41057

Maas Mobile B.V.

€ 200.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 302
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 302 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Maas Mobile B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 11-09-2020
Website www.maasmobilehome.nl

Leendoel

Maas Mobile B.V. wordt geëxploiteerd door Sébastiaan Thijssen en Martin Oosterlaken. De onderneming richt zich op de verhuur en verkoop van tijdelijke accommodaties, waaronder onder andere woonunits en stacaravans. Momenteel is er de wens om de voorraad te vergroten, om zodoende sneller aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. Hiervoor is een financiering benodigd. 

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflosvrije periode van vier maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 200.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Maas Mobile B.V.
  • Revakon B.V.
  • Tieskes Beheer B.V.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer R.M.M. Oosterlaken ter hoogte van € 200.000,-. De borgstelling is momenteel van materiële waarde op basis van de ruime overwaarde op de privé woning. 
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer S. Thijssen ter hoogte van € 200.000,-. De borgstelling is momenteel van morele waarde. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Maas Mobile B.V., Revakon B.V. en Tieskes Beheer B.V. worden (in tweede verband) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor zowel Maas Mobile B.V.,  Revakon B.V. als Tieskes Beheer B.V.  is Laag risico.  Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van historische en prognosecijfers. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Met betrekking tot de invloed van corona geven de ondernemers het volgende aan: “Gedurende de tweede helft van 2020 kregen we last van corona, voornamelijk door het wegvallen van opdrachten uit de evenementenbranche. We merken nu dat alles aantrekt en er meer orders worden geplaatst.”

Toelichting jaarcijfers
Halverwege het jaar 2020 is Maas Mobile V.O.F. omgezet naar Maas Mobile B.V., met daarboven de persoonlijke holdings van de ondernemers. In 2020 is met de besloten vennootschap een verlies gerealiseerd ter hoogte van € 79.000,- als gevolg van de coronapandemie.  Door het compensabele verlies in 2020 zal er naar verwachting in 2021 geen vennootschapsbelasting hoeven worden afgedragen. De ondernemers verwachten in het jaar 2022 weer op het oude omzet niveau van 2019 te komen, zijnde rond de € 2.500.000,-. De langlopende schulden hebben betrekking op een lease verplichting.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 103.000 
Vlottende activa € 272.000 
Overige vlottende activa € – 
Totaal € 375.000 

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 56.000 
Langlopende schulden € 65.000 
Kortlopende schulden € 254.000 
Totaal € 375.000 

Winst- en verliesrekening 2021 t/m juli

Omzet € 519.000   
Bruto winst € 174.000   
Kosten € 133.000   
Belasting € –   
Netto winst € 41.000   

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8166 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2021 om 11:07
investeerder-5433 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2021 om 11:07
investeerder-180095 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-11-2021 om 11:07
investeerder-51685 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2021 om 11:07
investeerder-109531 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2021 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders