45958

Marchel Beheer B.V.

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 103
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 103 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Marchel Beheer B.V.
Sector Bouw/vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Objectfinanciering
Datum van oprichting 19-12-2018

Leendoel

Marchel Vis heeft via zijn holding Marchel Beheer B.V. deelgenomen in Wasserij Meerzicht B.V. In 2022 heeft hij zijn deelneming verkocht. Marchel Vis is nog steeds in loondienst bij het bedrijf als rayonmanager.

Met de gelden die uit de verkoop zijn vrijgekomen wordt een vastgoedportefeuille opgebouwd. Er is een nog te bouwen bedrijfsunit aangetrokken aan de Nikkelweg 15 te Alphen aan den Rijn. De grond is met eigen middelen gefinancierd en de aanneemkosten zijn gefinancierd bij de aannemer. De bedrijfsunit wordt spoedig opgeleverd en door middel van deze lening via de investeerders van Collin wordt de lening bij de aannemer geherfinancierd. 

Er wordt een lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. Er wordt lineair afgelost met een slottermijn van € 50.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunit € 140.000
Totaal € 140.000
Eigen inbreng € 75.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is Marchel Beheer B.V.;
  • Door de heer M.R. Vis wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 25.000,-. Deze borg is op dit moment materieel van aard, op basis van de overwaarde op de privéwoning;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nikkelweg 15, 2401 MM, Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11362 appartementsrecht 23 te Oudshoorn en het onverdeeld aandeel in een perceel grond, bestemd tot toegangsterrein (mandelig perceel), gelegen aan de Staalweg te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend sectie C nummers 11256 en 11262 te Oudshoorn verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin;
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Nikkelweg 15, 2401 MM te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 11362 appartementsrecht 23 te Oudshoorn, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Marchel Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Marchel Beheer B.V. en het te verwachten surplus op de verhuur van de bedrijfsunit. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
In de jaarrekening 2022 was nog sprake van de deelneming in Wasserij Meerzicht B.V. en werd er een management fee ontvangen. Nu bestaat Marchel Beheer B.V. enkel uit de bedrijfsunits die verhuurd gaan worden (de verwachte oplevering is december 2023).

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021-2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 204.000 € 657.000
Vlottende activa € 50.000 € 323.000
Liquide middelen € 15.000
Totaal € 254.000 € 995.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 162.000 € 567.000
Langlopende schulden € 78.000
Kortlopende schulden € 14.000 € 427.000
Totaal € 254.000 € 995.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 216.000
Bruto winst € 216.000
Kosten € 19.000
Belasting € 29.000
Resultaat deelneming € 238.000
Nettowinst € 406.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-401358 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-09-2023 om 11:04
investeerder-61220 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-09-2023 om 11:04
investeerder-393104 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-09-2023 om 11:04
investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-09-2023 om 11:04
investeerder-37459 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-09-2023 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders