43311

MarLinde B.V.

€ 340.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 361
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-09-2022 in 2 dagen volgeschreven door 361 investeerders

Samenvatting

Voor de snel groeiende bedrijfsactiviteiten zijn de ondernemers met zijn partner op zoek gegaan naar een bedrijfspand. Het onderhavige pand wordt aangekocht in een vastgoed BV en wordt in eerste instantie geheel, en later gedeeltelijk, verhuurd aan het eigen bedrijf. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 67%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 482.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 142.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 340.000,-. De looptijd is 60 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van € 340.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Marlinde B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Molenstraat 42, 5087 BN te Diessen, kadastraal bekend als sectie C nummer 5659 te Diessen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 465.000,- en een marktwaarde na verduurzaming van € 505.000,- conform taxatierapport met waarde peildatum 12 augustus 2022. 
 • De heer M.A.J.A.M. Marinussen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiele waarde door de overwaarde in de privéwoning.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Molenstraat 42, 5087 BN te Diessen, kadastraal bekend als sectie C nummer 5659 te Diessen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van € 52.000,- door Promotion Group B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
 • De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop en verduurzaming van een bedrijfspand, gedeeltelijk voor eigen gebruik en gedeeltelijk voor de verhuur.

Ondernemer

Mark Marinussen (1986) is van oorsprong elektromonteur en is middels CB Print BV actief in de wereld van het drukken van groot formaat drukwerk, voornamelijk voor festivals. Hij besteed het drukwerk uit aan een grote Duitse drukker en zorgt zelf voor de commercie, afwikkeling et cetera. Tomorrowland, Zwarte Cross en ook Kruidvat zijn klanten. De klanten worden veelal via marketing- media- en reclamebureaus bediend.

CB print groeit hard en ontwikkelt zich goed qua omzet en resultaat. Voor geheel 2022 wordt er een omzet van € 600.000,- verwacht.

De vriendin van Mark, Kris van der Linden (1991) is mede aandeelhoudster en heeft een inkomen uit loondienst.

Onderneming

Het aan te kopen pand betreft een bedrijfsgebouw met twee bouwlagen. Het totale perceel is 1.193 m2 groot, het totale VVO bedraagt 770 m2. Het bouwjaar is 1999 en de bouwkundige staat van onderhoud is goed.

De ondernemer zelf wil de eerste etage met zijn eigen bedrijf CB Print BV huren en hij wil de begane grond gaan verhuren. Na aankoop verwacht hij snel een huurder te hebben gezien zijn netwerk en de zeer krappe markt voor bedrijfsruimtes in de regio. Totdat de ondernemer een huurder heeft, zal hij het geheel huren met zijn bedrijf voor een huursom van € 48.000,-. Zodra er een externe huurder voor de begane grond is gevonden, zal de huur van CB Print verlagen met een bedrag gelijk aan de extern verkregen huur. 

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Aankoop Molenstraat 42 te Diessen € 400.000,-
Kosten koper € 32.000,-
Verduurzaming € 40.000,-
Verbouwing € 10.000,-
Totaal € 482.000,-
Achtergestelde lening vanuit holding € 52.000,-
Agio storting € 90.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 340.000,-

Leenbedrag: € 340.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 340.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Marlinde B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de openingsbalans en de prognoses van Marlinde BV. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De overeengekomen huur bedraagt € 48.000,- van waaruit de exploitatiekosten en de rente moet worden betaald. Het verwachte netto cashflowoverschot komt daarmee uit op € 13.000,-. De ondernemers hoeven geen inkomsten uit de BV te ontvangen want ze hebben hun inkomen uit loondienst en uit CB print B.V. In 2021 bedroeg de omzet van CB Print B.V. € 253.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 24.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit binnen Marlinde B.V. bedraagt 29% op een balanstotaal van € 482.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Marlinde B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Molenstraat 42, 5087 BN te Diessen, kadastraal bekend als sectie C nummer 5659 te Diessen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 465.000,- en een marktwaarde na verduurzaming van € 505.000,- conform taxatierapport met waarde peildatum 12 augustus 2022. 
 • De heer M.A.J.A.M. Marinussen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiele waarde door de overwaarde in de privéwoning.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Molenstraat 42, 5087 BN te Diessen, kadastraal bekend als sectie C nummer 5659 te Diessen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van € 52.000,- door Promotion Group B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
 • De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgtocht kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-86455 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 7:03
investeerder-285502 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 23:46
investeerder-17611 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 23:26
investeerder-109819 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 23:20
investeerder-52247 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 23:06

Ondernemer

M. Marinussen

Crowdfund Coach


Marc Kogels