44868

M. Nuaimy

€ 595.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 491
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-04-2023 in 2 uur volgeschreven door 491 investeerders

Samenvatting

Mustafa Nuaimy is, naast zijn werkzaamheden bij Tyrex Bosch Car Service en Subway in Breda waarvan hij beide 100% eigenaar is, sinds 2018 een actieve belegger in vastgoed. In december 2021 is hij een afbouwbedrijf gestart, waarmee hij zijn vastgoedactiviteiten kan ondersteunen. Mustafa wil nu een beleggingspand aankopen in Roosendaal dat, na verbouwing tot twee zelfstandige woonruimtes, de komende 10 jaar verhuurd zal gaan worden aan een bemiddelingsbedrijf.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 595.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 595.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 595.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemer is de heer M. Nuaimy. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. 
 • Mevrouw S. Majed geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is materieel door overwaarde op onroerend goed in privé van circa € 700.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 595.000,- op het woonhuis aan de Sint Josephstraat 54, 4702 CX Roosendaal, kadastraal bekend als sectie C, nummer 6992 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 425.000,- en na verbouwing van € 785.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 18-01-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van woonhuis met als adres Sint Josephstraat 54, 4702 CX Roosendaal, kadastraal bekend als sectie C, nummer 6992 te Roosendaal en worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Van het leenbedrag wordt zes maanden aan rentebetaling, te weten € 26.823,84 aangehouden in een rentedepot.
 • Van het leenbedrag wordt € 150.000,- aangehouden in een bouwdepot. Bij aanvang van de bouwfase ‘Afbouw’ zal dit bedrag worden uitgeboekt. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het doel van de financiering betreft de aankoop en verbouwing van het woonhuis aan de Sint Josephstraat 54 te Roosendaal.

Ondernemer

Mustafa Nuaimy (1989) heeft een HBO-opleiding Aviation Engineering afgerond. Hij heeft ervaring in de luchtvaart- en automotive branche. In deze laatste sector is hij in 2015 Tyrex Van den Bosch Car Service gestart, een bedrijf dat auto’s repareert. Tevens heeft Mustafa ervaring in de fastfoodbranche. In 2016 is hij het bedrijf Subway Breda De Krochten gestart waarin hij twee vestigingen van de Subway exploiteerde. Ook heeft hij een Pizza-hut vestiging geëxploiteerd. Inmiddels heeft hij één Subway-vestiging en de Pizzahut-vestiging verkocht.

In 2018 is Mustafa gestart met het beheer van en het investeren in vastgoed. Hij heeft inmiddels vier beleggingspanden in bezit, waarvan twee samen met zijn zwager Amar Majed. De aankoop van een van deze beleggingspanden samen met Amar, het pand aan de Vlagtwedderstraat 10 te Bourtange, is in april 2022 door de Crowd van Collin Crowdfund gefinancierd. Mustafa is een zeer gedreven ondernemer. Hij vindt het leuk om ideeën te bedenken en ze uit te voeren. Daarnaast is hij technisch aangelegd, waardoor hij het leuk vindt om bepaalde werkzaamheden van de verbouwing zelf uit te voeren. De partner van Mustafa, Sarah Majed (1987), helpt Mustafa met de financiering en administratie van de panden. Ook zij heeft een HBO-opleiding afgerond, waarna ze jarenlang bij ING gewerkt heeft. Mustafa en Sarah hebben samen twee jonge kinderen.
 

Onderneming

Mustafa wil het pand aan de Sint Josephstraat 54 te Roosendaal kopen als belegging. Het naast gelegen pand, Sint Josephstraat 52 te Roosendaal, is sinds 2021 in bezit van Mustafa. Het aan te kopen pand betreft een woonhuis met werkplaats annex berging gelegen in de Sint Josephbuurt. In de directe omgeving van de panden bevinden zich alle dagelijkse voorzieningen waaronder een bakker en de supermarkt Albert Heijn. De bushalte, scholen, een speeltuin en de huisarts zijn op loopafstand te bereiken. Het station en het centrum van Roosendaal zijn per fiets bereikbaar.

Het aan te kopen pand, gebouwd in 1925, heeft een perceel van 299m2, met een gebruiksoppervlak van 127m2. De huidige inrichting van de woning is verouderd. Ook zijn er weinig duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Met een verbouwing wil Mustafa de woning verbouwen tot twee zelfstandige woonruimtes. Een daarvan is gesitueerd in het bestaande woonhuis, de andere in de achtergelegen bergingen en werkplaatsen. Bij de renovatie wordt uitgegaan van gelijktijdige verduurzaming en uitvoering naar een modern niveau van luxe. De bouwbegroting bedraagt € 300.000,-. Voor de verbouwing is geen omgevingsvergunning benodigd.

De taxateur kwalificeert een leegwaarde van € 425.000,- met als waardepeildatum 18 januari 2023. Na verbouwing taxeert de taxateur het pand op € 785.000,-. Bij een gevraagde financiering van € 595.000,- leidt dit tot een Loan To Value (LTV) na verbouwing van 80%.

Na verbouwing zal Mustafa het pand verhuren aan arbeidsmigranten, zoals hij dat ook doet met zijn andere panden. Het pand valt volgens de taxateur niet onder de middenhuurregulering. Mustafa heeft een tienjarig huurcontract afgesloten met een bemiddelingsbureau. De maandelijkse huur bedraagt € 7.000,-.

Naast het aan te kopen pand heeft Mustafa nog vier andere panden (deels) in bezit. Van deze vier panden zijn er drie verhuurd. Van het vierde pand is de verbouwing bijna afgerond, waarna het verkocht zal worden met naar verwachting aanzienlijke winst. Mustafa’s beleggingspanden zijn middels langjarige huurcontracten verhuurd. Mustafa heeft inmiddels veel goede contacten opgebouwd met verhuurbedrijven om te zorgen dat de panden goed verhuurd blijven.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop woonhuis Sint Josephstraat 54 € 215.000,-
Verbouwingskosten € 300.000,-
Overige kosten € 53.176,16
Rentedepot € 26.823,84
Totaal € 595.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 595.000,-

Leenbedrag: € 595.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 12 maanden, met een slottermijn van € 595.000,- 

Mustafa bezit vier beleggingspanden met een getaxeerde waarde van € 2.585.000,-. Ter financiering van deze panden heeft Mustafa bij verschillende partijen voor € 1.522.763,- aan financiering uitstaan. De LTV bedraagt 59%.

Een van de beleggingspanden in bezit van Mustafa (voor 50%), het pand aan de Vlagtwedderstaat 10 te Bourtange, is in april 2022 gefinancierd middels de Crowd van Collin Crowdfund. Het openstaande bedrag van deze financiering bedraagt per heden € 560.711,86. Mustafa en Amar, de andere eigenaar van het pand, voldoen maandelijks hun rente- en aflosverplichtingen conform het afgesproken betaalschema. De investeerders van Collin Crowdfund hebben een eerste hypothecaire inschrijving op het pand aan de Vlagtwedderstaat 10 te Bourtange van € 592.000,-. De getaxeerde marktwaarde van het pand bedroeg op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 februari 2022 € 740.000,-. Gebaseerd op deze marktwaarde kent het pand op dit moment een overwaarde van € 179.288,14. 
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de financiering in privé is de D&B-score niet van toepassing. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose van de verhuurexploitatie voor 2023, op de getaxeerde marktwaarde van het aan te kopen onroerend goed en op het vermogen in Box 3 van de heer M. Nuaimy. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
Het aan te kopen pand aan de Sint Josephstraat 54 te Roosendaal zal na verbouwing verhuurd worden voor € 84.000,- per jaar. Met exploitatiekosten van 10% van de verhuuropbrengst resteert er na rente- en aflosverplichtingen een netto cashflowoverschot van € 28.400,-. Naast de verhuurinkomsten uit dit beleggingspand in Roosendaal genereert Mustafa inkomsten uit de exploitatie van zijn bedrijven Subway Breda en Tyrex. Deze zijn bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Daarnaast heeft Mustafa nog twee beleggingspanden voor 100% in eigendom en twee beleggingspanden voor 50% in eigendom. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering van de aankoop van het pand aan de Sint Josephstraat 54 te Roosendaal project bedraagt 20% op een totaal vermogen van € 740.000,-. Deze solvabiliteit is gebaseerd op de getaxeerde marktwaarde van het aan te kopen beleggingspand. Hierbij is geen rekening gehouden met het overige privé vermogen van Mustafa. Rekening houdend met dit privé vermogen van Mustafa van circa € 1.200.000,- op basis van diverse waardebepalingen kwalificeren wij de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de heer M. Nuaimy. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. 
 • Mevrouw S. Majed geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is materieel door overwaarde op onroerend goed in privé van circa € 700.000,-. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 595.000,- op het woonhuis aan de Sint Josephstraat 54, 4702 CX Roosendaal, kadastraal bekend als sectie C, nummer 6992 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 425.000,- en na verbouwing van € 785.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 18-01-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van woonhuis met als adres Sint Josephstraat 54, 4702 CX Roosendaal, kadastraal bekend als sectie C, nummer 6992 te Roosendaal en worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Van het leenbedrag wordt zes maanden aan rentebetaling, te weten € 26.823,84 aangehouden in een rentedepot.
 • Van het leenbedrag wordt € 150.000,- aangehouden in een bouwdepot. Bij aanvang van de bouwfase ‘Afbouw’ zal dit bedrag worden uitgeboekt. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen pand als een materiele borgstelling van mevrouw S. Majed kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-365227 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2023 om 12:02
investeerder-244801 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2023 om 12:01
investeerder-255405 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-04-2023 om 12:01
investeerder-132965 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2023 om 11:59
investeerder-37433 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-04-2023 om 11:58

Ondernemer

M. Nuaimy

Crowdfund Coach


Audrey Franssen