33687

MC Restaurant Management Beheer B.V.

€ 900.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 628
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-11-2019 in 5 uur volgeschreven door 628 investeerders

Samenvatting

Deze volledig met een eerste hypotheek gedekte leningaanvraag wordt gebruikt om de aankoop en verbouwing van een bedrijfspand in Arnhem te realiseren door Michael en Celine. De Collin Credit Score is Goed. De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor MC Restaurant Management Beheer B.V. is Laag risico.

De ondernemers Michael en Celine zijn op het moment gekomen dat zij de jarenlange opgebouwde ervaring in zowel succesvolle horeca-exploitaties, alsmede in vastgoed deals kunnen gaan combineren. Vastgoed vormt voor hen een ideale mogelijkheid om (aanvullend) voor een gezonde oudedagsvoorziening te zorgen. 

Ze hebben al diversen panden in bezit in privé o.a. in Amsterdam. Deze panden hebben zij strategisch aangekocht zodat zij huisvesting kunnen bieden aan Aziatische koks binnen de restaurants waarin zij aandeelhouder zijn. Door de huisvesting van personeel in eigen beheer te houden, snijdt het mes aan twee kanten.

Er is een tekort aan personeel in de horeca en meer in het bijzonder aan keukenpersoneel. Horecaondernemers zullen op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om de afhankelijkheid van personeel te verkleinen. Door de zelfbereidingsformule speelt de huurder hier uitstekend op in.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing. Gevolgd door een slottermijn van € 650.000,- De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor MC Restaurant Management Beheer B.V. is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. 
De voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn: MC Restaurant Management Beheer B.V., mevrouw Celine Chen, geboren op 05-04-1984 te Wenzhou City (China) en de heer Michael Hu, geboren op 8-11-1972 te Eindhoven (Nederland). Zij zullen de lening overeenkomst ondertekenen.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen ten behoeve van Jansplaats 12-13 te Arnhem worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het bedrijfspand adres: Jansplaats 12-13, 6811 GB Arnhem, kadastraal bekend als sectie O nummer 8523 A2 en 8523 A3, te Arnhem. Conform recente taxatie d.d. 25-06-2019 bedraagt de waarde na verbouwing en vergunning € 1.735.000,-
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 

Leendoel

De financiering is benodigd voor de aankoop van een bedrijfspand met appartement ruimte. Het pand ligt in hartje centrum van Arnhem, Jansplaats 12-13. Aangezien het pand verbouwd moet worden, zullen ook deze kosten in de financiering meegenomen worden. De koopprijs bedraagt € 660.000,-. De huidige marktwaarde volgend recent taxatierapport d.d. 25-06-2019 bedraagt € 905.000,- en na verbouwing is dat € 1.735.000,-. Deze waardestijging ontstaat door de nog te verkrijgen horecavergunning die bij de gemeente in een vergevorderd stadium van behandeling is.

Ondernemer

Michael Hu (1972) en Celine Chen (1984) zijn zowel zakelijk als privé partners en hebben ervaring in de horecabranche en de vastgoedmarkt. Daarnaast hebben zij beiden diverse ondernemingen en aldus ruime ervaring in het ondernemersvak. 

Onderneming

Visie en strategie
Michael en Celine zijn op het moment gekomen dat zij de jarenlange opgebouwde ervaring in zowel succesvolle horeca-exploitaties, alsmede in vastgoed deals kunnen gaan combineren. Vastgoed vormt voor hen een ideale mogelijkheid om (aanvullend) voor een gezonde oudedagsvoorziening te zorgen. Commercieel vastgoed creëert, bij een verantwoorde overnamesom en een nette huursom, een mooi rendement. Zij hebben een groot netwerk opgebouwd binnen de horecasector. Het horeca ondernemersnetwerk van Michael en Celine is frequent opzoek naar interessante objecten op A1 locaties met voldoende capaciteit. Zij kennen de wensen en behoeften van huurders binnen ons netwerk goed. Tevens kunnen zij huurders goed beoordelen, zodat de huurinkomsten veel meer geborgd zijn. Mocht een huurrelatie onverhoopt een keer eindigen, dan kunnen zij met de aanwezige expertise en praktijkervaring altijd de exploitatie zelf voortzetten. Dat geeft hen extra comfort in de huurstromen. Met het vastgoed richten zij zich met name op verhuur aan breed toegankelijke horecaconcepten met naar verhouding hoge omzetvolumes. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan all you can eat concepten. Door de hoger dan gemiddelde omzetten kunnen ook bedrijfseconomisch verantwoorde huursommen doorberekend worden. Ze hebben al diversen panden in bezit in privé o.a. in Amsterdam. Deze panden hebben zij strategisch aangekocht zodat zij huisvesting kunnen bieden aan Aziatische koks binnen de restaurants waarin zij aandeelhouder zijn. Door de huisvesting van personeel in eigen beheer te houden, snijdt het mes aan twee kanten.

Concurrentie/onderscheidend vermogen
De huurder zal binnen het AYCE segment in Arnhem een onderscheidende rol gaan vervullen. Sumo richt zich primair op sushi, Cubanita op ‘Zuid Amerikaans’. De gasten gaan binnen het concept van de huurder zelf hun eten bereiden, hetgeen enerzijds bijdraagt aan een stuk gastenbeleving (gasten vinden zelf bereiding nog steeds gezellig) en anderzijds bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit. De personele bezetting zal tenslotte minder intensief zijn. De lagere afhankelijkheid van personeel is een belangrijk voordeel ten opzichte van reguliere horeca. Er is een tekort aan personeel in de horeca en meer in het bijzonder in keukenpersoneel. Horecaondernemers zullen opzoek moeten gaan naar mogelijkheden om de afhankelijkheid van personeel te gaan verkleinen. Door de zelfbereidingsformule speelt de huurder hier uitstekend op in.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 660.000,-
Verbouwing € 180.000,-
Kosten koper en onvoorzien € 60.000,-
Totaal € 900.000,-

Leenbedrag: € 900.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 650.000,-

De uitbetaling zal in twee tranches plaatsvinden, te weten;
€ 700.000,- bij aankoop van het pand en € 200.000,- bij ontvangst van de definitieve vergunningen.

De bedenktermijn bedraagt 5 dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn: MC Restaurant Management Beheer B.V., mevrouw Y. Chen, geboren op 05-04-1984 te Wenzhou City (China) en de heer S.P. Hu, geboren op 8-11-1972 te Eindhoven (Nederland). Zij zullen de lening overeenkomst ondertekenen.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen ten behoeve van Jansplaats 12-13 te Arnhem worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het bedrijfspand adres: Jansplaats 12-13, 6811 GB Arnhem, kadastraal bekend als sectie O nummer 8523 A2 en 8523 A3, te Arnhem. Conform recente taxatie d.d. 25-06-2019 bedraagt de waarde na verbouwing en vergunning € 1.735.000,-
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor MC Restaurant Management Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De gehanteerde cijfers betreffen louter de exploitatie van het pand, Jansplaats 12-13 te Arnhem. Overige privébezittingen en de cijfers van MC Restaurant Management Beheer B.V. (netto winst 2018: € 217.000,- gelijk aan eigen vermogen ultimo 2018) zijn niet meegenomen. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De jaarhuur, die jaarlijks wordt geïndexeerd, volgens prognose bedraagt € 120.000,- welke toereikend is om aan de rente en aflossingsplicht te voldoen. Voor deze aanvraag hanteren we de score voor de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Voor de score van de solvabiliteit rekenen we de met een waarde van het pand van 12 keer de jaarhuur oftewel € 1.440.000,-. Hierdoor komt de solvabiliteit eind 2019 uit op 41% op een balanstotaal van € 1.459.000,- (exclusief vermogen MC Restaurant Management Beheer B.V. en overige privémiddelen). Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen ten behoeve van Jansplaats 12-13 te Arnhem worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het bedrijfspand adres: Jansplaats 12-13, 6811 GB Arnhem, kadastraal bekend als sectie O nummer 8523 A2 en 8523 A3, te Arnhem.

Door zowel de verpanding van de huurpenningen als het vestigen van de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed, maar hebben voorzichtigheidshalve de score Goed aangehouden.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-62231 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-11-2019 om 15:26
investeerder-8925 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2019 om 15:20
investeerder-27301 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2019 om 15:12
investeerder-111030 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2019 om 15:10
investeerder-54354 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2019 om 15:09

Reacties

Investeerder – 58294
04-11-2019 12:07
Een laag risico terwijl er nog geen vergunning is begrijp ik niet helemaal.

Collin Crowdfund
04-11-2019 12:14
Het ‘lage risico’ betreft de kwalificatie van Dun & Bradstreet van de onderneming MC Restaurant Management Beheer B.V. en staat dus los van het nog verkrijgen van de vergunningen. Overigens zitten de ondernemers al op een vergevorderd punt van de vergunningaanvraag. Deze is al ingediend en de bezwaarperiode is inmiddels voorbij. Er zijn geen bezwaren ingediend aldus de ondernemer.

Zekerheidshalve heeft Collin er voor gekozen de lening gefaseerd uit te boeken. Een bedrag van € 200.000,- komt pas vrij na het verkrijgen van de definitieve vergunningen.

Naast bovenstaande vraag hebben wij nog een aantal soortgelijke vragen specifiek over het verkrijgen van de vergunningen ontvangen. Deze vragen zijn tevens met dit antwoord verduidelijkt.

Ondernemer

Michael Hu en Celine Chen

Crowdfund Coach


Simone Denissen-Kafoe