23906

Marcel Knoop Rijopleidingen

€ 80.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 80  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-04-2016 in 2 uur volgeschreven door 80 investeerders

Samenvatting

Marcel Knoop Rijopleidingen te Nieuwerkerk aan den IJssel is een grotere rijschool die leerlingen opleidt voor zowel het theorie- als het praktijkgedeelte. Bij Marcel Knoop kun je een rijbewijs halen voor auto, motor, scooter/bromfiets/snorfiets, brommobiel, rijbewijs E achter B en aanhangwagen. Er zijn 8 instructeurs, waaronder Marcel Knoop zelf.

Marcel Knoop onderscheidt zich door zaken op te pakken, die andere rijscholen laten liggen. Met name het opleiden van mensen met een kleine beperking (fysiek of geestelijk) en moeilijk lerende mensen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben voor het behalen van het theorie-examen. 

Financieringsbehoefte

Marcel Knoop wil investeren in 3 motoren en een nieuwe lesauto (automaat) voor in totaal € 60.000,-. De overige € 20.000,- zal als werkkapitaal gebruikt worden. De gevraagde financiering bedraagt € 80.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8%.

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico aan. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is de Coöperatieve Vereniging Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A. Voor deze rechtsvorm is bij de opstart in de jaren ‘80 door een adviseur gekozen en is later nooit aangepast. Een dergelijke coöperatie valt onder het VPB-tarief voor de belastingen. Marcel Knoop en echtgenote Gerrie Bergmans geven een gezamenlijke borgtocht van € 80.000,- af.

Leendoel

In verband met de groei van de vraag naar rijlessen wil Marcel Knoop investeren in nieuw materieel om zo op een goede manier de groei van het bedrijf te kunnen realiseren. De vraag naar autorijlessen door mensen met een kleine beperking of moeilijk lerende mensen neemt ook verder toe waardoor er wordt geïnvesteerd in een lesauto met een automaat. Deze lesauto zal tevens aanpassingen hebben specifiek voor de eerder genoemde doelgroep.

Ondernemer

Marcel Knoop (52 jaar) is in de jaren ‘80 gestart met een rijschool en heeft dus zeer ruime ervaring in het vak. Zijn specialiteit is de omgang met mensen tijdens de rijlessen in de ruimste zin van het woord. Het werken met moeilijk lerende mensen is een gave van hem. Marcel heeft 4 kinderen uit een eerder huwelijk, waarvan er nog 1 thuis woont.

De kwaliteiten van Gerrie Bergmans (58 jaar) zijn aanvullend. Gerrie heeft een langlopende blessure in de rugwervels waardoor ze een WIA-uitkering krijgt. Afhankelijk van het ziektebeeld is ze adviserend en organiserend actief in de onderneming (zonder vergoeding). Samen met haar zoon verzorgt ze op deze manier alle contacten met de klanten, de theorielessen, de planning en het administratieve deel van de rijschool zodat Marcel en de andere rijopleiders zich volledig kunnen focussen op de kernactiviteit. Gerrie heeft 3 kinderen uit een eerder huwelijk, waarvan er 1 nog thuiswonend is.

Onderneming

Marcel Knoop is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel met Rotterdam (motor) en Gouda (overige categorieën) als examenplaatsen. 

Na de investering heeft het bedrijf:

  • 7 personenauto’s, waarvan 2 met automaat
  • 6 motoren + 2 volgmotoren
  • 5 scooters (= bromfiets)
  • 1 aanhangwagen

Er is een vaste kern aan rijinstructeurs. Ze kunnen elkaar ook vervangen.

2013 was een moeilijk jaar voor de onderneming. Mede door wetswijzigingen stortte de markt voor motorrijlessen in. Dit heeft ertoe geleid dat de onderneming in 2014 kritisch is gaan kijken naar de activiteiten en de organisatie. Met name de focus op de doelgroep moeilijk lerende mensen. Het aanbieden van individuele theorielessen en samenwerking zoeken met praktijkscholen in het lager onderwijs zijn belangrijke speerpunten geworden. Het overgrote deel van de mensen die het theorie-examen op deze manier behalen besluiten ook om het praktijkexamen via Marcel Knoop te gaan halen! 

Aan de kostenkant is ook nadrukkelijk gekeken naar besparingen. Dit heeft geleid tot ontslag van dure krachten. Ook Gerrie ontvangt door de genoemde omstandigheden geen salaris meer. De laatste stap, de centralisatie van 2 locaties naar 1 locatie is recent afgerond. Dit heeft huurbesparing en efficiëntie tot gevolg.

De Unique Selling Points zijn:

  • De actieve focus op mensen met een beperking en moeilijk lerende mensen. Dit uit zich o.a. in individuele theorielessen en afspraken met een praktijkschool in Gouda voor het geven van theorielessen voor haar leerlingen;
  • het hoge slagingspercentage bij de 1e examens, conform de CBR-publicatie (51-56% slaagt bij een gemiddelde van 36-40%);
  • de persoonlijke en vertrouwde benadering;
  • Zichtbaarheid door middel van sociale media zoals Facebook: www.facebook.com/MarcelKnoopRijopleidingen

Missie en doelstelling
Marcel Knoop biedt kwaliteit. Naast de rijlessen schenkt hij ook veel aandacht aan de theorielessen en mensen met een achterstand. De theorieles, al dan niet individueel, vormt een volwaardig onderdeel van het lesaanbod. Tevreden klanten vormen de doelstelling. Een extra uitdaging zijn de mensen die elders al lange tijd met examens, rijlessen en theorie bezig zijn. Marcel wil niet de goedkoopste rijschool zijn, maar wel de rijschool met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Trends en ontwikkelingen
Historisch kent de branche redelijk wat misstanden zoals: rijscholen die niet aan de regelgeving voldoen en ondoorzichtige tariefstructuren met als doel klanten te lokken. Vanuit de overheid is er steeds meer aandacht voor veiligheid en het aanpakken van deze misstanden. Dit is positief voor de professionele rijscholen. Vanuit de overheid zal er steeds meer worden gestuurd op kwaliteit. De rijvaardigheid moet worden bevorderd en niet het aanleren van trucjes. 

Structuur
Op advies van een boekhouder is bij de start gekozen voor een coöperatieve vereniging als rechtsvorm. Omdat het VPB-regime wordt gehanteerd, is deze rechtsvorm nog het meest te vergelijken met een b.v. Er zijn geen aandeelhouders, maar bestuurders. Marcel Knoop, de voorzitter, ontvangt een salaris .

img-responsive

Financieringsbehoefte

De onderneming groeit en de vraag naar rijlessen neemt toe. Hierdoor wil het bedrijf investeren in goed materiaal voor de motor-, brommer- en autorijlessen.

Zoals gezegd heeft het bedrijf moeilijke jaren gekend, waardoor de liquiditeit gespannen was. Door de betere resultaten in 2015 en 2016 tot nu toe is het grootste deel van de crediteuren reeds ingelopen. Door nu nog een deel werkkapitaal te verstrekken kan de exploitatie weer op een passende manier worden uitgevoerd.

Investeringsoverzicht

Aankoop motoren en brommers € 40.000,-
Aankoop extra lesauto met automaat € 20.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Totale lening via Collin € 80.000,-

Leenbedrag: € 80.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • Debiteur is Coöperatieve Vereniging Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop U.A. Daarnaast geven Marcel Knoop en Gerrie Bergmans een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor het volledige bedrag van € 80.000,-. In privé is er op dit moment geen vermogen aanwezig. Het betreft dus een morele borgstelling.
  • Naast de crowdfunding is er sprake van een aantal operationele leases voor materieel en een krediet van de ING van € 20.000,- zonder aflossingen en zonder zekerheden. De ondernemers hebben schriftelijk bevestigd dat het materieel, aangekocht vanuit de middelen van de crowdfunding, niet bezwaard zal worden met een pandrecht.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een score Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is vastgesteld op basis van de gerealiseerde cijfers 2014 en 2015 en de prognose voor 2016. De overall score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
2013 en 2014 waren moeizame jaren. Mede door wijzigingen in de wetgeving omtrent motorrijbewijzen, stortte de markt tijdelijk in. Er is in 2013 een fors verlies geleden en in 2014 nog een klein verlies. In 2015 heeft men de omzet en het resultaat al flink kunnen omdraaien door duidelijke strategie en focus zoals besproken. Vanuit de kasstroom van 2015 (€ 21.000,-) zouden de financieringslasten aan Collin na financiering al kunnen worden voldaan. Door een extra contract zal de omzet 2016 verder stijgen met ca. 10% naar € 660.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van € 110.000,-. Daarnaast zijn, zoals beschreven, een aantal duidelijk omschreven kostenbesparingen gerealiseerd (ca. € 65.000 voor 2016) waardoor ook de winstgevendheid fors verbetert. De score voor de prognose 2016 geeft Excellent. Op basis van de jaren 2014-2016 is de kwalificatie Goed op zijn plaats.

Solvabiliteit
Het vermogen is de achilleshiel van het bedrijf en de ondernemers. Door de verliezen is het vermogen negatief. In privé is er net voor de crisis een woning gekocht, waardoor deze nu onder water staat en er geen privévermogen is. De winstgevendheid over de komende jaren moet voor een positieve vermogensontwikkeling zorgen met eind 2016 een solvabiliteit van 33% op een balanstotaal van € 146.000,-. Voor nu wordt, in verband met het huidige negatieve vermogen, de kwalificatie Matig aangehouden. 

Liquiditeit
De liquiditeit is historisch Matig. Door het verbeterde resultaat in 2015 en door de ontwikkelingen in 2016 is dit al substantieel verbeterd richting een Voldoende. Een deel van deze financiering is voor verdere verbetering van de liquiditeit en daarnaast zal de winstgevendheid de liquiditeit verder positief beïnvloeden met een verwachte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2,3 (Excellent) eind 2016. Voor nu is de passende kwalificatie Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 1.000,- organiseren we een geheel verzorgde middag in het kader van veilig rijden met aansluitend een diner. Meer inhoudelijke informatie volgt bij de uitnodiging.

De uitnodiging hiervoor zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-04-2016 om 11:50
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2016 om 22:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2016 om 20:45
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-04-2016 om 20:18
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-04-2016 om 10:52

Ondernemer


Marcel Knoop en Gerrie Bergmans

Crowdfund Coach


Marc Kogels