46645

MAYTREE Invest B.V.

€ 25.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 70
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 70 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam MAYTREE Invest
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 06-10-2022

Leendoel

Léon Meiboom (1995) is ondernemer en vastgoedbelegger. Vanuit MAYTREE Invest B.V. is Léon actief in de bemiddeling van aan- en verkoop van vastgoedbeleggingen. Daarnaast investeert hij zelf in vastgoed. Naast zijn werkzaamheden vanuit MAYTREE is hij co-founder en werkzaam bij een vastgoed verhuurbedrijf, BookThat Flex, waar men leegstaande woningen van vastgoedeigenaren en uitzendbureaus verhuurt aan uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten. Léon ontvangt een volwaardig salaris uit het bedrijf. In MAYTREE is er begin dit jaar een zakelijk pand voor de verhuur aangekocht waarvan een deel met eigen middelen uit de BV. Om verder te kunnen groeien heeft hij behoefte aan werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn MAYTREE Invest B.V. en MAYTREE Beheer B.V.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer L. Meiboom ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
  • MAYTREE Invest B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand met als adres: Dillenburg 378, 6865HV te Doorwerth, kadastraal bekend als sectie C, nummer 3456 appartementsindex A111 en A452 te Doorwerth. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door SolidBriQ ter hoogte van € 155.000,- met een uitstaande hypotheekschuld van € 155.000,- per juni 2023. De marktwaarde van het bedrijfspand bedraagt € 200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 maart 2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van MAYTREE Invest B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor MAYTREE Invest B.V. en MAYTREE Beheer B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van MAYTREE Invest B.V. over 2022, tussentijdse cijfers 2023 tot en met september en de prognose over 2023. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting op jaarcijfers
Conform tussentijdse cijfers tot en met september 2023 is er een omzet behaald van € 66.000,- met een netto cashflowoverschot van € 33.000,-. Over heel 2023 wordt een omzet verwacht ter hoogte van € 88.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van € 35.000,-. Ondernemer is niet afhankelijk van een inkomen uit MAYTREE Invest B.V. gezien zijn fulltime inkomen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 12.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € 53.000
Totaal € 65.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 40.000
Langlopende schulden € 25.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 65.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 100.000
Bruto winst € 94.000
Kosten € 32.000
Afschrijvingen € 2.000
Netto winst € 60.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1829 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 11:00
investeerder-372034 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 11:00
investeerder-330578 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 11:00
investeerder-230422 heeft € 400 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 11:00
investeerder-21955 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders