42945

Mavi Vastgoed

€ 200.000  |  6,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 283
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 283 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Mavi Vastgoed
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 25-11-2013
Website www.srcon.eu/home

Leendoel

SR Global en haar dochters zijn ondernemingen voor de meest uiteenlopende projecten in de industrie. De ondernemingen bieden werkzaamheden van A tot Z aan binnen zowel de industrie als de petrochemie, op het gebied van detachering, tankbouw en piping. Er is veel behoefte aan woonruimten voor huisvesting van eigen medewerkers, waarop men heeft besloten Mavi Vastgoed op te richten om onroerend goed in aan te kopen.

De totale investering bedraagt € 250.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 50.000,- ingebracht. Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn ter hoogte van € 129.500,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 224.000
Kosten € 26.000
Totaal € 250.000
Eigen inbreng € 50.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn SR CON NH B.V., SR CON EU B.V., SR Global B.V., Mavi Vastgoed B.V., Broek Management & Service Group B.V. en Recep Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Harmen Coops Fledderusstraat 14, 8331 KJ Steenwijk, kadastraal bekend als sectie E nummer 6275 te Steenwijk, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 226.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 12 juli 2022.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien men de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SR CON NH B.V., SR Global B.V., Mavi Vastgoed B.V. en Broek Management & Service Group B.V. is Laag risico. De score voor SR CON EU B.V. en Recep Holding B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde cijfers 2021, tussentijdse cijfers 2022 en prognose 2022 op niveau van SR Global en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 575.000
Vlottende activa € 760.000
Overige vlottende activa € 468.000
Totaal € 1.803.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 957.000
Langlopende schulden € 348.000
Kortlopende schuld € 498.000
Totaal € 1.803.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 2.311.000
Kosten € 1.583.000
Bruto winst € 728.000
Belasting € 75.000
Resultaat € 452.000

Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2022

Omzet € 1.747.000
Kosten € 1.342.000
Bruto winst € 405.000
Belasting € 56.000
Resultaat € 372.000

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108165 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-08-2022 om 11:15
investeerder-331025 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-08-2022 om 11:14
investeerder-298421 heeft € 300 geïnvesteerd.
22-08-2022 om 11:13
investeerder-40878 heeft € 700 geïnvesteerd.
22-08-2022 om 11:13
investeerder-48401 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2022 om 11:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders