41963

Marquardt Kuchen Oisterwijk

€ 450.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 372
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-04-2022 in 2 uur volgeschreven door 372 investeerders

Samenvatting

Wesley Lambregts neemt de bestaande vestiging van Marquardt Keukens in Oisterwijk over, samen met zijn schoonvader die een minderheidsbelang krijgt. De Marquardt Keukens formule is een succesvolle en vernieuwende formule onder De Mandemakers Groep (DMG-groep). In Duitsland heeft Marquardt 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Nederland zijn er op dit moment acht franchisevestigingen. 

Wesley Lambregts werkt al vijftien jaar bij de DMG-groep. De laatste jaren is hij manager geweest van verschillende vestigingen van Keuken Kampioen. Marquardt Nederland ondersteunt de ambities van Wesley.

Invloed coronavirus
Corona heeft een beperkte impact gehad op Marquardt in Nederland. Winkelen op afspraak werkte goed. Er was onverminderd veel vraag naar kwalitatief goede keukens met stenen werkbladen (graniet, composiet, marmer). De vooruitzichten voor de keukenbranche zijn positief.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 700.000,-. Er wordt € 250.000,- aan eigen middelen ingebracht door de aandeelhouders. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. 
De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door 21 maanden met € 10.000,- aflossing per maand. Daarna volgen 36 maandelijkse aflossingen van € 6.666,66. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Daar Marquardt Küchen Oisterwijk B.V. en Wela Beheer B.V. nog in oprichting zijn, geeft Dun & Bradstreet hier geen kwalificatie voor af. We verwachten dat Dun & Bradstreet de kwalificatie Verhoogd risico af zal geven daar het startende ondernemingen zijn. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Marquardt Küchen Oisterwijk B.V. en Wela Beheer B.V.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 225.000,- door de heer W. Lambregts en mevrouw J.A.M. Lambregts – van Helvoort. Deze borgstelling heeft op dit moment ongeveer de helft materiele waarde. 
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer W. Lambregts voor een bedrag van €225.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vaste en vlottende activa van de debiteuren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend vorderingsrechten uit de orderportefeuille, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Lisdodde 7, 5251 ZN te Vlijmen, kadastraal bekend als sectie N, nummer 6345 te Vlijmen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand. Het woonhuis kent een WOZ waarde van € 502.000,- met een hypothecaire inschrijving van € 550.000,- en een restant schuld van € 422.000,-.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens gelijk aan 70% van de aanvangswaarde van € 280.000,-. Deze terugkoopverklaring neemt af met 1% per maand. Indien om welke reden dan ook en op enig moment na de drie aflossingsvrije maanden niet wordt afgelost, zal de afbouw van de terugkoopverklaring over de zelfde periode worden opgeschort. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij de debiteuren, garandeert Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) drie maanden doorbetaling van rente aflossing. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat de stand van de lening lager is dan € 200.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Via Collin Crowdfund zijn eerder de nieuwe vestigingen van Marquardt Gorinchem en Marquardt Amersfoort en de overname van Marquardt Utrecht gefinancierd. Marquardt Amersfoort is begin december open gegaan. Door vertragingen bij de verbouwing was de opening van Marquardt Gorinchem uitgesteld tot de derde week van december 2021. Deze leningen lopen naar tevredenheid.

Leendoel

De ondernemer neemt als franchisenemer de bestaande vestiging van Marquardt Keukens in Oisterwijk over. Daarvoor wordt een nieuwe B.V. opgericht. De financiering is bestemd voor de overname van de activa en passiva, goodwill voor de locatie en de orderportefeuille.

Ondernemer

Wesley Lambregts (1986) woont in Vlijmen en is gehuwd met Joyce Lambregts-van Helvoort (1994), samen hebben ze een pasgeboren zoontje. 

Wesley is na zijn vmbo-opleiding gaan werken in de meubelbranche als servicemonteur. Daarna is hij zijn passie gaan volgen als verkoper bij Keuken Kampioen (DMG-groep), waar hij inmiddels al weer 15 jaar met veel plezier werkt. Binnen DMG heeft Wesley verschillende opleidingen gevolgd: van verkoop trainingen tot managementvaardigheden. In de afgelopen tien jaar is hij manager van verschillende vestigingen geweest, als laatste vestigingsmanager bij Keuken Kampioen in Kaatsheuvel, waar hij omzet, resultaat en klanttevredenheid heeft verhoogd. 

Wesley krijgt er energie van als klanten enthousiast worden bij de aanschaf van hun droomkeuken. Indien gewenst, bezoekt hij de klant thuis voor een maatwerk advies. Maar daar stopt het voor hem niet. Het liefst begeleidt hij het gehele traject en helpt de klant als het nodig is aan een loodgieter, elektricien en stukadoor; Wesley wil de klant ontzorgen. Mochten er toch nog problemen zijn, pakt hij dit actief op en zorgt voor een passende oplossing; het doel is een uiterst tevreden klant. 

Vanuit DMG wordt hem nu een eigen zaak gegund. De huidige eigenaar van Marquardt Oisterwijk wordt Manager Franchise van de Marquardt formule en draagt zijn goedlopende zaak met veel vertrouwen over aan Wesley Lambregts.

Onderneming

Marquardt Keukens is een van de concepten van De Mandemakers Groep en is een van origine Duitse succesvolle keukenformule met in Duitsland 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen en in Nederland op dit moment acht franchise vestigingen. Het doel is een 15 tot 20-tal franchisevestigingen te ontwikkelen in Nederland. 

Bij Marquardt staan de medewerkers heel dicht bij de klant en wordt alles georganiseerd vanuit de vestiging waar de klant de keuken aanschaft. Van inmeten, transport, leidingadvies, montage en aansluiten tot oplevering van de keuken na montage en de service. 
Marquardt werkt uitsluitend met A-merken keukens en apparatuur en houdt van mooie keukens. En op een mooie keuken hoort een stenen werkblad. Dit geeft een gevoel, beleving van een rijke keuken met een mooie uitstraling. De prijzen van de keukens en apparatuur zijn transparant.

Marquardt verkoopt keukens in het midden- en midden/hoog segment en onderscheidt zich op de volgende facetten:

25 jaar breuk-garantie op stenen aanrechtbladen
De keukens van Marquardt onderscheiden zich door de unieke constructie van de werkbladen van graniet, composiet en natuursteen, waarvoor gebruikgemaakt wordt van het gepatenteerde natuursteensysteem van Marquardt. De experts maken granieten bladen voor tafels, frezen afdruip groeven in massief graniet en maken achterwanden, graniet wangen en sokkels.

Eigen granietfabriek
Marquardt Keukens bezit de grootste granietfabriek van Duitsland. In de fabriek in Thüringen wordt jaarlijks meer dan 95.000 vierkante meter graniet en natuursteen verwerkt. In deze fabriek wordt met precisie en met de modernste middelen alle granieten bladen voor uw Marquardt-keuken gemaakt. 

De keuken hoeft nog niet geplaatst te worden? 
Het is bij Marquardt mogelijk om een keuken met graniet op een later moment te laten plaatsen, als het huis bijvoorbeeld nog gebouwd wordt. Dit is mogelijk door het zogeheten 'afroepsysteem'. De klant zoekt een keuken uit en kan die tot twee jaar op afroep zetten. Tijdens deze twee jaar blijft de prijs van de keuken, ongeacht prijswijzigingen, hetzelfde. Daarnaast kunnen in deze periode altijd nog wijzigingen worden aangebracht.

Keukens uit Duitsland
Keukens van de allerbeste kwaliteit – Made in Germany! Marquardt vertrouwt uitsluitend op beproefd Duits kwaliteitswerk. Alle keukens en apparaten worden gemaakt in Duitsland.

Marquardt Keukens Oisterwijk
Marquardt Keukens is gevestigd aan het Sprendlingenpark in Oisterwijk. In de nabijheid zijn verschillende bouwmarkten en interieurzaken. Er is voor de deur gratis parkeergelegenheid. 
Wesley Lambregts neemt samen met een minderheidsaandeelhouder de zaak over door middel van een activa/passiva transactie, inclusief de portefeuille met verkochte keukens. 

De markt voor keuken zaken is goed: de woningmarkt is gespannen en consumenten kiezen ervoor hun woning aan te passen in plaats van verhuizen. De lage hypotheekrente en het consumentenvertrouwen vertaalt zich in verdere stijging van de keukenomzet. De vooruitzichten zijn nog steeds gunstig. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill voor de locatie € 125.000,-
Bouwkundige voorzieningen en ICT € 88.000,-
Showroom keukens € 284.000,-
Handelsvoorraad € 39.000,-
Netto werkkapitaal (debiteuren/crediteuren) € 163.000,-
Winstmarge getekende orders € 327.000,-
Totale investering € 700.000,-
Eigen inbreng € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

 

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door 21 maandelijkse termijnen van € 10.000,- en 36 maandelijkse termijnen van € 6.666,66.

De orderportefeuille laat zien dat de meeste orders de komende anderhalf jaar worden uitgeleverd, naast de keukens die ‘op afroep’ zijn verkocht. Omdat een groot deel van de investeringen uit de financiering van de orderportefeuille bestaat, is er voor gekozen de lening eerste twee jaar versneld af te lossen. De eerste drie maanden aflossingsvrij zijn nodig omdat dan de kasstroom op gang komt.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Daar Marquardt Küchen Oisterwijk B.V. en Wela Beheer B.V. nog in oprichting zijn, geeft Dun & Bradstreet hier geen kwalificatie voor af. We verwachten dat Dun & Bradstreet de kwalificatie Verhoogd risico af zal geven daar het startende ondernemingen zijn.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer, de accountant en de franchisegever. De prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de huidige vestiging en passen bij de markt en de andere vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
Voor 2022 wordt een omzet begroot van € 2.500.000,-. Een deel wordt aanbetaald (ongeveer 15%), het restant bij aflevering. Ondernemer neemt de orderportefeuille over, waardoor er direct omzet wordt gegenereerd. Door aanbetalingen en uitgeleverde orders is er naar verwachting geen liquiditeitstekort en wordt er na aflossingen op de Collin-lening een netto cashflow overschot begroot van € 120.000,-. In het tweede jaar wordt een gelijkblijvende omzet geprognosticeerd en een netto cashflow overschot na aflossingen van € 95.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende. 

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen op het moment van financiering bedraagt € 250.000,- op een balanstotaal van € 1.067.000,-. Dit betekent een solvabiliteit van 23%. Door de verwachte winsttoevoeging aan het einde van het eerste jaar en na aflossingen op de Collin lening, wordt naar verwachting de solvabiliteit 37% op een balanstotaal van € 1.090.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Marquardt Küchen Oisterwijk B.V. en Wela Beheer B.V.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 225.000,- door de heer W. Lambregts en mevrouw J.A.M. Lambregts – van Helvoort. Deze borgstelling heeft op dit moment ongeveer de helft materiele waarde. 
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer W. Lambregts voor een bedrag van €225.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vaste en vlottende activa van de debiteuren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend vorderingsrechten uit de orderportefeuille, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Lisdodde 7, 5251 ZN te Vlijmen, kadastraal bekend als sectie N, nummer 6345 te Vlijmen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand. Het woonhuis kent een WOZ waarde van € 502.000,- met een hypothecaire inschrijving van € 550.000,- en een restant schuld van € 422.000,-.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens gelijk aan 70% van de aanvangswaarde van € 280.000,-. Deze terugkoopverklaring neemt af met 1% per maand. Indien om welke reden dan ook en op enig moment na de drie aflossingsvrije maanden niet wordt afgelost, zal de afbouw van de terugkoopverklaring over de zelfde periode worden opgeschort. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij de debiteuren, garandeert Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) drie maanden doorbetaling van rente aflossing. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat de stand van de lening lager is dan € 200.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de gezamenlijke persoonlijke borgstelling, de verpanding van de vaste activa en showroomkeukens en de daarbij afgegeven terugkoopverklaring en garantie, kwalificeren wij de zekerheid als Ruim Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Zekerheid: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- tot en met € 4.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 250,-.
Bij een investering vanaf € 5.000,- tot en met € 9.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 500,-.
Bij een investering vanaf € 10.000,- of meer ontvangen de investeerders een waardebon van € 1.000,-.

Deze waardebon is uitsluitend in te wisselen bij Marquardt Küchen Oisterwijk B.V. en is geldig tot 31-12-2022 bij aanschaf van een complete keuken.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-96872 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-04-2022 om 12:25
investeerder-235783 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2022 om 12:25
investeerder-295067 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-04-2022 om 12:22
investeerder-26574 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2022 om 12:22
investeerder-109750 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2022 om 12:20

Ondernemer

W. Lambregts

Crowdfund Coach


Henk Beke