43551

M.M.P.P. Schepers (box 3)

€ 500.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 423
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 423 investeerders

Samenvatting

Deze financiering wordt aangewend voor de aankoop van een pand, welke vervolgens getransformeerd wordt naar drie appartementen. Tiny Schepers is reeds 40 jaar actief als ondernemer in de agrarische sector. Broer van de ondernemer heeft een bouwbedrijf en zorgt voor de transformatie. De LTV na transformatie is 60%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 602.500,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 102.500,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 18 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 500.000,- in de 18e maand. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit score is Goed.

 • De debiteuren zijn de heer M.M.P.P. Schepers, Schepers Beheer B.V., Hoedam B.V., Heydehoeve B.V. en Agri Groep Zeeland B.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het onroerend goed aan de Weverstraat 16, 5671 BC te Nuenen kadastraal bekend als sectie E nummer 4520 te Nuenen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 425.000,- voor verbouwing en € 825.000 na verbouwing en transformatie op basis van een taxatie met waarde peildatum 8 september 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Weverstraat 16, 5671 BC te Nuenen kadastraal bekend als sectie E nummer 4520 te Nuenen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het agrarisch onroerend goed aan de Rullen 15, 5674 PC te Nuenen, kadastraal bekend als sectie B nummers 3417, 4438, 4697, 5552, 5553, 5813 en 5814 te Nuenen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en mag het onroerend goed niet worden verkocht. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het onroerend goed.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van onroerend goed, welke zal worden gesplitst en getransformeerd naar drie appartementen. Na afronding van de transformatie zal het vastgoed worden verhuurd.

Ondernemer

De heer Tiny Schepers (MBA Nyenrode Food & Finance) is 40 jaar actief als agrarisch ondernemer. Dit deed hij voorheen met twee boerderijen waar varkens werden gefokt, in Nuenen en Zierikzee. Door stikstofproblematiek zijn de stallen in Nuenen in 2021 gesloopt en gesaneerd. De activiteiten in Zierikzee gaan vooralsnog gewoon door, al is men wel in gesprek met de provincie Zeeland vanwege de piekbelasting.

Onderneming

De Schepers groep is een groep ondernemingen die zich bezighoudt met het fokken van vleesvarkens. De hele verticale keten wordt door Schepers geregisseerd, van zaadje tot karbonaadje. In samenwerking met andere boeren is een eigen vleesmerk op de markt gezet, te weten: Heyde Hoeve. Tot 2021 exploiteerde Schepers twee locaties met varkensboerderijen, Heydehoeve B.V. in Nuenen en Agri Groep Zeeland B.V. in Zierikzee. De stallen in Nuenen zijn in 2021 gesloopt en gesaneerd. In plaats van deze stallen zijn twee nieuwbouw opslagloodsen gebouwd die momenteel worden verhuurd. Bovendien is er een zonnepark gebouwd, met een jaarlijkse capaciteit van 1,2 mW tot 1,6 mW.

De ondernemer is nu van plan om onroerend aan te kopen, welke gesplitst en getransformeerd zal worden naar drie appartementen. De broer van ondernemer heeft een bouwbedrijf waardoor deze transformatie relatief goedkoop kan worden gerealiseerd. Na transformatie zullen de losse appartementen worden verhuurd.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 419.000,-
Kosten koper € 33.500,-
Verbouwingskosten € 150.000,-
Totale investering € 602.500,-
Eigen middelen € 102.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 18 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 500.000,- in de 18e maand.

Overige financiers:
Voor de transformatie van varkensstallen naar zonnepark (Heydehoeve B.V.) is een langlopende lening bij ABN AMRO afgesloten. Deze bedroeg op 1-10-2022 ca. € 750.000,-. Agri Groep Zeeland B.V. heeft een langlopende lening voor het onroerend goed van € 975.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Schepers Beheer B.V. is Laag Risico. De kwalificatie voor zowel Hoedam B.V., Heydehoeve B.V. en Agri Groep Zeeland B.V. is Verhoogd risico. De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. Het onroerend goed zal aangekocht worden in privé.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers van de groep. Jaarcijfers 2021 en prognose 2022 (op basis van tussentijdse cijfers q1 t/m q3). De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De omzet binnen de Schepers Groep in 2021 bedroeg € 2.589.000,- met een brutowinst van € 750.000,-. Daar in 2021 de stallen van Heydehoeve B.V. gesloopt zijn, en dus volledig afgeschreven, bedroeg het nettoverlies € 1.462.000,-. Het netto cashflow overschot bedroeg in 2021 € 349.000,-. De totale aflossing van het vreemd vermogen buiten Collin bedraagt € 241.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de groep ultimo 2021 bedroeg 52% op een balanstotaal van € 7.154.000,-. De solvabiliteit na financiering zal naar verwachting 49% op een balanstotaal van € 7.654.000,- bedragen. We kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer M.M.P.P. Schepers, Schepers Beheer B.V., Hoedam B.V., Heydehoeve B.V. en Agri Groep Zeeland B.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het onroerend goed aan de Weverstraat 16, 5671 BC te Nuenen kadastraal bekend als sectie E nummer 4520 te Nuenen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 425.000,- voor verbouwing en € 825.000 na verbouwing en transformatie op basis van een taxatie met waarde peildatum 8 september 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Weverstraat 16, 5671 BC te Nuenen kadastraal bekend als sectie E nummer 4520 te Nuenen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het agrarisch onroerend goed aan de Rullen 15, 5674 PC te Nuenen, kadastraal bekend als sectie B nummers 3417, 4438, 4697, 5552, 5553, 5813 en 5814 te Nuenen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en mag het onroerend goed niet worden verkocht. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het onroerend goed.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door de eerste hypotheek alsmede de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-76514 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 11:24
investeerder-298068 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 11:24
investeerder-271813 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 11:23
investeerder-147148 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 11:23
investeerder-306002 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 11:23

Ondernemer

M.M.P.P. Schepers

Crowdfund Coach


Johnny Cleven