47859

Maatschap Peters-Korsten

€ 310.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 141
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 141 investeerders

Samenvatting

De heer en mevrouw Peters zijn vijf jaar geleden een lening aangegaan via Collin Crowdfund en KNAB Crowdfunding, waarbij nu de slottermijn geherfinancierd dient te worden. Door goede marktomstandigheden heeft het varkensbedrijf de afgelopen jaren goede omzetten en resultaten gerealiseerd. Daarnaast heeft de ondernemer nog inkomen uit werkzaamheden voor bouwbedrijven en transportbedrijven. De Loan-to-Value bij de start bedraagt 37%. Bij de slottermijn bedraagt de LtV 29%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 310.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 310.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers voor de financiering zijn de heer A.J.W. Peters en mevrouw E.A.J.J. Peters – Korsten handelend onder de naam Maatschap Peters-Korsten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is iedere maat voor een evenredig deel met zijn persoonlijk vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde in het onroerend goed waarop hypotheek wordt verkregen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- verkregen op het perceel grond met boerderij, stal en verdere aanhorigheden met als adres Lieshoutseweg 82, 5491 RR te Sint Oedenrode, kadastraal bekend als sectie L nummer 785 te Sint Oedenrode en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie L nummers 786 en 804 te Sint Oedenrode ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ-waarde bedraagt € 849.000,- per 01-01-2022.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de leningen die vijf jaar geleden zijn verstrekt via Collin Crowdfund en KNAB Crowdfunding.

Ondernemer

Het bedrijf wordt gerund door de heer A.J.W. Peters en mevrouw E.A.J.J. Peters-Korsten. Hun gezin telt vier kinderen. Het echtpaar heeft al geruime tijd ervaring met de huidige bedrijfsopzet. Men runt het bedrijf met zijn tweeën en vult elkaar aan in kennis en in de verdeling van taken, zodat het vakmanschap ruimschoots aanwezig is.

De heer A.J.W. Peters laat zich naast de activiteiten voor de maatschap nog als zzp’er inhuren als planner voor transport- en bouw gerelateerde bedrijven. Hiermee verdient hij reeds een goed inkomen.

Onderneming

In tegenstelling tot de eerste aanvraag 5 jaar geleden heeft men zich nu volledig gericht op het houden van vleesvarkens. Het bedrijf gericht op het fokken van speenbiggen is gestopt. De vleesvarkens worden gehouden volgens het KDV concept (Keten Duurzaam Varkensvlees). De biggen worden op basis van weekprijzen ingekocht als ze 10 weken oud zijn en ongeveer 110 dagen later gaan ze naar het slachthuis. Het afgelopen jaar heeft men iets meer dan 5.000 eenheden afgeleverd. Door de stijging van de prijzen van het varkensvlees, en de daling van de prijzen voor het voer en de biggen, is de omzet en winstgevendheid in 2022 en 2023 sterk verbeterd.

Onroerend goed
Het onroerend goed bestaat uit een traditionele woning/boerderij (bouwjaar 1930, gerenoveerd in 1982 en 1991) met een inhoud van 650 m³ en een garage van 40 m² op een totaalperceel van 1000 m². Daarnaast zijn er twee varkensstallen en een loods van in totaal 2.727 m² oppervlak op een perceel van in totaal 9.300 m² agrarisch bouwvlak. Tenslotte is er nog 1,04 hectare landbouwgrond. Het totale oppervlak is ruim 2,05 hectare. De WOZ-waarde per 01-01-2022 bedraagt € 849.000,-

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande leningen € 300.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totale investering € 310.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 310.000,-

Leenbedrag: € 310.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 250.000,- in de 48e maand.

Overige financiers
Naast genoemde financiering is er nog een lening van € 100.000,- van de broer van de ondernemer. Hier wordt niet op afgelost. Voor deze lening zijn geen zekerheden afgegeven.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Maatschap Peters-Korsten is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de concept cijfers 2022 en 2023 van de Maatschap en de opbrengsten van de ZZP-activiteiten. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende

Afloscapaciteit 
De inkomsten bestaan uit het varkensbedrijf en de ZZP-activiteiten in de bouw. In 2022 bedroeg de gecombineerde omzet € 1.049.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 13.000,-. Door de betere prijzen is de gecombineerde omzet in 2023 gestegen tot € 1.235.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 48.000,-. In de nieuwe financieringsopzet is de aflossing op de lening gehalveerd ten opzichte van de te herfinancieren leningen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen in de maatschap ultimo 2023 is € 220.000,- negatief op een balanstotaal van € 607.000,-. Rekening houdende met de stille reserve in het onroerend goed bedraagt de solvabiliteit 14% op een balanstotaal van € 1.076.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers voor de financiering zijn de heer A.J.W. Peters en mevrouw E.A.J.J. Peters – Korsten handelend onder de naam Maatschap Peters-Korsten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is iedere maat voor een evenredig deel met zijn persoonlijk vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde in het onroerend goed waarop hypotheek wordt verkregen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- verkregen op het perceel grond met boerderij, stal en verdere aanhorigheden met als adres Lieshoutseweg 82, 5491 RR te Sint Oedenrode, kadastraal bekend als sectie L nummer 785 te Sint Oedenrode en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie L nummers 786 en 804 te Sint Oedenrode ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ-waarde bedraagt € 849.000,- per 01-01-2022.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Zeer goed 
Overall: Goed

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-424695 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 11:04
investeerder-425398 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 11:04
investeerder-374627 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 11:03
investeerder-16979 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2024 om 11:03

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels