fbpx
39342

Malieflower BV

€ 600.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 498
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 498 investeerders

Samenvatting

Malieflower is een tulpenbollen teler die reeds sinds 1950 bestaat. Naast de teelt op 29 hectare verricht men ook in toenemende mate loonwerk. Om de seizoensmatige werkkapitaal behoefte in te vullen wordt deze financiering aangewend met als onderpand het onroerend goed in eigen gebruik. De LTV (Loan to Value) is 63% bij aanvang en 52% bij slottermijn. 

Invloed coronavirus
Als gevolg van het coronavirus daalde de vraag naar gebroeide tulpen begin 2020 door met name minder export. Dat had gevolgen voor de vraag en dus de prijs voor de bollen van de oogst van 2020. Hiervan heeft Malieflower B.V. last gehad. Inmiddels is de markt gestabiliseerd en is de voorverkoop voor de oogst 2021 nagenoeg volledig afgerond.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden waarbij er in de maanden oktober, november, december en januari elk jaar maandelijks € 5.000,- wordt afgelost gevolgd door een slottermijn in de 60e maand van € 500.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreetscore voor Malieflower B.V. en Maliebol Holding B.V. is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Malieflower B.V. en Maliebol Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het woonhuis met bedrijfsgebouwen en bijhorende gronden aan de Boomgaarddreef 15 te Stad aan ’t Haringvliet verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 952.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 mei 2020.
 • De heer R. Maliepaard geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van de heer R. Maliepaard ter hoogte van € 40.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Een lening ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit is een lening gebaseerd op een 20-jarige annuïteit welke maandelijks mag worden betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid na 36 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Naast crediteurenbetalingen is het leendoel met name het faciliteren van de jaarlijkse seizoensmatige werkkapitaalbehoefte.

Ondernemer

Ronnie Maliepaard (1991) is enig aandeelhouder van het bedrijf dat door zijn opa in 1950 is opgericht. Hij heeft het bedrijf gedeeltelijk door vererving verkregen na het overlijden van zijn vader in 2012. De overige aandelen heeft zijn moeder door vererving in 2012 verkregen en recent aan Ronnie overgedragen.

Ronnie runt het bedrijf samen met zijn partner. Samen hebben ze het bedrijf gemoderniseerd en hebben ze diverse maatregelen genomen om op een goede manier klaar te zijn om in de toekomst een goede en stabiele omzet en een bestendig resultaat te kunnen realiseren.

Onderneming

Activiteiten
Malieflower B.V. bestaat reeds sinds 1950 en is al sinds 1964 gevestigd op de huidige locatie. Malieflower B.V. is een tulpenteler en teelt in 2021 ca. 29 hectare met 13 soorten (cultivars) tulpen, veelal in de hoogste klasse. Door familieomstandigheden heeft het bedrijf een aantal jaren niet de aandacht gekregen die het nodig had. Waarna de laatste jaren (achterstallige) investeringen en moderniseringen zijn doorgevoerd. Er is geïnvesteerd in machines, tractoren, CV-ketels, klimaatcomputer, droogwanden etc. Recent is er geïnvesteerd in een koudstoom-installatie om op deze manier het probleem van zuurschimmel aan te pakken. Door de investeringen is het bedrijf klaar om een jaarlijks constant aanbod van kwalitatief goede bollen te kunnen leveren. Op basis van het huidige volume heeft men tevens de ruimte om de machines in loonwerk in te zetten om op die manier extra omzet te realiseren en minder afhankelijk van de kwaliteit en de prijzen van de bollen te zijn. Tenslotte ziet men ook mogelijkheden om samen te werken middels broeierijen, de eerste samenwerking is recent afgesloten.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een vrijstaand woonhuis met bouwjaar 1964 en is in 2008 gerenoveerd. Het huis heeft een inhoud van 450 m³. Daarnaast zijn er diverse bedrijfsmatige bijgebouwen zoals een kantoorruimte van 65 m², schuren van 175 m², 360 m² en 735 m² en twee open bedrijfsloodsen met een totaaloppervlak van 1000 m² op een totaal perceel van 1,3 hectare. Het onroerend goed is 20 mei 2020 getaxeerd op een marktwaarde van € 952.000,-. Hierdoor is de LTV (Loan to Value) bij de start 63% en bij slottermijn 52%.

Juridische structuur 
Deze structuur is zeer recent gerealiseerd en wordt nu verwerkt bij de Kamer van Koophandel.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Seizoensbehoefte werkkapitaal* € 360.000,-
Crediteuren € 240.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 6.5%
Looptijd: 60 maanden, waarbij in de maanden oktober, november, december en januari elk jaar maandelijkse € 5.000,- wordt afgelost, gevolgd door een slottermijn in de 60e maand van € 500.000,-.

*De inkomsten uit de verkoop van de bollen vallen tussen medio september en medio november. Na november worden er hiervoor tot september uitsluitend kosten gemaakt. De werkkapitaalbehoefte is er dus steeds maar een deel van het jaar. Bij Collin hebben we er toch voor gekozen om een langlopende financiering hiervoor te verstrekken om niet jaarlijks hiervoor een crowdfunding aan te hoeven bieden.

Overige financiers
Naast de crowdfunding en de achtergestelde leningen is er nog een lening van de broer van de ondernemer. Hierop is geen verplichte aflossing overeengekomen. Er zijn geen andere externe financiers. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel Malieflower B.V. als Maliebol Holding B.V.is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op een taxatie van het onroerend goed met waardepeildatum 20 mei 2020, de voorlopige cijfers over 2020 en de prognose voor 2021. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Het bedrijf heeft moeizame jaren gekend waardoor men de nodige maatregelen heeft genomen waaronder de verkoop van een aantal hectare grond. De omzet zal hierdoor ook veranderen. Eerst bestond de omzet uitsluitend uit de opbrengst van de bollen. In de toekomst zal loonwerk met de eigen machines ook steeds meer het verdienmodel worden. In 2020 was de omzet € 1.078.000,- met een netto winst van € 333.000,-, mede door de forse boekwinst op de verkoop van de landbouwgrond. Operationeel is er een verlies geleden. Voor 2021 wordt een omzet van € 861.000,- verwacht verdeeld over verkopen teelt en loonwerk. De verwachte genormaliseerde cashflow is € 97.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 bedroeg de solvabiliteit 38% op een balanstotaal van € 1.480.000,-. Na de definitieve afwikkeling van de overdracht naar de zoon, welke wordt gefinancierd met een achtergestelde lening en de achterstelling van de bestaande lening van de ondernemer, bedraagt de solvabiliteit eind 2021 37% op een balanstotaal van € 1.690.000. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Malieflower B.V. en Maliebol Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het woonhuis met bedrijfsgebouwen en bijhorende gronden aan de Boomgaarddreef 15 te Stad aan ’t Haringvliet verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 952.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 mei 2020.
 • De heer R. Maliepaard geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van de heer R. Maliepaard ter hoogte van € 40.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Een lening ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit is een lening gebaseerd op een 20-jarige annuiteit welke maandelijks mag worden betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid na 36 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door met name de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-196880 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-03-2021 om 11:42
investeerder-207440 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-03-2021 om 11:32
investeerder-39387 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-03-2021 om 11:30
investeerder-203290 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
03-03-2021 om 11:30
investeerder-36605 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-03-2021 om 11:30

Ondernemer

Ronnie Maliepaard

Crowdfund Coach


Marc Kogels