitste percelen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag is deze echter niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de waarde van het onroerend goed in privé en de inkomsten uit de kaaswinkel en het loondienstverband.

Toelichting jaarcijfers
Onderstaand worden de jaarcijfers 2022 van de Kaaswinkel getoond. Op basis van tussentijdse cijfers, is er tot en met juli 2023 een omzet gerealiseerd van € 85.746,-.
De maandelijkse betalingen zullen, tot verkoop van (één van de) percelen, betaald worden vanuit deze inkomsten, naast de looninkomsten van de heer Wolters.
De ondernemers verwachten een verkoopopbrengst van € 200.000,- per perceel.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 29.000
Vlottende activa € 24.000
Overige vlottende activa € 3.000
Totaal € 56.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 17.000
Langlopende schulden € 27.000
Kortlopende schulden € 12.000
Totaal € 56.000

Winst- en verliesrekening 2022
 

Omzet € 193.000
Bruto winst € 64.000
Kosten € 36.000
Resultaat € 28.000

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67527 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 14:00
investeerder-261069 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 14:00
investeerder-203704 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 14:00
investeerder-294292 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 14:00
investeerder-367293 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2023 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders