fbpx
32998

MC Management B.V. / Travelnauts

€ 300.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 272
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 272 investeerders

Samenvatting

MC Management B.V. neemt de specialist in verre gezinsvakanties Travelnauts (DLL Travel Beheer B.V.) over. Travelnauts is een specialist in verre gezinsvakanties met als belangrijkste bestemmingen de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Zuid-Afrika en Namibië. Het doel van Travelnauts is om klanten volledig te ontzorgen en daarmee een onvergetelijke gezinsvakantie met (jonge) kinderen te laten ervaren. 

Financieringsbehoefte
De investering bestaat uit de totale overnamesom van € 1.100.000,-. De verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 700.000,-. En de ondernemer brengt vanuit zijn personal holding € 100.000,- eigen vermogen in. De totale financiering bedraagt € 300.000,- . De looptijd is 60 maanden met maandelijkse lineaire aflossingen. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico en de Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is MC Management B.V. De werkmaatschappij DLL Travel Beheer B.V. (handelend onder de naam Travelnauts) mag niet mee verbonden worden vanuit regelgeving door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).
  • Mensink Capital B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van de verkoper van € 700.000,- wordt achtergesteld aan de investeerders. Deze lening wordt afgelost met € 25.000,- per maand, voor zover de cashflow dit toelaat. De rente mag ook worden betaald.

Leendoel

De financiering zal aangewend worden voor de overname van Travelnauts, specialist in verre gezinsvakanties.

Ondernemer

Hugo Mensink (1977) is een ervaren investeerder en ondernemer in de travel- & leisure branche. Hij heeft Economie gestudeerd in Amsterdam en zijn kracht is het simpel maken van de strategie, formuleren en realiseren van duidelijke groeidoelstellingen en het op orde krijgen van de financiën. Hij is ook mede eigenaar van Vinea Vakanties en Ballorig Speelparadijs. Hugo is gehuwd en heeft drie kinderen. 

Onderneming

Travelnauts is in 2007 opgericht en in 13 jaar gegroeid tot een reisspecialist met ruim € 8.000.000,- omzet, gesteund door een sterk team. In 2018 is een ervaren kracht aangetrokken, die sinds begin 2019 de rol van general manager heeft overgenomen. Zij heeft een professionaliseringslag doorgevoerd op het gebied van aansturing van de medewerkers en van systemen en blijft ook na de overname werkzaam bij het bedrijf. 

Travelnauts is een specialist in verre gezinsvakanties met een onderscheidend productaanbod, dat tevens avontuurlijk en leerzaam voor kinderen is. Hierbij gelden bestemmingen in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Zuid-Afrika en Namibië als de belangrijkste reislocaties. De gemiddelde reissom per gezin bedraagt meer dan € 10.000, waarmee Travelnauts zich positioneert boven generieke reisbureaus zoals; Tui, Kras, International Travel Group of Personal Touch Travel. Anders dan bijvoorbeeld Djoser gaat het om individuele reizen en niet om groepsreizen. 
Het doel van Travelnauts is om klanten een zorgeloos en vooral praktisch verloop van hun reis en verblijf met (jonge) kinderen te laten ervaren. Travelnauts hanteert een unieke formule om haar klanten de mogelijkheid te geven om hun passie voor verre reizen te delen met de kinderen:

  • De meest exotische bestemmingen bereikbaar voor het hele gezin
  • Extra aandacht voor de kinderen, ongeacht de leeftijd
  • De hoogste kwaliteit producten en service (binnen gegeven budget).

De marketing is de afgelopen jaren vooral gericht geweest op goede online posities en inzetten op klantbehoud en aanbevelingen door bestaande klanten. Op dit moment worden de marketing instrumenten onder handen genomen en is een nieuwe website in de maak.

De komende drie jaar wil Travelnauts haar marktpositie verder uitbouwen en ook nieuwe segmenten aanbieden (actieve vakanties in IJsland, Scandinavië). Dit wordt gerealiseerd door de positionering aan te scherpen, de naamsbekendheid te vergroten en samenwerking met partners om haar bereik onder de doelgroep te vergroten. 

De Nederlandse reismarkt voor verre gezinsreizen is behoorlijk versnipperd en bestaat uit generalisten en specialisten, daarnaast is er ook onderscheid tussen individuele reizen en groepsreizen (Djoser, Koning Aap, etc.). De bekende grote spelers zoals Corendon, Neckermann en Sunweb richten zich niet op de verre reizen, alleen Tui doet dit op kleinere schaal. Directe concurrentie voor Travelnauts bestaat uit ANWB Reizen (o.a. SNP en Travelhome) en Riksja kids en verder partijen die gespecialiseerd zijn in de bestemmingen in plaats van gezinnen (zoals 333Travel, Jan Doets, Jambo, Askja). 

Travelnauts heeft geen ‘voorraadrisico’; bij aanvragen van klanten worden tickets, etc. in optie gezet en pas geboekt als de klant ook bevestigd en (aan)betaald heeft. 

Omzet risico 
De consument laat zich niet echt leiden door events in de wereld, men wil gewoon op vakantie. Travelnauts biedt een aanbod dat in de regel niet door consumenten zelf te boeken is, daarmee is het dus onderscheidend en bestaat het risico niet dat de consument offertes opvraagt via Travelnauts, maar het dan zelf op internet boekt. 

Operationeel risico
Een groot deel van de inkoop geschied in vreemde valuta (vooral USD) waar de omzet volledig in Euro’s is.
Travelnauts dekt een groot deel van haar verplichting in vreemde valuta af door wisselkoersen periodiek vast te leggen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
De investering bestaat uit de totale overnamesom van € 1.100.000,-. De verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 700.000,-. En de ondernemer brengt vanuit zijn personal holding € 100.000,- eigen vermogen in. Er zijn geen andere financiers.
 

Overname aandelen € 1.100.000,-
Totaal € 1.100.000,-
Eigen vermogen € 100.000,-
Verkoperslening € 700.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-
Totaal € 1.100.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is MC Management B.V. De werkmaatschappij DLL Travel Beheer B.V. (handelend onder de naam Travelnauts) mag niet mee verbonden worden vanuit regelgeving door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).
  • Mensink Capital B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van de verkoper van € 700.000,- wordt achtergesteld aan de investeerders. Deze lening wordt afgelost met € 25.000,- per maand, voor zover de cashflow dit toelaat. De rente mag ook worden betaald.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel MC Management B.V. als DLL Travel Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018 van MC Management B.V., DLL Travel Beheer B.V. en de geconsolideerde prognoses 2019 – 2022. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Over 2019 wordt een cashflow-overschot begroot van € 296.000,-. Voor 2020 wordt een omzet begroot van € 8.700.000,- en een netto cashflow overschot na aflossingen van Collin en de verkoperslening van 
€ 92.000,-. Voor deze aanvraag beoordelen we de score voor Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De score voor Solvabiliteit na financiering is 36%, rekening houdend met een achterstelling van de verkoperslening. Eind 2019 wordt de solvabiliteit circa 18% bij een balanstotaal van € 3.500.000,-. Voor 2020 wordt de solvabiliteit verwacht 18% bij een balanstotaal van € 3.600.000,-. Door de aard van het bedrijf wordt de balans verlengd door de geboekte reizen van gasten (debiteuren en liquide middelen door aanbetalingen) en aangegane verplichtingen (hotels zijn de grootste groep crediteuren), circa 75% van het balanstotaal. De verplichtingen worden pas aangegaan als een klant een reis heeft geboekt. Wij kwalificeren de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Liquiditeit
De Current Ratio is bij aanvang 1,3. Door de aard van de activiteiten, namelijk dienstverlening, is voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag verder uitgegaan van de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat (EBITDA) minus belastingen te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. Voor de groep geconsolideerd wordt deze in 2020 geprognosticeerd op 1,0 en voor 2021 op 1,5. Wij beoordelen de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders krijgen 5% korting op een geboekte reis in 2019 of 2020. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44289 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 11:12
investeerder-64742 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 11:12
investeerder-4128 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 11:12
investeerder-66226 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 11:11
investeerder-5009 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 11:11

Ondernemer

Hugo Mensink

Crowdfund Coach


Henk Beke