48779

mambo beach exploitatie

€ 160.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 349
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-07-2024 in 10 uur volgeschreven door 349 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam mambo beach exploitatie
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname strandtent
Datum van oprichting 01-11-2020

Leendoel

Jochem Prins is een oude bekende van Strandtent Panama, wat vroeger Mambo heette. In 2009 heeft hij de de strandtent namelijk succesvol verkocht, omdat Jochem en zijn toenmalige compagnon andere toekomstdromen hadden. Jochem heeft nu de mogelijkheid om deze strandtent in Scheveningen voor € 800.000,- over te nemen en Mambo een nieuw leven in te blazen. De totale investeringsbehoefte bedraagt € 891.000,-. Voor deze overname zoekt hij een financiering via Collin Crowdfund van € 160.000,-.

Café Mambo ligt op een gunstige plek aan de boulevard van Scheveningen. Het paviljoen ligt op een steenworp afstand van een nieuwe ondergrondse parkeergarage en op loopafstand van de haltes voor openbaar vervoer. Het paviljoen is gesitueerd naast een vaste stenen trap van boulevard naar strand. Dit is een groot voordeel omdat de boulevardbezoeker zo langs het paviljoen wordt geleid als ze op het strand willen komen.

Er wordt een lineaire lening van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname inventaris € 420.000
Goodwill € 380.000
Investeringen/Aanpassingen in strandtent € 50.000
Werkkapitaal/Aanvullende kosten € 41.000
Totaal € 891.000
Bank € 520.000
Achtergestelde lening verkoper € 60.000
Leveranciers € 151.000
Collin Direct € 160.000

Overige financiers
De lening van de bank wordt in 5 jaar lineair afgelost en kent een rentepercentage van 6,27%.

Over de achtergestelde lening van verkoper is een rente van 7% verschuldigd. Aflossingen op deze lening zullen pas in juli 2029 starten.

De gelden welke ingebracht worden vanuit leveranciers bestaan grotendeels uit vooruitbetaalde bonussen. € 50.000,- wordt als lening ingebracht tegen een rentepercentage van 4% per jaar.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer J.A. Prins handelend onder de naam mambo beach exploitatie. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis van de ondernemer, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het woonhuis aan de Albert Cuypstraat 256 2V, 1073BR te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie R, complexaanduiding 7990 appartementsindex 8 te Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- en een openstaande schuld van € 137.266,79,- per d.d. 10-06-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 285.000,- op basis van een taxatierapport  met waardepeildatum 20-06-2024.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor mambo beach exploitatie is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2023 van de over te nemen onderneming, de prognosecijfers voor het laatste half jaar 2024 en het gehele jaar 2025 alsmede een taxatierapport en hypotheekoverzicht van de privéwoning. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose is door de ondernemer aangeleverd. Voor het opstellen van de prognose is gebruik gemaakt van onder andere de jaarcijfers (2023) van de verkopers en een verwachte omzetgroei door de toekomstige avondopenstelling van Mambo Beach.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 850.000
Vlottende activa € 41.000
Totaal € 891.000

Passiva

  BNI
Risicodragend vermogen € 60.000
Langlopende schulden € 608.000
Kortlopende schulden € 223.000
Totaal € 891.000

Winst- en verliesrekening laatste half jaar 2024 en volledig jaar 2025

  2024 (juli-december) 2025
Omzet € 460.000 € 1.010.000
Bruto winst € 351.000 € 769.000
Kosten € 292.000 € 496.000
Resultaat € 59.000 € 273.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 23:00
investeerder-416655 heeft € 400 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 22:57
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 22:51
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 22:41
investeerder-417101 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 22:39

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders