40422

Maddex Fietsspeciaalzaak

€ 100.000  |  6,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 205
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 205 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Maddex Fietsspeciaalzaak
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Voorraad / Herfinanciering / Verbouwing
Datum van oprichting 01-07-2017
Website www.maddex.nl

Leendoel

De heer Van Gessel heeft in 2017 Maddex Fietsspeciaalzaak overgenomen. Na een aantal jaar als eenmanszaak aan de slag te zijn geweest is de heer Verhoef in juli 2020 toegetreden als vennoot en zijn ze verhuisd naar een nieuw pand. De ondernemers zijn op zoek naar een financiering om hun voorraad uit te breiden, een herfinanciering van een lopend krediet en zouden daarnaast nog willen verbouwen in het huurpand.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 55.000
Herfinanciering € 30.000
Verbouwing € 15.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer A.A.J.L. van Gessel en de heer J.S. Verhoef handelend onder de naam Maddex Fietsspeciaalzaak. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Van Gessel beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Verhoef is op dit moment moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Maddex Fietsspeciaalzaak worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Lage Hoef 7 te Herpt, kadastraal bekend als sectie G nummer 1056 te Heusden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- en openstaande schuld van € 118.315,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 275.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Maddex Fietsspeciaalzaak is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Maddex Fietsspeciaalzaak. De Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Corona heeft voornamelijk een positieve invloed gehad op de onderneming. De vraag naar fietsen en fietsreparaties was extra hoog omdat de consument afgelopen jaar geld overhield vanwege onder andere de lockdown. Een goede voorraadpositie is/was hierdoor van groot belang. Gedurende de eerste maanden van 2021 is de winkel dicht geweest vanwege de lockdown, echter mocht de werkplaats wel open blijven. Toen de winkel weer open mocht is de verkoop in een stroomversnelling gekomen. Middels deze financiering kunnen er voldoende orders bij leveranciers worden gedaan, om zo de voorraad voor het seizoen 2022 op orde te hebben. 

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld 2020 bestond uit twee financieringen. Daarvan is er reeds 1 van afgelost en de andere financiering zal middels de financiering van Collin Crowdfund worden afgelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € –
Vlottende activa € 85.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 90.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 6.000
Langlopende schulden €63.000
Kortlopende schulden € 21.000
Totaal € 90.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 137.000  
Bruto winst € 61.000  
Kosten

€ 32.000

 
Resultaat € 29.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 379.000  
Bruto winst € 123.000  
Kosten €70.000  
Resultaat € 53.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 480.000  
Bruto winst € 164.000  
Kosten €76.000  
Resultaat € 89.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-76514 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 14:13
investeerder-256083 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 14:12
investeerder-109357 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 14:12
investeerder-109131 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 14:12
investeerder-110465 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2021 om 14:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders