42722

M.C.M. van Dongen (box 3) Abel Tasmanstraat 24

€ 350.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-07-2022 in 22 uur volgeschreven door 323 investeerders

Samenvatting

Maartje van Dongen is naast haar activiteiten met 013 Vastgoed B.V. een vastgoedportefeuille in box 3 aan het opbouwen. Inmiddels is zij in het bezit van vijf panden. Middels deze financiering wordt het zesde pand aan gekocht. 

Het nu aan te kopen pand heeft een taxatiewaarde van € 400.000,-. De LTV (Loan to Value) bedraagt 88% bij aanvang en 81% bij de slottermijn.

Op basis van de totale vastgoedportefeuille met een waarde van € 2.260.000,- is de LTV bij aanvang 78%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 415.800,-. Vanuit eigen middelen wordt € 65.800,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 325.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn: 

  • De debiteur is mevrouw M.C.M. van Dongen. De onderneemster is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie ruim vanwege de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis met als adres: Abel Tasmanstraat 24, 5021 SP te Tilburg, kadastraal bekend als sectie R nummer 4712 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 15 juni 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Abel Tasmanstraat 24, 5021 SP te Tilburg, kadastraal bekend als sectie R nummer 4712 te Tilburg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het woonhuis aan de Abel Tasmanstraat 24 voor de verhuur.

Ondernemer

Maartje van Dongen (1986) is woonachtig in Tilburg. Zij heeft na haar studie in 2011 een online e-commerce platform opgericht. Na 10 jaar zijn haar expansieve groeidoelstellingen ruimschoots behaald en staat er een internationaal succesvolle webshop met een enorm bereik op social media. 

In 2018 heeft Maartje 013 Vastgoed B.V. op gericht. Zij zag kansen in de markt voor het beheer van vastgoed. 
 

Onderneming

013 Vastgoed B.V. is actief in de aan en verhuur van onroerend goed. Inmiddels heeft 013 Vastgoed B.V. meer dan 200 objecten in beheer.

Door het intensieve contact met diverse partijen creëerde Maartje een groot netwerk. Inmiddels is zij zelf een vastgoedportefeuille aan het opbouwen en heeft momenteel vijf panden in bezit. Het pand aan de Abel Tasmanstraat wordt het zesde pand.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand Abel Tasmanstraat 24 € 385.000,-
Overdrachtsbelasting 8% € 30.800,-
Totale investering € 415.800,-
Inbreng eigen middelen € 65.800,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 325.000,-

Overige financiers
Er zijn geen overige financiers betrokken bij deze aankoop. 
De overige panden in de vastgoedportefeuille zijn gefinancierd bij Domivest B.V.
 

De bedenktermijn voor investeerders zal bij deze investeringskans uiterlijk 3 augustus aflopen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Het bedrijf van Maartje van Dongen, 013 vastgoed B.V., heeft de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de totale vastgoed portefeuille van de onderneemster. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Over 2021 bedroegen de totale huurinkomsten € 122.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 51.000,-. De totale huurinkomsten over 2022 worden geprognotiseerd op € 138.000,- met een netto cashflowoverschot na rente- en aflosverplichtingen van € 43.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit op Goed.

Solvabiliteit
De solvabilteit van de totale vastgoedportefeuille, na aankoop van de Abel Tasmanstraat 24, bedraagt 22% op een balanstotaal van € 2.260.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw M.C.M. van Dongen. De onderneemster is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie ruim vanwege de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis met als adres: Abel Tasmanstraat 24, 5021 SP te Tilburg, kadastraal bekend als sectie R nummer 4712 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 15 juni 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Abel Tasmanstraat 24, 5021 SP te Tilburg, kadastraal bekend als sectie R nummer 4712 te Tilburg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-207808 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 8:50
investeerder-288160 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 8:28
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 8:25
investeerder-220391 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 7:58
investeerder-49444 heeft € 25.000 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 7:49

Ondernemer

M.C.M. van Dongen

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij