41214

Marquardt Utrecht

€ 650.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 508
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-12-2021 in 3 uur volgeschreven door 508 investeerders

Samenvatting

De Marquardt Keukens formule is een succesvolle en vernieuwende formule onder De Mandemakers Groep (DMG). Carlos Suarez Menendez krijgt de kans de al tien jaar bestaande vestiging van Marquardt Keukens Utrecht over te nemen. De vestiging zit op een goede locatie en heeft een groot verzorgingsgebied. 

In Duitsland heeft Marquardt 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Nederland zijn er op dit moment zeven vestigingen (waarvan zes franchise). Begin 2022 opent Marquardt nog een vestiging in Sint-Maartensdijk.

Carlos Suarez Menendez werkt nu een jaar bij de DMG waar hij zijn talenten heeft kunnen laten zien. Marquardt Nederland is (via DMG) de hoofdhuurder van het pand.

Invloed coronavirus
Corona heeft een beperkte impact gehad op Marquardt in Nederland. Winkelen op afspraak werkte goed. Er was onverminderd veel vraag naar kwalitatief goede keukens met stenen werkbladen (graniet, composiet, marmer). De vooruitzichten voor de keukenbranche zijn positief.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 700.000,-. Er wordt € 50.000,- aan eigen vermogen ingebracht door middel van een achtergestelde lening van de aandeelhouder. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door 21 maanden € 22.500,- aflossing per maand. Daarna volgen 36 maandelijkse aflossingen van € 4.930,55. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Marquardt Utrecht B.V. en Carlos Suarez Holding B.V. 
 • De heer C. Suarez Menendez geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,- door. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer C. Suarez Menendez van € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Als deze verzekering wordt afgesloten, wordt deze verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van de aandeelhouder ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de vaste activa en de vorderingsrechten uit de orderportefeuille worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens (inventaris) gelijk aan 70% van de aanvangswaarde van € 245.000,-. De afschrijving is 1% per maand. Indien om welke reden dan ook en op enig moment na de drie aflossingsvrije maanden niet wordt afgelost, zal de afbouw van de terugkoopverklaring over de zelfde periode worden opgeschort.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de voorraden gelijk aan 70% van de boekwaarde, met een aanvangswaarde van € 117.000,-. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) drie maanden doorbetaling van rente aflossing. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat de stand van de lening lager is dan € 180.000,-.

Via Collin Crowdfund zijn eerder Marquardt Gorinchem en Marquardt Amersfoort gefinancierd. Marquardt Amersfoort is begin december open gegaan. Door vertragingen bij de verbouwing is de opening van Marquardt Gorinchem uitgesteld tot de derde week van december.

Leendoel

De ondernemer neemt als franchisenemer de bestaande vestiging van Marquardt Keukens in Utrecht over. De financiering is bestemd voor de overname van de activa en passiva, goodwill voor de locatie en de orderportefeuille.

Ondernemer

Carlos Suarez Menendez (1974) is geboren te Amsterdam. Hij heeft na zijn propedeuse Communicatiewetenschappen aan de Hogeschool van Amsterdam gewerkt bij verschillende hotels en resorts in het buitenland. Eerst als medewerker Marketing en Sales, later als Sales Manager en Marketing Directeur. Sinds 2020 heeft hij zich weer in Nederland gevestigd. Sinds eind vorig jaar werkt hij bij een van de winkels onder de DMG.

Carlos heeft sterke communicatieve vaardigheden, is enthousiast en oplossingsgericht. Klanten beschrijven Carlos als vriendelijk en meedenkend en voor collega’s en medewerkers is Carlos een teamspeler die het voorbeeld geeft en rust uitstraalt.

Het afgelopen jaar heeft hij zich uitstekend bewezen binnen de keukenbranche en heeft zijn talenten laten zien. Om die reden stelt de franchisegever Carlos in de gelegenheid de vestiging Marquardt Keukens in Utrecht over te nemen en als franchisenemer te gaan exploiteren.

Onderneming

Marquardt Keukens is een van de concepten van De Mandemakers Groep (DMG) en is een van origine Duitse succesvolle keukenformule met in Duitsland 24 eigen filialen en 16 franchisevestigingen. In Nederland zijn er op dit moment zeven vestigingen (waarvan zes franchise). Begin 2022 opent Marquardt nog een vestiging in Sint-Maartensdijk. Het doel is een 15 tot 20-tal franchisevestigingen te ontwikkelen in Nederland. 

Bij Marquardt staan de medewerkers heel dicht bij de klant en wordt alles georganiseerd vanuit de vestiging waar de klant de keuken aanschaft. Van inmeten, transport, leidingadvies, montage en aansluiten tot oplevering van de keuken na montage en de service. 

Marquardt werkt uitsluitend met A-merken keukens en apparatuur en houdt van mooie keukens. Op een mooie keuken hoort een stenen werkblad. Dit geeft een gevoel, beleving van een rijke keuken met een mooie uitstraling. De prijzen van de keukens en apparatuur zijn transparant.

Marquardt verkoopt keukens in het midden- en midden/hoog segment en onderscheidt zich op de volgende facetten:

25 jaar breuk-garantie op stenen aanrechtbladen
De keukens van Marquardt onderscheiden zich door de unieke constructie van de werkbladen van graniet, composiet en natuursteen, waarvoor gebruikgemaakt wordt van het gepatenteerde natuursteensysteem van Marquardt. De experts maken granieten bladen voor tafels, frezen afdruip groeven in massief graniet en maken achterwanden, graniet wangen en sokkels.

Eigen granietfabriek
Marquardt Keukens bezit de grootste granietfabriek van Duitsland. In de fabriek in Thüringen wordt jaarlijks meer dan 95.000 vierkante meter graniet en natuursteen verwerkt. In deze fabriek wordt met precisie en met de modernste middelen alle granieten bladen voor uw Marquardt-keuken gemaakt. 

De keuken hoeft nog niet geplaatst te worden? 
Het is bij Marquardt mogelijk om een keuken met graniet op een later moment te laten plaatsen, als het huis bijvoorbeeld nog gebouwd wordt. Dit is mogelijk door het zogeheten 'afroepsysteem'. De klant zoekt een keuken uit en kan die tot twee jaar op afroep zetten. Tijdens deze twee jaar blijft de prijs van de keuken, ongeacht prijswijzigingen, hetzelfde. Daarnaast kunnen in deze periode altijd nog wijzigingen worden aangebracht.

Keukens uit Duitsland
Keukens van de allerbeste kwaliteit – Made in Germany! Marquardt vertrouwt uitsluitend op beproefd Duits kwaliteitswerk. Alle keukens en apparaten worden gemaakt in Duitsland.

Marquardt Keukens Utrecht
Marquardt Keukens is gevestigd aan de Zeelantlaan op de Woonboulevard Kanaleneiland in Utrecht. In de nabijheid zijn verschillende meubel- en keukenwinkels en er tegenover zit een Ikea. Er is voor de deur gratis parkeergelegenheid. Deze vestiging was de eerste Marquardt vestiging in Nederland en bestaat nu tien jaar. De afgelopen maanden heeft de franchisegever de zaak helemaal op orde gemaakt. Carlos Suarez Menendez neemt de zaak over door middel van een activa/passiva transactie, inclusief de portefeuille met verkochte keukens. 

De markt voor keuken zaken is goed: de woningmarkt is gespannen en consumenten kiezen ervoor hun woning aan te passen in plaats van verhuizen. De lage hypotheekrente en het consumentenvertrouwen vertaalt zich in verdere stijging van de keukenomzet. De vooruitzichten zijn nog steeds gunstig. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundige voorzieningen en ICT € 43.000,-
Showroom keukens € 245.000,-
Voorraden € 117.000,-
Goodwill voor de locatie € 125.000,-
Winstmarge getekende orders € 397.000,-
Totale investering € 927.000,-
Netto werkkapitaal (debiteuren/crediteuren) € 227.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door 21 maandelijkse termijnen van € 22.500,- en 36 maandelijkse termijnen van € 4.930,55.

De orderportefeuille laat zien dat de meeste orders de komende anderhalf jaar worden uitgeleverd, naast de keukens die ‘op afroep’ zijn verkocht. Omdat een groot deel van de investeringen uit de financiering van de orderportefeuille bestaat, is er voor gekozen de lening eerste twee jaar versneld af te lossen. De eerste drie maanden aflossingsvrij zijn nodig omdat dan de kasstroom op gang komt.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De beide B.V.’s zijn nieuw opgericht. De kwalificatie voor Carlos Suarez Holding B.V. is Laag risico en Marquardt Utrecht B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Voor 2022 wordt een omzet begroot van € 3.100.000,-. Een deel wordt aanbetaald (ongeveer 15%), het restant bij aflevering. Ondernemer neemt de orderportefeuille over, waardoor er direct omzet wordt gegenereerd. Door aanbetalingen en uitgeleverde orders is er naar verwachting geen liquiditeitstekort en wordt er na aflossingen op de Collin-lening een netto cashflow overschot begroot van € 363.000. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 3.306.000,- en een netto cashflow overschot na aflossingen van € 148.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen op het moment van financiering bedraagt € 50.000,- op een balanstotaal van € 977.000,- betekent dat een solvabiliteit van 5%. Door de verwachte winsttoevoeging aan het einde van het eerste jaar en na aflossingen op de Collin lening, wordt naar verwachting de solvabiliteit 17% op een balanstotaal van € 1.405.000,-. In het tweede jaar wordt een solvabiliteit begroot van 37% op een balanstotaal van € 1.455.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit bij aanvang als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Marquardt Utrecht B.V. en Carlos Suarez Holding B.V. 
 • De heer C. Suarez Menendez geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,- door. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd op het leven van de heer C. Suarez Menendez van € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Als deze verzekering wordt afgesloten, wordt deze verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van de aandeelhouder ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) vaste en vlottende activa van de debiteuren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend vorderingsrechten uit de orderportefeuille, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de showroomkeukens (inventaris) gelijk aan 70% van de aanvangswaarde van € 245.000,-. De afschrijving is 1% per maand. Indien om welke reden dan ook en op enig moment na de drie aflossingsvrije maanden niet wordt afgelost, zal de afbouw van de terugkoopverklaring over de zelfde periode worden opgeschort.
 • Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de voorraden gelijk aan 70% van de boekwaarde, met een aanvangswaarde van € 117.000,-. 
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert Marquardt Nederland (Marquardt Keukens B.V.) drie maanden doorbetaling van rente aflossing. Gedurende deze termijn zal Marquardt Nederland een structurele oplossing zoeken door de ontstane situatie en/of de lening herfinancieren. Deze garantie geldt tot het moment dat de stand van de lening lager is dan € 180.000,-.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, de verpanding van de vaste activa en showroomkeukens als de daarbij afgegeven terugkoopverklaringen en garanties, kwalificeren wij de zekerheid als Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Zekerheid: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- tot en met € 4.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 250,-.
Bij een investering vanaf € 5.000,- tot en met € 9.500,- ontvangen de investeerders een waardebon van € 500,-.
Bij een investering vanaf € 10.000,- of meer ontvangen de investeerders een waardebon van € 1.000,-.

Deze waardebon is uitsluitend in te wisselen bij Marquardt Utrecht en is geldig tot 01-07-2022 bij aanschaf van een complete keuken.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67251 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-12-2021 om 13:23
investeerder-217681 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-12-2021 om 13:21
investeerder-222201 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-12-2021 om 13:17
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-12-2021 om 13:15
investeerder-298608 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-12-2021 om 13:13

Ondernemer

C. Suarez Menendez

Crowdfund Coach


Henk Beke