46251

Marcure B.V.

€ 900.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 609
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

17 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-09-2023 in 5 dagen volgeschreven door 609 investeerders

Samenvatting

Marcure B.V. is opgericht in 1996 en wordt nu middels een aandelenoverdracht verkocht aan 5 ondernemers, die tevens het onroerend goed met als gebruiksdoel gezondheidsfunctie aankopen.

Het betreft onroerend goed gelegen aan de Lidwinastraat te Vught, bestaande uit een hoofdgebouw (nummer 57) alsmede een aangebouwde kapel die circa 20 jaar geleden vervangen is door een nieuw bijgebouw (nummers 57 A & 57 B).

In het hoofdgebouw bevinden zich sinds 1989 drie huisartsenpraktijken op de begane grond, evenals zes andere zorgaanbieders op bovengelegen etages. In het bijgebouw zijn nog vier zorggerelateerde huurders gevestigd. In totaal zijn er 13 verschillende huurders.

Het betreft een voormalig klooster (bouwjaar 1939) met veel originele details. De bestemming is dienstverlening, waaronder kantoor. Het brutovloeroppervlak is 1.364 m2.

De ondernemers zijn Eduard Mantz, Bart de Klerk, Sjoerd van der Duijn Schouten, Jimme Slippens en Lodewijk Slippens. Eduard, Bart en Sjoerd zijn professionele vastgoedbeleggers met ruim 25 objecten in eigendom. Daarnaast zijn zij jarenlang werkzaam (geweest) in de financiële dienstverlening in managementfuncties bij ING, Blackrock en Nomura. Jimme Slippens is ondernemer. Lodewijk Slippens is gepensioneerd na een succesvolle vastgoedcarrière als projectontwikkelaar.

De onderneming Marcure B.V. wordt overgenomen door de vijf persoonlijke holdings van de ondernemers. Tevens kopen zij via Marcure B.V. ook nog het deel van het vastgoed dat de verkopende partij momenteel in privé bezit.

De te verstrekken financiering bedraagt € 900.000,- versus marktwaarde in verhuurde staat ad. 
€ 1.250.000,-. Derhalve wordt er een Loan to Value (LTV) verstrekt van 72%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.303.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 403.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Marcure B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- verkregen op het:
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 B, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4483 te Vught
  • Perceel grond kadastraal bekend als sectie D nummer 4484 te Vught
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 en 57 A, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4486 te Vught

Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.250.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 2 augustus 2023.

 • De heer E.M.E. Mantz geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer H.H. de Klerk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer S.D. van der Duijn Schouten geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer J.L. Slippens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer J.L.J. Slippens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het:
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 B, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4483 te Vught
  • Perceel grond kadastraal bekend als sectie D nummer 4484 te Vught
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 en 57 A, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4486 te Vught

worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor het verkrijgen van de aandelen van Marcure B.V. en het vastgoed gelegen aan de Lidwinastraat 57, 57 A en 57 B te Vught.

Ondernemer

Lodewijk Slippens (1954) is inmiddels gepensioneerd na een succesvolle vastgoedcarrière als projectontwikkelaar. 

Jimme Slippens (1985) is ondernemer bij verschillende jonge bedrijven in de (dier)voedingsindustrie.
Jimme heeft in het verleden een bedrijf verkocht aan Wessanen. 

Bart de Klerk (1981) werkt al jarenlang bij ING als Managing Director binnen M&A en is daarnaast vastgoedbelegger.

Sjoerd van der Duijn Schouten (1981) is voormalig M&A bankier bij ABN Amro, Royal Bank of Scotland en Nomura. Daarnaast is hij ondernemer / investeerder in tandartspraktijken en is hij vastgoedbelegger. 

Eduard Mantz (1980) is voormalig bankier bij ING en BlackRock in Londen. Sinds 2020 is Eduard werkzaam bij QSix Real Estate in de functie van Head of European Transactions.

Eduard, Bart en Sjoerd zijn studievrienden uit Rotterdam. Sinds 2009 hebben zij samen een vastgoedportefeuille van ruim 25 woningen voornamelijk in Rotterdam opgebouwd voor verhuur aan internationale studenten onder hun eigen label ISHR. Jimme is ook een studievriend van hen. Lodewijk is de vader van Jimme en kent de verkopende partij al decennia. 

Onderneming

Marcure B.V. is in 1996 opgericht door de verkopende partij. 

De onderneming bezit op dit moment het object Lidwinastraat 57 te Vught. De verkopende partij heeft in privé Lidwinastraat 57 A en 57 B te Vught in eigendom. 

De transactie is als volgt geconstrueerd:

 • Kopers nemen eerst de aandelen van Marcure over (nummer 57 = aandelentransactie)
 • Marcure B.V. koopt direct aansluitend de aanbouw (nummers 57 A & 57 B = vastgoedtransactie)

Na deze leveringen zit het gehele object in Marcure B.V.

Door middel van een aandelenoverdracht worden vijf nieuwe entiteiten eigendom van Marcure B.V., te weten VDDS Holding B.V. 16,7% (S.D. van der Duijn Schouten), BTL Hypotheek B.V. 16,7% (E.M.E. Mantz)
H.H.d.K. Holding B.V. 16,7% (H.H. de Klerk), Langford B.V. 25% (J.L. Slippens) en Ludovicus Beheer B.V. 25% (J.L. Slippens).

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop aandelen Marcure B.V. € 790.000,-
Aankoop vastgoed € 389.000,-
Overdrachtsbelasting  € 82.000,-
Overige kosten € 42.000,-
Totaal € 1.303.000,-
Eigen middelen € 403.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,-

Leenbedrag: € 900.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 850.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Marcure B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het taxatierapport en de huurcontracten. De Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huidige huuropbrengsten bedragen € 122.320,-. Na aftrek van exploitatielasten, rente- en aflossingsverplichtingen blijft er een netto cashflowoverschot over van € 15.000,-. Hier is geen rekening gehouden met privé opnames omdat hierin vanuit andere inkomstenbronnen voor wordt gezorgd. Geldleners hoeven niet in hun levensonderhoud te voorzien van het surplus uit deze onderneming. De huurwaarde bedraagt € 147.075,- derhalve als de leegstand ingevuld wordt zal er een netto cashflowoverschot overblijven van € 40.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op basis van het onroerend goed na kredietverstrekking bedraagt 34% op een balanstotaal van € 1.473.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Marcure B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- verkregen op het:
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 B, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4483 te Vught
  • Perceel grond kadastraal bekend als sectie D nummer 4484 te Vught
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 en 57 A, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4486 te Vught

Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.250.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 2 augustus 2023.

 • De heer E.M.E. Mantz geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer H.H. de Klerk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer S.D. van der Duijn Schouten geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De heer J.L. Slippens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer J.L.J. Slippens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het onroerend goed.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het:
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 B, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4483 te Vught
  • Perceel grond kadastraal bekend als sectie D nummer 4484 te Vught
  • Onroerend goed aan de Lidwinastraat 57 en 57 A, 5262 EN te Vught, kadastraal bekend als sectie D nummer 4486 te Vught

worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed alsmede de borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-364796 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2023 om 14:47
investeerder-371785 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2023 om 14:16
investeerder-349806 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
12-09-2023 om 13:59
investeerder-400178 heeft € 35.000 geïnvesteerd.
12-09-2023 om 13:45
investeerder-371813 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2023 om 13:38

Reacties

Investeerder – 93349
11-09-2023 10:44
Dag, uit de media vernam ik dat de huurders beneden (de huisartsen) en mogelijk ook andere medische zorgverleners in dit pand, vergevorderde plannen hebben voor nieuwbouw elders in de straat. Het verbaast me enigszins hier niets over te lezen nu dit van relevante invloed is op de toekomstige bezetting en kasstromen. Graag zou ik hier toelichting op krijgen.

Collin Crowdfund
11-09-2023 11:07
Beste investeerder,

Namens de ondernemer delen wij u onderstaand antwoord mede:
In het hoofdgebouw bevinden zich sinds 1989 drie huisartsenpraktijken op de begane grond, evenals zes andere zorgaanbieders op de bovengelegen etages. In het bijgebouw zijn nog vier zorgaanbieders/partijen gevestigd.

Naar kopers begrijpen wil tenminste één van de huisartspraktijken verhuizen naar een nieuw te bouwen gezondheidscentrum (Zorg Onder Een Dak, of “ZOED”). Deze moet komen in dezelfde straat, op de plek van de leegstaande Lidwinaschool. Dit is onderdeel van de gebiedsontwikkeling De Wieken van gemeente Vught.

Hier is de gemeente al lang mee bezig, waaronder in 2017 via de vaststelling van de Ontwikkelvisie Vught Centrum Zuid. Naast de ideeën over de herinrichting van het Moleneindplein zijn hierin ook de ideeën over de herontwikkeling van De Wieken Noord en Zuid verbeeld.

In de tussentijd rollen de huisartsen hun huurcontracten door voor relatief korte perioden. Dit mede in samenspraak met verkoper die namelijk wilde transformeren en derhalve de optie wilde openhouden om het object volledig leeg te hebben binnen 1 a 2 jaar.

Het is maar de vraag hoe realistisch de ZOED is bij de huidige bouwkosten en rentestand. Tevens is hiervoor een bestemmingswijziging nodig. De ZOED zal er in de optiek van kopers onder geen enkel scenario binnen 3 – 4 jaar staan, maar uitstel of afstel lijkt aannemelijker. In de tussentijd zullen de huisartsen niet 2x willen verhuizen met hun praktijk.

Kopers hebben meer tijd nodig om hun businessplan nader uit te werken, maar grosso modo zijn er 3 denkrichtingen:
1. Huisartsen behouden. Object moderniseren in ruil voor langere huurcontracten. Blijft zorg
2. Verbouwen naar kleine, moderne kantoor-units
3. Transformatie naar 13 woningen
Zoals kopers het nu zien wordt het een combinatie van 1 & 2.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


juliët postma