45891

Manon Swaans

€ 110.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 212
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 212 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Manon Swaans
Sector Haarverzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 21-08-2023
Website www.teamkappers.nl/salons/team-kappers-tilburg

Leendoel

Manon Swaans-Verheijden werkt op dit moment als vestigingsmanager bij de franchiseformule Team Kappers te Tilburg. Team Kappers heeft meer dan 70 salons in Nederland, waar klanten terecht kunnen voor knippen, kleuren en stylen. Manon heeft de mogelijkheid gekregen om de Team Kappers te Tilburg over te nemen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de overname.

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 5 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Vaste activa € 90.000
Entreefee franchiseformule € 12.000
Voorraad € 8.000
Werkkapitaal € 8.000
Totaal €118.000
Eigen inbreng € 8.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is mevrouw M.J.P. Swaans-Verheijden handelend onder de naam Manon Swaans. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard.
  • Provalliance Netherlands B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling is materieel van aard op basis van het eigen vermogen in de onderneming.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Manon Swaans worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Mevrouw M.J.P. Swaans-Verheijden en de heer M. Swaans geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Niftrikplein 15, 5045MP Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG, nummer 1525 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 394.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 361.000,- en een openstaande schuld van € 347.525,- per d.d. 31-12-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Manon Swaans is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Manon Swaans en historische cijfers van Provalliance Netherlands B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht openingsbalans

Activa

  openingsbalans
Vaste activa € 102.000
Vlottende activa € 8.000
Overige vlottende activa €8.000
Totaal € 118.000

Passiva

  openingsbalans
Eigen vermogen € 8.000
Langlopende schulden € 110.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 118.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 229.000
Bruto winst € 208.000
Kosten € 162.000
Resultaat € 46.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 235.000
Bruto winst € 214.000
Kosten € 164.000
Resultaat € 50.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-217853 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
05-09-2023 om 11:15
investeerder-110134 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-09-2023 om 11:15
investeerder-399305 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-09-2023 om 11:14
investeerder-34971 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
05-09-2023 om 11:13
investeerder-66583 heeft € 200 geïnvesteerd.
05-09-2023 om 11:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders