Marquardt Keukens Alexandrium

€ 600.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 557
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-07-2022 in 5 uur volgeschreven door 557 investeerders

Samenvatting

Cas van Beers en Mike van Dijk nemen de bestaande vestiging van Marquardt Keukens in Woonmall Alexandrium in Rotterdam over. De Marquardt Keukens formule is een succesvolle en vernieuwende formule onder De Mandemakers Groep (DMG-groep). In Duitsland heeft Marquardt 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Nederland zijn op dit moment acht franchisevestigingen. 

Cas en Mike werken al langer bij de DMG-groep en hebben ervaring als verkoop adviseur en vestigingsmanager. Marquardt Nederland ondersteunt de ambities van Cas en Mike en geeft een terugkoopverklaring op de showroomkeukens af en een garantie voor drie maanden doorbetaling aan rente en aflossing in geval van liquiditeitsproblemen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 730.000,-. Er wordt € 100.000,- aan eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders en € 30.000 wordt voorgefinancierd door crediteuren. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. 
De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 12 maanden € 15.000,- aflossing per maand. Daarna volgen 36 maandelijkse aflossingen van € 11.666,66. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.

 • De debiteuren zijn Marquardt Keukens Alexandrium B.V., statutair gevestigd te Tilburg, MVD Keukens Beheer B.V. en CVB Keukens Beheer B.V. 
 • De heer C. van Beers en mevrouw S. van Beers-Akkermans geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze is op dit moment voor de helft materieel.
 • De heer M. van Dijk en mevrouw S.C.P. Jegers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor 200.000,-. Deze is op dit moment voor de helft materieel.
 • De heer C. van Beers en mevrouw S. van Beers-Akkermans geven negatieve hypotheekverklaring op een nieuw gebouwd woonhuis met als adres Grasklokje 1, 5102 HM te Dongen, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5491 te Dongen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er geen sprake van overwaarde in het woonhuis. Het nieuwe woonhuis kent een aankoopsom met bijbehorende aanneemsom van circa € 417.000,- met een hypothecaire inschrijving van € 471.285,- en een openstaande schuld van € 460.000,-.
 • De heer M. van Dijk en mevrouw S.C.P. Jegers geven een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Milsbeeksingel 43, 5045LR te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG, nummer 4716 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er geen sprake van overwaarde in het woonhuis. Het woonhuis kent een WOZ-waarde van € 438.000,- en is voorbelast met een hypothecaire inschrijving van € 465.000,- en een openstaande schuld van € 460.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Marquardt Kuchen Alexandrium B.V., MVD Keukens Beheer B.V. en CVB Keukens Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens gelijk aan 70% van de boekwaarde (met een huidige waarde van € 300.000,-) met een afschrijvingstermijn van 60 maanden tot 40% van de aanschafwaarde.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Marquardt Kuchen Alexandrium B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert Marquardt Nederland B.V. drie maanden doorbetaling van rente, aflossing en bijbehorende administratievergoeding. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland B.V. een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat er nog een opstaand obligo is ter hoogte van meer dan € 300.000,-, vervolgens komt deze te vervallen.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
 • Door zowel persoonlijke borgstelling, de verpanding van de roerende zaken en vorderingen, showroomkeukens en voorraad en de terugkoop- en garantieverklaring, kwalificeren wij de zekerheid bij aanvang als Ruim voldoende.

Via Collin Crowdfund zijn eerder de nieuwe vestigingen van Marquardt Gorinchem en Marquardt Amersfoort en de overnames van Marquardt Utrecht en Marquardt Oisterwijk gefinancierd.

Leendoel

De ondernemers nemen als franchisenemers de bestaande vestiging van Marquardt Keukens Alexandrium in Rotterdam over. Daarvoor zijn nieuwe B.V. ’s opgericht. De financiering is bestemd voor de overname van de activa en passiva, goodwill voor de locatie en de orderportefeuille.

Ondernemer

Cas van Beers (1983) is gehuwd met Sophie van Beers – Akkermans (1992). Eind 2022 verhuizen ze naar een nieuwbouwwoning in Dongen. Cas heeft na zijn Havo en VWO een opleiding tot woningmakelaar gevolgd. Tot de kredietcrisis heeft hij een eigen makelaarskantoor gehad. Na verkoop van het kantoor, heeft hij enkel jaren als free lancer in sales-functies gewerkt. Sinds 2014 werkt hij bij Keuken Kampioen, eerst als verkoop adviseur en later als vestigingsmanager. Sophie werkt in het onderwijs.

Mike van Dijk (1993) woont samen met Suzan Jegers (1990) in Tilburg. Mike is na zijn middelbare school gaan werken als verkoop adviseur bij de DMG-groep. Later is Mike doorgegroeid tot vestigingsmanager en regiomanager, waardoor hij ondanks zijn jonge leeftijd al dertien jaar ervaring heeft in de advisering en verkoop van keukens. Suzan heeft een achtergrond als Visual Merchandiser en drie jaar ervaring als verkoopadviseur binnen DMG. Zij gaat nu werken bij Marquardt Alexandrium Kuchen. 

Cas en Mike werken al een paar jaar samen bij Keuken Kampioen op Meubelplein Ekkersrijt in Son. Vanuit DMG wordt hen nu een eigen zaak gegund. Ze hebben Marquardt Alexandrium per 1 juni 2022 overgenomen.

Onderneming

Marquardt Keukens is een van de concepten van De Mandemakers Groep en is een van origine Duitse succesvolle keukenformule met in Duitsland 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Nederland zijn op dit moment acht franchise vestigingen. Het doel is een 15 tot 20-tal franchisevestigingen te ontwikkelen in Nederland. 

Bij Marquardt staan de medewerkers heel dicht bij de klant en wordt alles georganiseerd vanuit de vestiging waar de klant de keuken aanschaft. Van inmeten, transport, leidingadvies, montage en aansluiten tot oplevering van de keuken na montage en de service. 
Marquardt werkt uitsluitend met A-merken keukens en apparatuur en houdt van mooie keukens.

Marquardt verkoopt keukens in het midden- en midden/hoog segment en onderscheidt zich op de volgende facetten:

25 jaar breuk-garantie op stenen aanrechtbladen
De keukens van Marquardt onderscheiden zich door de unieke constructie van de werkbladen van graniet, composiet en natuursteen, waarvoor gebruikgemaakt wordt van het gepatenteerde natuursteensysteem van Marquardt. De experts maken granieten bladen voor tafels, frezen afdruip groeven in massief graniet en maken achterwanden, graniet-wangen en sokkels.

Eigen granietfabriek
Marquardt Keukens bezit de grootste granietfabriek van Duitsland. In de fabriek in Thüringen wordt jaarlijks meer dan 95.000 vierkante meter graniet en natuursteen verwerkt. In deze fabriek wordt met precisie en met de modernste middelen alle granieten bladen voor uw Marquardt-keuken gemaakt. 

De keuken hoeft nog niet geplaatst te worden?
Het is bij Marquardt mogelijk om uw keuken op een later moment te laten plaatsen, als het huis bijvoorbeeld nog gebouwd wordt. Dit is mogelijk door het zogeheten 'afroepsysteem'. De klant zoekt een keuken uit en kan die tot twee jaar op afroep zetten. Tijdens deze twee jaar mag alles nog aangepast worden aan de keuken, in kleuren, stijl en opstelling. Kortom zeer flexibel!

Keukens uit Duitsland
Keukens van de allerbeste kwaliteit – Made in Germany. Marquardt vertrouwt uitsluitend op beproefd Duits kwaliteitswerk. Alle keukens en apparaten worden gemaakt in Duitsland.

Marquardt Keukens Alexandrium Rotterdam
Marquardt Keukens is gevestigd in Woonmall Alexandrium in Rotterdam. De Woonmall ligt langs de A20 en heeft 55 woonwinkels onder één dak, waarvan tien keukenzaken. Er zijn 900 parkeerplaatsen. 
De nieuwe franchisenemers nemen de zaak over door middel van een activa/passiva transactie, inclusief de portefeuille met verkochte keukens. 
De markt voor keuken zaken is nog steeds goed: de woningmarkt is gespannen en consumenten kiezen ervoor hun woning aan te passen in plaats van verhuizen. De vooruitzichten zijn nog steeds gunstig. 

Structuur 
Cas van Beers en Mike van Dijk worden de franchisenemers van Marquardt Alexandrium Kuchen in Rotterdam. Met hun personal holdings hebben ze elk 50% van de aandelen in handen.

Financieringsbehoefte

De vestiging wordt door middel van een activa/passiva transactie tegen de boekwaarde overgenomen. De showroomkeukens zijn grotendeels eigentijds. In het investeringsoverzicht is een uitbreiding met enkele showroomkeukens en gedeeltelijke vernieuwing van de inventaris opgenomen. Verder worden de komende jaren geen noemenswaardige vervangingsinvesteringen voorzien. 
Omdat het een bestaande vestiging is, wordt een (beperkt) bedrag aan goodwill berekend. Daarnaast wordt het klantenbestand met getekende orderportefeuille overgenomen. Deze keukens zijn al verkocht en worden het komende jaar uitgeleverd en geplaatst. De verkoper brengt hiervan een deel van de netto winstmarge (dus na inkoop en installatie) in rekening. 
 

Investeringsoverzicht

Goodwill voor de locatie €60.000,-
Bouwkundige voorzieningen en ICT €211.000,-
Showroom keukens €273.000,-
Handelsvoorraad €133.000,-
Winstmarge getekende orders €123.000,-
Totale investering €800.000,-
Netto werkkapitaal €70.000,-
Eigen inbreng €100.000,-
Crediteuren €30.000,-
Lening via Collin Crowdfund €600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 12 maanden € 15.000,- aflossing per maand. Daarna volgen 36 maandelijkse aflossingen van € 11.666,66.

De orderportefeuille laat zien dat de meeste orders de komende anderhalf jaar worden uitgeleverd, naast de keukens die ‘op afroep’ zijn verkocht. Omdat een deel van de investeringen uit de financiering van de orderportefeuille bestaat, is er voor gekozen de lening het eerste jaar versneld af te lossen. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De B.V. ‘s zijn nieuw opgericht. De kwalificatie voor CVB Keukens Beheer B.V. is laag risico, voor MVD keukens Beheer B.V. is laag risico en Marquardt Alexandrium Kuchen B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer, de accountant en de franchisegever. De prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de huidige vestiging en passen bij de markt en de andere vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Vanaf de overname per 1 juni, wordt voor de resterende maanden van 2022 een omzet begroot van € 1.750.000,-. Een deel wordt aanbetaald als de order getekend wordt, het restant bij aflevering. Het is een bestaande vestiging en de ondernemers nemen de orderportefeuille over, waardoor er direct omzet wordt gegenereerd. Door aanbetalingen en uitgeleverde orders wordt er, over het jaar van 2022, een netto cashflowoverschot begroot van € 49.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 3.471.000,- en een netto cashflow overschot van € 334.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op het moment van financiering bedraagt € 100.000,-. Op een balanstotaal van € 825.000,- betekent dat een solvabiliteit van 12%. Door een klein aanloopverlies daalt na 7 maanden de solvabiliteit naar verwachting naar 6% op een balanstotaal van 833.000,-. Aan het eind van 2023 zal de solvabiliteit naar verwachting weer te stijgen naar 17%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Marquardt Keukens Alexandrium B.V., statutair gevestigd te Tilburg, MVD Keukens Beheer B.V. en CVB Keukens Beheer B.V. 
 • De heer C. van Beers en mevrouw S. van Beers-Akkermans geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze is op dit moment voor de helft materieel.
 • De heer M. van Dijk en mevrouw S.C.P. Jegers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor 200.000,-. Deze is op dit moment voor de helft materieel.
 • De heer C. van Beers en mevrouw S. van Beers-Akkermans geven negatieve hypotheekverklaring op een nieuw gebouwd woonhuis met als adres Grasklokje 1, 5102 HM te Dongen, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5491 te Dongen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er geen sprake van overwaarde in het woonhuis. Het nieuwe woonhuis kent een aankoopsom met bijbehorende aanneemsom van circa € 417.000,- met een hypothecaire inschrijving van € 471.285,- en een openstaande schuld van € 460.000,-.
 • De heer M. van Dijk en mevrouw S.C.P. Jegers geven een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Milsbeeksingel 43, 5045LR te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG, nummer 4716 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er geen sprake van overwaarde in het woonhuis. Het woonhuis kent een WOZ-waarde van € 438.000,- en is voorbelast met een hypothecaire inschrijving van € 465.000,- en een openstaande schuld van € 460.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Marquardt Kuchen Alexandrium B.V., MVD Keukens Beheer B.V. en CVB Keukens Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens gelijk aan 70% van de boekwaarde (met een huidige waarde van € 300.000,-) met een afschrijvingstermijn van 60 maanden tot 40% van de aanschafwaarde.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Marquardt Kuchen Alexandrium B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert Marquardt Nederland B.V. drie maanden doorbetaling van rente, aflossing en bijbehorende administratievergoeding. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland B.V. een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat er nog een opstaand obligo is ter hoogte van meer dan € 300.000,-, vervolgens komt deze te vervallen.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
 • Door zowel persoonlijke borgstelling, de verpanding van de roerende zaken en vorderingen, showroomkeukens en voorraad en de terugkoop- en garantieverklaring, kwalificeren wij de zekerheid bij aanvang als Ruim voldoende.

Door zowel persoonlijke borgstellingen, de verpanding van de roerende zaken en vorderingen, showroomkeukens en voorraad en de terugkoop- en garantieverklaring, kwalificeren wij de zekerheid bij aanvang als Ruim voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Zekerheid: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- t/m € 4.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 250,-.
Bij een investering vanaf € 5.000,- t/m € 9.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 500,-.
Bij een investering vanaf € 10.000,- of meer ontvangen de investeerders een waardebon van € 1.000,-.

Deze waardebon is uitsluitend in te wisselen bij Marquardt Alexandrium Küchen en is geldig tot 31-12-2022 bij aanschaf van een complete keuken.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13109 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
14-07-2022 om 15:29
investeerder-332014 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2022 om 14:48
investeerder-238082 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2022 om 14:48
investeerder-110847 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2022 om 14:44
investeerder-109425 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-07-2022 om 14:40

Ondernemer

Mike van Dijk en Cas van Beers

Crowdfund Coach


Henk Beke