43468

Martens Financieel Advies B.V.

€ 90.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 192
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 192 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Martens Financieel Advies B.V.
Sector Financieel advies
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 07-07-2010 (BV bestaat sinds 01-07-2021)
Website www.martensadvies.nl

Leendoel

Martens Financieel Advies B.V. voorziet consumenten van onafhankelijk en objectief advies op het gebied van hypotheken, verzekeringen, sparen en beleggen. Men wil de activiteiten verder uitbreiden, waarvoor een tweetal nieuwe medewerkers in dienst worden genomen. Daarnaast is er de wens om een drietal nieuwe websites te bouwen inclusief Google AdWords campagne. Hiervoor is een financiering benodigd.
Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 90.000
Totaal € 90.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Martens Financieel Advies B.V. en Mike MFA Holding B.V. 
  • De heer M.W.J. Martens en zijn partner mevrouw D. Monster geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Martens Financieel Advies B.V. is Laag risico. De score voor Mike MFA Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Mike MFA Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De Langlopende schuld per 31 december 2021 bestaat geheel uit een voorziening latente belastingverplichting. De kortlopende schuld bestaat voor € 27.503 uit overlopende passiva. Er zijn derhalve op dit moment geen aflosverplichtingen voor het vreemd vermogen. In de winst- en verliesrekening 2021 en 2022 t/m augustus is in de post Kosten van € 286.000 reeds de managementvergoeding opgenomen.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2021 en 2022 t/m augustus

Activa

  2021 2022 t/m augustus
Vaste activa € 335.000 € 335.000
Vlottende activa € 130.000 € 207.000
Overige vlottende activa € 3.000 € 1.000
Totaal € 468.000 € 543.000

Passiva

  2021 2022 t/m augustus
Eigen vermogen € 373.000 € 470.000
Langlopende schulden € 66.000 € 66.000
Kortlopende schulden € 29.000 € 7.000
Totaal € 468.000 € 543.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 615.000
Bruto winst € 308.000
Kosten € 286.000
Belasting € 3.000
Resultaat € 19.000

 

Winst- en verliesrekening 2022 t/m augustus

Omzet € 507.000
Bruto winst € 320.000
Kosten € 215.000
Afschrijvingen € 16.000
Resultaat € 89.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-88447 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 16:40
investeerder-44265 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 16:40
investeerder-346757 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 16:40
investeerder-337910 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 16:40
investeerder-345441 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 16:39

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders