47724

M.H.C. van der Steen

€ 300.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 280
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 280 investeerders

Samenvatting

Mark van der Steen is jarenlang actief geweest in de keukenbranche bij het bedrijf van zijn vader. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen bedrijf actief in het leggen, renoveren en vernieuwen van vloeren. Dit doet hij met zijn eenmanszaak MHC Vloeren.

De middelen uit deze financiering worden aangewend voor de aankoop van het garagecomplex. Ondernemer Mark van der Steen regelt al jaren de administratieve afhandeling met de huurders en onderhoud van het garagecomplex. Dit doet hij momenteel voor zijn vader. Zijn vader wil dit nu volledig overdragen aan zijn zoon. De bedoeling is om deze financiering binnen twee jaar te herfinancieren op basis van hogere huurwaarden en daarmee een financiering te verkrijgen tegen een gunstiger rentetarief.

De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het saldo van de uitstaande lening en de totale waarde) voor de financiering van Collin Crowdfund bedraagt 56%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 593.600,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De vader, tevens huidige eigenaar van het garagecomplex, geeft een achtergestelde lening van € 293.600,-. De looptijd is 24 maanden, geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is niet van toepassing vanwege het box-3 karakter van de financiering. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemer is M.H.C van der Steen. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het garagecomplex met als adres: Julianastraat 106 C tot en met H, J, L tot en met N en P tot en met Y, 108 A, C tot en met H, J tot en met N en P tot en met Y, 5121 LT te Rijen, kadastraal bekend als sectie B nummer 5778 te Gilze en Rijen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het garagecomplex kent een taxatiewaarde van € 535.000,-, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-02-2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het garagecomplex met als adres: Julianastraat 106 C tot en met H, J, L tot en met N en P tot en met Y, 108 A, C tot en met H, J tot en met N en P tot en met Y, 5121 LT te Rijen, kadastraal bekend als sectie B nummer 5778 te Gilze en Rijen, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van A.L.M. van der Steen ter hoogte van € 293.600,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 2% per jaar wordt wel betaald.
 • De mogelijkheid bestaat om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het garagecomplex aan de Julianastraat te Rijen. Het garagecomplex bestaat uit 42 verhuurde garageboxen. De bedoeling is om deze financiering binnen twee jaar te herfinancieren op basis van hogere huurwaarden, en daarmee een financiering te verkrijgen tegen een gunstiger rentetarief.

Ondernemer

Mark van der Steen is jarenlang actief geweest in de keukenbranche bij het bedrijf van zijn vader. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen bedrijf actief in het leggen, renoveren en vernieuwen van vloeren. Dit doet hij met zijn eenmanszaak MHC Vloeren.

Mark regelt al jaren de administratieve afhandeling met de huurders en onderhoud van het garagecomplex. Dit doet hij momenteel voor zijn vader. Zijn vader wil dit nu volledig overdragen aan zijn zoon.

Onderneming

Het gaat om het garagecomplex aan de Julianastraat 106C-108Y, 5121 LT te Rijen. Hier staan 42 garageboxen volledig, welke verhuurd zijn aan diverse particulieren en/of bedrijven. De meeste huurders zitten al jarenlang in boxen. Er staat vrijwel nauwelijks een garagebox leeg. Mocht dit wel het geval zijn dan is er tot nu toe altijd op zeer korte termijn een nieuwe huurder gevonden. 

Het garagecomplex is nu nog in eigendom van de vader van de ondernemer. Mark zal het volledige eigendom overnemen.
Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 525.000
Overdrachtsbelasting € 54.600
Aanvullende kosten € 14.000
Totale investering € 593.600
Achtergestelde lening vader € 293.600
Lening via Collin Crowdfund € 300.000

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 24 maanden, geheel aflossingsvrij

Overige financiers:
De lening van de vader van Mark zal achtergesteld worden ten opzichte van de financiering van Collin Crowdfund. De rente ter hoogte van 2% per jaar zal wel voldaan worden

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box-3 karakter van de financiering is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing. Ter volledigheid is de score van de eenmanszaak MHC Vloeren Laag risisco.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het taxatierapport van het garagecomplex, alle huurcontracten van het garagecomplex en de jaarcijfers 2023 van MHC Vloeren. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten bedragen € 37.800,- per jaar. Na het voldoen van de exploitatiekosten, rente- en aflosverplichtingen, resteert een netto cashflow overschot van € 1.000,- per jaar. Naast de huurinkomsten van het garagecomplex heeft de ondernemer een eenmanszaak waaruit de ondernemer kan voorzien in levensonderhoud. Vanuit de huurinkomsten hoeven er geen extra middelen onttrokken te worden. In 2023 heeft MHC Vloeren een omzet behaald van € 229.000,-, met een netto cashflowoverschot, na prive-onttrekkingen en rekening houdend met de afschrijvingen, van € 19.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op het garagecomplex bedraagt 49% op een balanstotaal van € 593.600,-. De eigen vermogenspositie bestaat volledig uit de achtergestelde lening van de vader van de ondernemer. Hierdoor kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is M.H.C van der Steen. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het garagecomplex met als adres: Julianastraat 106 C tot en met H, J, L tot en met N en P tot en met Y, 108 A, C tot en met H, J tot en met N en P tot en met Y, 5121 LT te Rijen, kadastraal bekend als sectie B nummer 5778 te Gilze en Rijen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het garagecomplex kent een taxatiewaarde van € 535.000,-, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-02-2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het garagecomplex met als adres: Julianastraat 106 C tot en met H, J, L tot en met N en P tot en met Y, 108 A, C tot en met H, J tot en met N en P tot en met Y, 5121 LT te Rijen, kadastraal bekend als sectie B nummer 5778 te Gilze en Rijen, worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van A.L.M. van der Steen ter hoogte van € 293.600,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 2% per jaar wordt wel betaald.
 • De mogelijkheid bestaat om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel hypothecaire zekerheid, verpanding van de huurpenningen als de hoofdelijke aansprakelijkheid als kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed
 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 11:03

Ondernemer

M.H.C. van der Steen

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij