42705

Marquardt Duiven

€ 470.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 430
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

40 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-09-2022 in 12 dagen volgeschreven door 430 investeerders

Samenvatting

Martijn Kloek opent dit najaar een nieuwe vestiging van Marquardt Keukens op de Woonboulevard Duiven. De Marquardt Keukens formule is een succesvolle en vernieuwende formule onder De Mandemakers Groep (DMG-groep). In Duitsland heeft Marquardt 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Duiven wordt de tiende (franchise) vestiging in Nederland geopend. 

Martijn heeft meer dan 20 jaar ervaring als verkoop adviseur, vestigingsmanager en regiomanager binnen de DMG-groep. Marquardt Nederland ondersteunt de ambities van Martijn en geeft een terugkoopverklaring op de showroomkeukens en inventaris af en een garantie voor drie maanden doorbetaling aan rente en aflossing in geval van liquiditeitsproblemen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 520.000,-. Er wordt € 50.000,- aan eigen middelen ingebracht door de aandeelhouder. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 470.000,-. 
De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 9 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 51 maandelijkse lineaire aflossingen. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.

 • De debiteuren zijn Marquardt Duiven B.V. en L.E.F. Holding B.V. 
 • De heer M. Kloek en mevrouw H. Kloek-Berendsen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 235.000,-. Deze borgstelling heeft op dit grotendeels materiële waarde op basis van de overwaarde op zijn woonhuis.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Horst 1, 6988 AR Lathum, kadastraal bekend als sectie E, nummer 2105 te Bahr en Lathum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van gezamenlijk € 597.500,- en openstaande schuld van € 535.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 710.000,- op basis van een taxatierapport.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. Collin Crowdfund verbindt zich richting derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen op beide zekerheden dan € 235.000,-.
 • De heer M. Kloek en mevrouw H. Kloek-Berendsen geven negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis, zoals hiervoor is benoemd. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Marquardt Duiven B.V. en L.E.F. Holding B.V. worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Marquardt Nederland B.V. geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens (met een huidige waarde van € 230.000,-) gelijk aan 70% van de boekwaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden tot 40% van de aanschafwaarde. De afschrijving is derhalve 1% per maand). 
 • Marquardt Nederland B.V geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de inventaris (met een huidige waarde van € 32.000,-) gelijk aan 70% van de boekwaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen Marquardt Duiven B.V. en L.E.F. Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert Marquardt Nederland B.V. drie maanden doorbetaling van rente, aflossing en bijbehorende administratievergoeding. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland B.V. een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat de stand van de lening lager is dan € 235.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Via Collin Crowdfund zijn eerder de nieuwe vestigingen van Marquardt Gorinchem en Marquardt Amersfoort en de overnames van Marquardt Utrecht, Marquardt Oisterwijk en Marquardt Alexandrium gefinancierd. 

Leendoel

De ondernemer gaat een nieuwe franchisevestiging van Marquardt Keukens in Duiven opzetten. De financiering is bestemd voor de aanschaf van de showroom, inventaris, bouwkundige aanpassingen en werkkapitaal. 

Ondernemer

Martijn Kloek (1973) is gehuwd met Hetty Kloek-Berendsen (1974). Samen hebben ze drie dochters en wonen in Lathum, nabij Duiven. Hetty werkt parttime in een orthodontiepraktijk. 

Op jonge leeftijd is Martijn gaan werken: eerst in de horeca, later in de groot- en detailhandel. Op zijn 25e heeft Martijn de overstap gemaakt naar Brugman Keukens & Badkamers (onderdeel van de DMG-Groep). Binnen Brugman heeft hij zich verder ontwikkeld van verkoper naar vestigingsmanager en regiomanager.

De afgelopen twee jaar heeft Martijn de nieuwe winkel van Mandemakers in Amersfoort geleid. Dit tot grote tevredenheid van het management van DMG, waardoor hij nu de gelegenheid krijgt een eigen winkel te exploiteren. Martijn opent dit najaar de nieuwe vestiging van Marquardt in Duiven.

Onderneming

Marquardt Keukens is een van de concepten van De Mandemakers Groep en is een van origine Duitse succesvolle keukenformule met in Duitsland 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Nederland zijn op dit moment negen franchise vestigingen. Het doel is een 15 tot 20-tal franchisevestigingen te ontwikkelen in Nederland. 

Bij Marquardt staan de medewerkers heel dicht bij de klant en wordt alles georganiseerd vanuit de vestiging waar de klant de keuken aanschaft. Van inmeten, transport, leidingadvies, montage en aansluiten tot oplevering van de keuken na montage en de service. 
Marquardt werkt uitsluitend met A-merken keukens en apparatuur en houdt van mooie keukens.

Marquardt verkoopt keukens in het midden- en midden/hoog segment en onderscheidt zich op de volgende facetten:

25 jaar breuk-garantie op stenen aanrechtbladen
De keukens van Marquardt onderscheiden zich door de unieke constructie van de werkbladen van graniet, composiet en natuursteen, waarvoor gebruikgemaakt wordt van het gepatenteerde natuursteensysteem van Marquardt. De experts maken granieten bladen voor tafels, frezen afdruip groeven in massief graniet en maken achterwanden, graniet wangen en sokkels.

Eigen granietfabriek
Marquardt Keukens bezit de grootste granietfabriek van Duitsland. In de fabriek in Thüringen wordt jaarlijks meer dan 95.000 vierkante meter graniet en natuursteen verwerkt. In deze fabriek wordt met precisie en met de modernste middelen alle granieten bladen voor uw Marquardt-keuken gemaakt. 

De keuken hoeft nog niet geplaatst te worden? 
Het is bij Marquardt mogelijk om uw keuken op een later moment te laten plaatsen, als het huis bijvoorbeeld nog gebouwd wordt. Dit is mogelijk door het zogeheten 'afroepsysteem'. De klant zoekt een keuken uit en kan die tot twee jaar op afroep zetten. Tijdens deze twee jaar mag alles nog aangepast worden aan de keuken, in kleuren, stijl en opstelling. Kortom zeer flexibel!

Keukens uit Duitsland
Keukens van de allerbeste kwaliteit – Made in Germany. Marquardt vertrouwt uitsluitend op beproefd Duits kwaliteitswerk. Alle keukens en apparaten worden gemaakt in Duitsland.

Marquardt Duiven
Marquardt Duiven wordt gevestigd in een nieuw pand op de Woonboulevard Duiven, Nieuwgraaf 11. De Woonboulevard ligt langs de A12 en omvat een groot aantal woonwinkels met ruime parkeergelegenheid. De markt voor keuken zaken is nog steeds goed: de woningmarkt is gespannen en consumenten kiezen ervoor hun woning aan te passen in plaats van verhuizen. De vooruitzichten zijn nog steeds gunstig. 

Structuur 
Martijn Kloek wordt de franchisenemer van Marquardt Küchen in Duiven. Hiervoor is een nieuwe werkmaatschappij en een nieuwe holding opgericht. 

Financieringsbehoefte

Bouwkundige voorzieningen, inventaris en installaties € 242.000,-
Showroom keukens € 230.000,-
Werkkapitaal (aanloopkosten en liquide middelen) € 48.000,-
Totaal € 520.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 470.000,-

*De btw over de investeringen wordt door de franchisegever voorgefinancierd.

Leenbedrag: € 470.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste negen maanden aflossingsvrij. Vanaf de tiende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 51 maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De B.V. ‘s zijn nieuw opgericht. De kwalificatie voor L.E.F. Beheer B.V. is laag risico en voor Marquardt Duiven B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer, de accountant en de franchisegever. De prognoses passen bij de markt en de andere vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Vanaf de opening in december 2022 wordt tot eind 2023 een omzet begroot van € 900.000,-. Een deel wordt aanbetaald als de order getekend wordt, het restant bij aflevering. Door aanbetalingen en uitgeleverde orders is er naar verwachting geen liquiditeitstekort en wordt er, tot eind 2023, een netto cashflowoverschot begroot van € 110.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.900.000 en een netto cashflow overschot van € 140.000,-. Omdat de omzet nog wel waargemaakt moet worden, kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op het moment van financiering bedraagt € 50.000,-. Op een balanstotaal van € 450.000,- betekent dat een solvabiliteit van 11%. Door de aanloopverliezen is eind 2023 het eigen vermogen verdampt, om daarna weer te herstellen. Aan het eind van 2024 zal naar verwachting de solvabiliteit weer stijgen naar 6% op een balanstotaal van € 571.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Marquardt Duiven B.V. en L.E.F. Holding B.V. 
 • De heer M. Kloek en mevrouw H. Kloek-Berendsen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 235.000,-. Deze borgstelling heeft op dit grotendeels materiële waarde op basis van de overwaarde op zijn woonhuis.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Horst 1, 6988 AR Lathum, kadastraal bekend als sectie E, nummer 2105 te Bahr en Lathum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van gezamenlijk € 597.500,- en openstaande schuld van € 535.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 710.000,- op basis van een taxatierapport.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. Collin Crowdfund verbindt zich richting derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen op beide zekerheden dan € 235.000,-.
 • De heer M. Kloek en mevrouw H. Kloek-Berendsen geven negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis, zoals hiervoor is benoemd. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Marquardt Duiven B.V. en L.E.F. Holding B.V. worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Marquardt Nederland B.V. geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens (met een huidige waarde van € 230.000,-) gelijk aan 70% van de boekwaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden tot 40% van de aanschafwaarde. De afschrijving is derhalve 1% per maand). 
 • Marquardt Nederland B.V geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de inventaris (met een huidige waarde van € 32.000,-) gelijk aan 70% van de boekwaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen Marquardt Duiven B.V. en L.E.F. Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert Marquardt Nederland B.V. drie maanden doorbetaling van rente, aflossing en bijbehorende administratievergoeding. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland B.V. een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat de stand van de lening lager is dan € 235.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de hypothecaire zekerheid, de persoonlijke borgstelling, de verpanding van de roerende zaken en vorderingen, showroomkeukens en voorraad en de terugkoop- en garantieverklaring, kwalificeren wij de zekerheid bij aanvang als Ruim voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Zekerheid: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- t/m € 4.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 250,-.
Bij een investering vanaf € 5.000,- t/m € 9.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 500,-.
Bij een investering vanaf € 10.000,- of meer ontvangen de investeerders een waardebon van € 1.000,-.

Deze waardebon is uitsluitend in te wisselen bij Marquardt Duiven en is geldig tot 30-8-2023 bij aanschaf van een complete keuken.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-342403 heeft € 72.000 geïnvesteerd.
13-09-2022 om 9:45
investeerder-109827 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2022 om 6:59
investeerder-16376 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 21:21
investeerder-342375 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 17:34
investeerder-38454 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 16:01

Ondernemer

M. Kloek

Crowdfund Coach


Henk Beke