48492

M.d.B. Timmerwerken

€ 100.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 184
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 184 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam M.d.B. Timmerwerken
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 23-10-2023

Leendoel

Mick de Boer (1999) is per 1 januari 2024 voor zichzelf begonnen als timmerman (ZZP-er). Hij heeft inmiddels twee grote opdrachten binnen gehaald voor de komende maanden. Er is genoeg werk beschikbaar in de regio Emmeloord, waar hij werkzaam is. Zijn broer werkt ook in de bouw. Hij helpt hem in deze eerste fase waar nodig. 

Mick wil nu graag een bedrijfsunit aankopen in Emmeloord. Het is de laatste unit die verkocht wordt. Daarna wordt er aangevangen met de bouw. 

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een slottermijn van € 75.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop en bouw bedrijfsunit € 139.150
Overige kosten € 5.000
Totaal € 144.150
Eigen inbreng € 44.150
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de heer M. de Boer, handelend onder de naam van M.d.B. Timmerwerken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Ecopark 51 04, 8305BJ Emmeloord, kadastraal bekend als sectie AZ complexaanduiding 13704 appartementsindex 4 te Noordoostpolder, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De bedrijfsunit wordt aangekocht voor € 139.150,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van M.d.B. Timmerwerken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een depot aangehouden ter hoogte van € 46.000,-. Het depot wordt aangewend als bouwdepot ten behoeve van de verbouwing van het onroerend goed met als adres Ecopark 51 04, 8305BJ Emmeloord, kadastraal bekend als sectie AZ complexaanduiding 13704 appartementsindex 4 te Noordoostpolder. Het depot zal aan Geldnemer worden uitgeboekt op basis van de termijnen die genoemd staan in de koop- aanneemovereenkomst: een bedrag van € 34.500,- zal worden uitgekeerd bij aanvang van de bouw en een bedrag van € 11.500,- zal worden uitgekeerd op het moment dat de bedrijfsunit wind- en waterdicht is. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor M.d.B. Timmerwerken is Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt de voorlopige cijfers tot en met 31 maart 2024 en de prognosecijfers 2024 van M.d.B. Timmerwerken. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Tot en met maart 2024 is er een omzet gerealiseerd van € 59.000,-, op basis van de kolommenbalans van 01-01-2024 tot en met 31-03-2024. 

De Langlopende schuld bedroeg € 26.300,- per 31-03-2024. Dit betreft de lease van een bedrijfsbus. Het leasebedrag bedraagt € 407,29 per maand. De totale looptijd bedraagt 72 maanden, waarvan er nog 68 maanden resteren. 

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering en prognose 2024

Activa

  31-03-2024 2024
Vaste activa € 39.000 € 178.000
Vlottende activa € 15.000 € 15.000
Totaal € 135.000 € 193.000

Passiva

  31-03-2024 2024
Eigen vermogen € 24.000 € 63.000
Langlopende schulden € 27.000 € 123.000
Kortlopende schulden € 3.000 € 7.000
Totaal € 54.000 € 193.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

  2024
Omzet € 271.000
Bruto winst € 146.000
Kosten € 25.000
Resultaat € 121.000

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 11:04
investeerder-333842 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders