46752

Maritex Europe B.V.

€ 1.000.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 930
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

37 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-01-2024 in 11 dagen volgeschreven door 930 investeerders

Samenvatting

Maritex Europe B.V. is een groothandel in technisch textiel gevestigd in Mijdrecht. Maritex koopt textiel en bevestigingsmateriaal in groot volume bij internationale fabrikanten. De afnemers zijn veelal zeilmakerijen in Nederland en soms daarbuiten. De nadruk van de activiteiten ligt op de watersportmarkt. 

Maritex is in 1986 opgericht door Wim Verkerk en wordt sinds zijn overlijden in 2008 geleid door zijn zoon Robert Verkerk. Robert is samen met zijn broer en zus eigenaar van Maritex Europe B.V. Roberts broer werkt ook bij Maritex, zijn zus speelt daar geen actieve rol. 

Robert Verkerk gaat de aandelen van zijn broer en zus overnemen. Hij wil voor eigen rekening en risico verder bouwen aan de toekomst van Maritex Europe B.V. Als volledig eigenaar kan hij het bedrijf zelfstandig en volgens eigen koers gaan leiden.

Om de aandelen aan te kopen is er financiering benodigd. De koopsom van de aandelen is bepaald op € 1.400.000,-. Hiervan wordt € 400.000,- door de verkopende partijen aan de koper geleend. De financieringsbehoefte is € 1.000.000,-. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.400.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 700.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal Risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn: 

 • De geldnemers zijn Maritex Europe B.V., W.M.J. Verkerk Beheer B.V. en R.J.M. Verkerk B.V.
 • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Communicatieweg 19, 3641 SG te Mijdrecht, kadastraal bekend als sectie B nummer 2807 te Mijdrecht. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 850.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 29 juni 2023;
 • Mevrouw P. Verkerk en de heer R.J.M. Verkerk geven een borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling is momenteel voor de helft materieel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • De lening verstrekt door M.M. Verkerk, ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt geen rente voor de achtergestelde lening en er mag niet worden afgelost op de lening;
 • De lening verstrekt door P.A.J. Verkerk ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt geen rente voor de achtergestelde lening en er mag niet worden afgelost op de lening;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene Voorwaarden).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Robert Verkerk is op dit moment eigenaar van 33% van de aandelen van Maritex Europe B.V. Als directeur draagt hij de eindverantwoordelijkheid. Zijn zus en broer hebben elk ook 33% van de aandelen. Robert's broer werkt bij Maritex Europe B.V., zijn zus is niet actief betrokken bij de onderneming. 

Robert wil zelfstandig en voor eigen rekening en risico verder met Maritex. Net zoals zijn vader dat in 1986 heeft gedaan. Het bedrijf draait al lange tijd stabiel en met een goed rendement. Door het roer volledig in handen te nemen wil Robert de slagvaardigheid vergroten en zorgen dat Maritex zich in de toekomst volgens zijn visie ontwikkelt. 

Ondernemer

Robert Verkerk (44 jaar) werkt al sinds zijn middelbare schooltijd bij het door zijn vader opgerichte Maritex. Hij heeft zijn MEAO opleiding afgebroken om er fulltime aan de slag te gaan en is sinds 2008 directeur. Hij kent alle facetten van zijn bedrijf, kent elke klant en leverancier, en weet alles van textiel en de manier waarop je het toepast. Als directeur heeft Robert een hecht team van deskundige medewerkers samengesteld die met elkaar zorgen voor tevreden klanten. 

Robert is getrouwd met Patricia en zij hebben twee kinderen. In zijn vrije tijd speelt en luistert Robert graag naar muziek. Voor het spelen in een band heeft hij tot zijn spijt geen tijd meer.

Onderneming

Maritex Europe B.V. is een groothandel in technisch textiel en toebehoren. Maritex heeft een groot assortiment aan textiel, zeildoek, bevestigingsmateriaal, gereedschap en reinigingsmiddelen op voorraad. De afnemers zijn veelal zeilmakerijen die per opdracht materiaal bestellen. De ervaring en deskundigheid van Maritex zijn hierbij van groot belang. Alleen de juiste combinatie van materiaal, bevestiging en behandeling zorgt voor een langdurig waterdicht en fraai resultaat. Dit advies wordt gecombineerd met een snelle levering. Klanten nemen contact op, leggen hun opdracht voor aan Maritex, krijgen het juiste materiaal en bewerking geadviseerd en ontvangen meestal een dag later het materiaal dat zij voor de klus nodig hebben. Op deze manier heeft Maritex een vooraanstaande rol in de markt bereikt. 

Maritex Europe B.V. heeft haar bedrijfspand in Mijdrecht, met een taxatiewaarde van €850.000,-, in eigen bezit. Er werken vier medewerkers die al lange tijd in dienst zijn en elkaar kunnen vervangen bij ziekte of drukte. Ongeveer 70% van de omzet is gerelateerd aan de watersportmarkt. De rest bestaat uit tent- en industriële toepassingen.

Juridische structuur
De aandelen van Maritex Europe B.V. zijn ondergebracht in W.M.J. Verkerk Beheer B.V.. Aandeelhouders hiervan zijn Robert en zijn broer en zus. De STAK W.J.M. Verkerk Beheer B.V. is nu nog actief maar zal op termijn verdwijnen. 

In de nieuwe structuur worden de aandelen van W.M.J. Verkerk Beheer B.V. gekocht door R.J.M. Verkerk B.V. Deze is nieuw opgericht en volledig eigendom van Robert Verkerk.

Voorafgaand aan transactie ziet de structuur van Maritex er als volgt uit:

Na de overdracht geldt het onderstaande. De STAK speelt geen rol meer en zal op termijn verdwijnen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom aandelen* € 1.400.000,-
Totale investering € 1.400.000,-
Achtergestelde lening verkopers € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

*De waarde van de aandelen is vastgesteld door de accountant. Voor de achtergestelde leningen geldt geen rente, geen aflossingsverplichting en heeft een looptijd van 10 jaar.

Leenbedrag: € 1.000.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van €700.000,-.

Overige financiers
Maritex Europe B.V. heeft voorafgaand aan deze nieuwe financiering geen extern vermogen, financiers of langlopende leningen. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Maritex Europe B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor W.M.J. Verkerk Beheer B.V. en RJM Verkerk B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Om de score te bepalen is gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021 en 2022, de tussentijdse cijfers 2023 t/m september en de prognose voor 2023 en 2024. De overall score voor deze financiering is Goed. 

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de geconsolideerde nettowinst €61.000,- bij een omzet van €4.056.000,-. De jaarcijfers 2020 en 2021 tonen een nettowinst van respectievelijk €183.000,- en €237.000,- bij een omzet van € 3.688.000,- en € 4.287.000,-. De tegenvallende resultaten van 2022 zijn het gevolg van deels tijdelijke verhogingen van de inkoopprijzen als gevolg van Corona, die onvoldoende zijn doorberekend. De methodiek voor prijscalculatie is inmiddels aangepast. Er is geen gebruik gemaakt van ondersteuningsmaatregelen die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen.

Conform de geconsolideerde prognosecijfers 2023 en 2024 wordt een omzet verwacht van respectievelijk 4.269.000,- en € 4.482.000,- en een nettowinst verwacht van respectievelijk € 105.000,- en € 110.000,- na de financieringlasten bij Collin. Het geprognotiseerde netto cashflowoverschot over 2023 bedraagt € 22.000,- en over 2024 € 30.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2022 bedroeg 71% op een balanstotaal van € 2.991.000,-. De solvabiliteit na financiering en achterstelling van de leningen van broer en zus bedraagt 46% op een balanstotaal van € 3.431.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Maritex Europe B.V., W.M.J. Verkerk Beheer B.V. en R.J.M. Verkerk B.V.
 • Een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Communicatieweg 19, 3641 SG te Mijdrecht, kadastraal bekend als sectie B nummer 2807 te Mijdrecht. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 850.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 29 juni 2023;
 • Mevrouw P. Verkerk en de heer R.J.M. Verkerk geven een borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling is momenteel voor de helft materieel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • De lening verstrekt door M.M. Verkerk, ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt geen rente voor de achtergestelde lening en er mag niet worden afgelost op de lening;
 • De lening verstrekt door P.A.J. Verkerk ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt geen rente voor de achtergestelde lening en er mag niet worden afgelost op de lening;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene Voorwaarden).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypotheek op het bedrijfspand, de persoonlijke borgstelling en de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed 
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 21:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 20:56
investeerder-329762 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 17:21
investeerder-418917 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 17:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2024 om 17:03

Ondernemer

Robert en Patricia Verkerk

Crowdfund Coach


René Noorman