43648

Mark Gerritsma (box3)

€ 575.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 354
Reeds
geïnvesteerd

51 %

279.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

26 %

22 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed

Samenvatting

Mark Gerritsma (1991) is vastgoedondernemer en medeoprichter van het bedrijf Huurrendement. Huurrendement is specialist op het gebied van personeelshuisvesting. Samen met zijn vader heeft hij een gedeelde vastgoedportefeuille. De totale geschatte waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt momenteel € 1.828.000,-. De totale financiering die hier op rust bedraagt € 1.290.000,-. Mark heeft de mogelijkheid gekregen om een pand in Breda aan te kopen voor de verhuur. Mark is niet afhankelijk van inkomen uit zijn vastgoedportefeuille, gezien het inkomen vanuit zijn zakelijke activiteiten. De Loan-to-Value (LTV) bij aanvang is 92% en 80% op het einde van de looptijd. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 640.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 65.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 575.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer M.M.J. Gerritsma. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Gerritsma is op dit moment voor de helft materieel in relatie tot het leenbedrag gezien de overwaarde, ad € 269.000,- op zijn vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 575.000,- op het woonhuis aan de Ploegstraat 50, 4835 AJ te Breda, kadastraal bekend als sectie I nummer 5761 te Ginneken, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 625.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 juni 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van woonhuis met als adres: Ploegstraat 50, 4835 AJ te Breda, kadastraal bekend als sectie I nummer 5761 te Ginneken, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop en verbouwing van het pand aan de Ploegstraat 50, te Breda.

Ondernemer

Mark Gerritsma, 31 jaar, is getrouwd en heeft een dochtertje van 1 jaar oud. Mark is actief in de verhuur van onroerend goed, begonnen met winkelruimten in compartimenten te verhuren en later met woningen. Zakelijk is het bedrijf Huurrendement inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde onderneming, welke de huisvesting van expats en kennismigranten verzorgd. Huurrendement heeft een uitgebreide portefeuille van circa 300 woningen en (grotere) objecten, en verzorgt dagelijks voor de huisvesting van zo’n 2000 internationale medewerkers.

Omdat Mark zakelijk betrokken is en vele investeerders helpt bij het aankoop-, verhuur- en beheerproces belegt hij zelf ook in vastgoed. Hierdoor zijn reeds diverse panden, waaronder 5 eengezinswoningen en een kamerverhuurobject met 3 appartementen in bezit.

Onderneming

Vastgoedportefeuille huidig
Mark heeft samen met zijn vader een vastgoedportefeuille, op dit moment bestaande uit vijf objecten in Cuijk, Oss, Volendam en Venlo. Bij ieder object is zowel Mark als zijn vader voor de helft eigenaar. De portefeuille bestaat daarmee uit vier woonhuizen en een pand onderverdeeld in 3 appartementen. Alle objecten zijn op dit moment verhuurd.

De waarde van de vastgoedportefeuille op basis van WOZ (2021) bedraagt € 1.509.000,- met een huidige restschuld van € 1.289.500,- voor financiering. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 85% op basis van WOZ waarde. De geschatte marktwaarde van zijn portefeuille is € 1.828.000,- 

Vastgoedportefeuille na investering
Met deze financiering koopt hij een woonhuis met acht verhuurbare kamers aan de Ploegstraat 50 te Breda. De jaarlijkse huur op dit object bedraagt € 51.000,-. De waarde van de portefeuille na financiering tevens op basis van WOZ en het taxatierapport van de Ploegstraat 50 te Breda bedraagt € 2.134.000,- met een totale financiering van € 1.864.500,-. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 87%. Het aandeel in de huurinkomsten van Mark na financiering is € 143.000,- met een netto cashflowoverschot van € 30.000 euro. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 525.000,-
Kosten koper en overige kosten € 55.000,-
Kosten verbouwing € 60.000,-
Totale investering € 640.000,- 
Inbreng eigen middelen € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 575.000,-

Leenbedrag: € 575.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 500.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de vastgoedportefeuilleoverzicht, huurcontracten en het taxatierapport van het aan te kopen pand. De overall Collin Credit Score is Goed

Afloscapaciteit 
De totale bruto jaarhuur na financiering van Mark Gerritsma bedraagt € 143.000,- op jaarbasis. Rekening houdende met 10% aan exploitatielasten bedraagt de netto jaarhuur € 128.000,-. Na financieringslasten op zijn huidige portefeuille en de financieringslasten voor de Collin financiering bedraagt het netto cashflowoverschot € 30.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De ondernemer heeft een vastgoedportefeuille gedeeld met zijn vader. Op de balans na investering heeft zijn deel van de totale vastgoedportefeuille een waarde van € 1.534.000,-, met een solvabiliteit van 20% na financiering. Wij kwalificeren de solvabiliteit hiermee als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer M.M.J. Gerritsma. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Gerritsma is op dit moment voor de helft materieel in relatie tot het leenbedrag gezien de overwaarde op zijn vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 575.000,- op het woonhuis aan de Ploegstraat 50, 4835 AJ te Breda, kadastraal bekend als sectie I nummer 5761 te Ginneken, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 625.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 juni 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van woonhuis met als adres: Ploegstraat 50, 4835 AJ te Breda, kadastraal bekend als sectie I nummer 5761 te Ginneken, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-266604 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2022 om 6:38
investeerder-39015 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2022 om 2:06
investeerder-69052 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2022 om 22:21
investeerder-324301 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2022 om 19:21
investeerder-318848 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2022 om 19:10

Reacties

Investeerder – 9399
24-11-2022 15:31
Hoe zeker is het dat de heer Gerritsen na aanschaf van deze locatie en de invoering van het het nieuwe puntensysteem van Hugo de Jonge nog steeds 8 kamers kan verhuren tegen minimaal de genoemde € 51.000 per jaar?

Collin Crowdfund
24-11-2022 15:54
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Hierbij het antwoord vanuit de ondernemer:

Aangezien het in dit geval bedrijfsmatige verhuur betreft, valt de verhuur buiten de puntenhuur en huurdersrechten. Het object gaat verhuurd worden aan een uitzendbureau met hoog opgeleid technisch personeel. Meerdere objecten uit de portefeuille worden op deze manier verhuurd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

M. Gerritsma

Crowdfund Coach


Tim Thielen