40337

Maison Reve B.V.

€ 125.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 230
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 230 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Maison Rêve B.V.
Sector Holding
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 10-10-2006

Leendoel

Maison Rêve B.V. is een holding, geëxploiteerd door Eelco Gerlag, met meerdere werkmaatschappijen onder zich. Station 7 is één van die werkmaatschappijen en is eerder een financiering aangegaan met Collin Crowdfund. De nieuwe financiering is benodigd voor de aankoop van een stuk perceel grasland, dat aangekocht wordt door Maison Rêve B.V. De ondernemer wilt zijn activiteiten uitbreiden en doet een strategische aankoop op het perceel grasland welke hij zal verhuren aan zijn werkmaatschappij Stal Distelberg B.V. Deze onderneming richt zich op het houden van paarden.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop grond € 150.000
Totaal € 150.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Maison Rêve B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het aan te kopen perceel grasland nabij het huisperceel Distelbergsestraat 3 (kadastraal bekend als sectie D nummer 2389 te Druten, grootte 00.80.10 ha) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 25-06-2021 heeft het perceel een marktwaarde van € 64.000,-. De aankoopsom bedraagt € 152.675,85.
  • De heer E.G.J. Gerlag geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 60.000,- af.
  • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Distelbergsestraat 3, 6654 BK Afferden (kadastraal bekend als sectie D nummer 95 te Druten) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 455.000,- en openstaande schuld van € 445.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 04-01-2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 710.000,-. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel, door de overwaarde op de privé woning in combinatie met de overwaarde van overig onroerend goed in bezit.
  • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin Crowdfund verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 60.000,- te vermeerderen met wettelijke rente en kosten. Het staat Collin Collin Crowdfund volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen door middel van ondertekening van deze overeenkomst, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het aan te kopen perceel grasland nabij het huisperceel Distelbergsestraat 3 (kadastraal bekend als sectie D nummer 2389 te Druten) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Juridische structuur

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Maison Rêve B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Maison Rêve B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemer: “Onze branche heeft beperkte impact gehad van Corona. Tijdens corona hebben we gewoon doorgedraaid met inachtneming van de regels en onze online propositie heeft goed doorgedraaid.”

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld bestaat uit een bancaire lening in het kader van de aankoop van een bedrijfspand in 2020.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

   2020
Vaste activa € 700.000
Vlottende activa € 205.000
Overige vlottende activa € 28.000
Totaal € 933.000

Passiva

   2020
Eigen vermogen € 74.000
Langlopende schulden € 649.000
Kortlopende schulden € 210.000
Totaal € 933.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 191.000  
Bruto winst € 191.000  
Resultaat deelnemingen € 98.000  
Belasting € 32.000  
Netto winst € 61.000  

* Het resultaat deelnemingen is het behaalde negatieve resultaat uit de deelnemingen uit het organigram welke geen debiteur zijn binnen deze financiering.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-235877 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-11-2021 om 11:07
investeerder-87219 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-11-2021 om 11:06
investeerder-194665 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-11-2021 om 11:06
investeerder-195115 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2021 om 11:06
investeerder-34427 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2021 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders