42756

M.S. de Zwart & C. Riedijk (box 3)

€ 250.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 466
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

37 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2022 in 11 dagen volgeschreven door 466 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemers M.S. de Zwart en C. Riedijk
Leendoel Vastgoed

Leendoel

Martijn de Zwart heeft samen met zijn partner Charèl Riedijk de kans gekregen om een beleggingsobject aan te kopen. Zij zijn op zoek naar een financiering voor de aankoop van het onroerend goed aan de Donderbergweg 73, 6043 JA te Roermond, wat zij zullen verhuren aan maximaal 10 huurders, met een actuele bezetting van 9 huurders.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 225.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop Donderbergweg 73 € 270.000
Kosten koper € 26.000
Totaal € 296.000
Eigen inbreng € 46.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • De heer M.S. de Zwart. Meneer De Zwart is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer De Zwart is op dit moment moreel van aard;
  • Mevrouw C. Riedijk. Mevrouw Riedijk is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van mevrouw Riedijk is op dit moment moreel van aard;
  • De Zwart Enterprises Holding B.V.;
  • De Zwart Enterprises B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan Donderbergweg 73, 6043 JA Roermond kadastraal bekend als sectie F nummer 2463, te Roermond verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand wordt aangekocht voor € 270.000,-;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Donderbergweg 73, 6043 JA Roermond kadastraal bekend als sectie F nummer 2463, te Roermond worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score van De Zwart Enterprises Holding B.V. is Verhoogd risico en van De Zwart Enterprises B.V. is Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige en toekomstige huurstromen van het aan te kopen pand. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Prognose jaar 1

Huuropbrengsten € 35.000
Exploitatiekosten € 5.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 15.000
Aflossing Collin Crowdfund € 5.000
Resultaat € 10.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders