27433

MCS Jager

€ 310.000  |  8,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 250
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 250 investeerders

Samenvatting

Mcs Jager V.O.F. is een nieuwe samenwerking tussen 2 bestaande binnenvaartbedrijven, die als vennoten met elkaar gaan samenwerken. De vennoten zijn de heer G. (Geurt) Heimensen (die nu een eenmanszaak heeft onder de naam Scheepvaartbedrijf G. Heimensen) en Maas Building & Partners B.V., waar de heer K.A.A. (Kevin) Romeijnders eigenaar van is.

Geurt Heimensen is afkomstig uit een varende familie en is na het afronden van zijn binnenvaartopleiding in loondienst gaan werken in de binnenvaart. In 2009 is Geurt gestart als zelfstandig ondernemer met de aankoop van het ms Jager (bouwjaar 1964, 1038 ton). Dit schip is in verband met de voorgenomen aankoop van het ms Nautictrans (bouwjaar 1989, 3395 ton) verkocht. Kevin Romeijnders is ook afkomstig uit een binnenvaartfamilie. Na zijn lts heeft hij grond- weg- en waterbouw gestudeerd (MBO-4). In 2007 heeft hij Maasland Scheepvaart makelaardij opgericht dat in 2016 is omgedoopt tot Maasland Shipbrokers (www.maaslandshipbrokers.com). Tevens is Kevin directeur/grootaandeelhouder van Riveryards Beheer B.V. Via deze B.V. is hij (mede)eigenaar van diverse schepen met verschillende dochtermaatschappijen. Via zijn vennootschap Maas Building & Partners B.V. neemt hij als vennoot deel in mcs Jager V.O.F. Het is de bedoeling dat het aan te kopen schip op contractbasis ingezet gaat worden in het vervoer van containers voor de vaste opdrachtgever Pro-log uit Zwijndrecht.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de aankoop van het schip Nautictrans en bijkomende kosten is € 1.950.000,-. Er wordt door een investeerder een lening verstrekt van € 1.300.000,-. Tevens wordt er door de verkoper een achtergestelde lening verstrekt van € 160.000,-. De vennoten brengen in totaliteit € 180.000,- eigen vermogen in. Het resterende deel van € 310.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 84 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor mcs Jager V.O.F. een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Er wordt een tweede hypotheek van € 310.000,- gevestigd op het schip Jager (ex Nautictrans). Tevens wordt een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 310.000,- op het leven van de heer Heimensen verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 160.000,- van Maas Building & Partners B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Intershipping Holding B.V. geeft een terugkoopverklaring af. Het schip is volledig gekeurd naar tevredenheid, hetgeen blijkt uit de ontvangen rapportages op het gebied van vlak- en kimmen en hoofdmotor.

Leendoel

De lening van Collin wordt gebruikt om de aankoop van het binnenvaartschip Nautictrans (te noemen Jager) mogelijk te maken.

Ondernemer

Geurt Heimensen (30 jaar) komt uit een varende familie. Ook zijn ouders en grootouders varen of hebben gevaren. Na de binnenvaartopleiding gedaan te hebben op het STC in Rotterdam is hij vanaf zijn 15e gaan varen. Geurt beschikt over de benodigde papieren, waaronder grootvaarbewijs en marifooncertificaat. Hij heeft een relatie met Beate Lakatos, die in het bezit is van een dienstboekje (matroos). Heimensen is begonnen met het vervoer van zand- en grind en is later overgestapt naar het vervoer van containers. In 2009 is hij gestart als zelfstandig ondernemer met de aankoop van het huidige schip ms Jager (bouwjaar 1964, 1038 ton). Met dit schip vaart hij containers met huisvuil van Delft naar de verbrandingsoven in Hengelo. Al die jaren vaart hij voor Pro-Log als opdrachtgever. Heimensen heeft geen huis meer aan de wal en woont permanent aan boord van het schip met zijn vriendin. Inmiddels heeft Geurt veel ervaring opgebouwd in het zelfstandig runnen van een binnenvaartschip inclusief het aansturen van personeel. Belangrijk om te vermelden is ook de bekendheid met de specifieke zaken die bij het varen met containers komen kijken.

Kevin Romeijnders (31 jaar). Ook Kevin komt uit een schippersfamilie. Na zijn lts heeft hij grond- weg- en waterbouw gestudeerd (MBO-4). In 2007 heeft hij Maasland Scheepvaart makelaardij opgericht dat in 2016 is omgedoopt tot Maasland Shipbrokers (www.maaslandshipbrokers.com). Tevens is Kevin directeur-grootaandeelhouder (DGA) van Riveryards Beheer B.V. Via deze B.V. is hij (mede)eigenaar van diverse schepen met verschillende dochtermaatschappijen. Inmiddels beschikt de groep van bedrijven van Kevin over maar liefst 23 eigen schepen. Van een aantal schepen is Kevin alleen eigenaar. Bij de meeste schepen wordt het eigendom in compagnonschap gedeeld. Binnen Riveryards Beheer B.V. worden niet alleen binnenvaartschepen geëxploiteerd, maar vindt ook handel in schepen plaats. Ook de ouders van Kevin werken in zijn bedrijf en zijn een goede back-up bij nood. Kevin vaart zelf regelmatig mee op schepen uit zijn vloot en is onder andere in bezit van een groot vaarbewijs en radarcertificaat.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Het bedrijf zal zich met name gaan richten op het vervoer van containers met hun aan te kopen schip. Er is binnen de onderneming veel ervaring aanwezig op het gebied van het vervoer van containers. Dit vervoer vergt een aantal specifieke kwaliteiten, met name waar het gaat om de juiste belading van het schip, met behulp van de daarvoor aanwezige beladingssoftware (stuwprogramma). De grote hoeveelheid laad- en losterminals die over het algemeen in de havens aangedaan moeten worden, vergt veel van de vaarkwaliteiten van de schipper. Geurt Heimensen is hiermee bekend en vertrouwd.
 
Missie, visie en doelstelling 
Het ondernemingsdoel is om een goed door gerepareerd schip rendabel te exploiteren en op termijn een volgende stap te zetten naar een nog jonger schip. Hierbij is de doelstelling om kwaliteit te leveren naar de vaste opdrachtgever, waardoor de reeds lang bestaande relatie met deze partij verder wordt bestendigd.
 
Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Een sterk punt is dat het een investering is in een relatief jong en goed door gerepareerd schip met zeer gunstige afmetingen. Schepen van deze lengte (110 meter) zijn het meest voorkomend in de binnenvaart. Het schip is dan ook inzetbaar voor nagenoeg alle soorten van vervoer van droge lading. Een ander sterk punt is de in 2014 ingebouwde katalysator waardoor het schip op milieugebied ook toekomstbestendig is met betrekking tot de wetgeving rondom de uitstoot van de motor. De afhankelijkheid van 1 bevrachter zou een mogelijke zwakte kunnen zijn, maar er zijn genoeg bevrachters waar het schip direct ingezet kan worden op het moment dat de bestaande relatie beëindigd zou worden. Hierbij komt het grote netwerk van met name Kevin Romeijnders goed van pas.
 
Het aan te kopen schip komt net als het huidige ms. Jager in de bevrachting bij Pro-log te Zwijndrecht (www.pro-log.nl ). Geurt Heimensen vaart al sinds 2010 voor deze bevrachter en deze relatie wordt met het aan te kopen schip gecontinueerd. Pro-Log B.V. is gespecialiseerd in de logistieke dienstverlening en verzorgt de complete bevrachting voor een groot aantal container binnenvaartschepen. Pro-log is een gerenommeerd en financieel solide bedrijf en is gevestigd in Zwijndrecht. Pro-log beschikt over een vloot van 45 schepen en is daarmee 1 van de grootste spelers in Nederland. De vloot bestaat uit kleine schepen (afmetingen 63 x 7,20 meter, met een laadvermogen van 800 ton) voor het fijnmazige vaarwegennet van Nederland, België en Duitsland. Met deze kleine schepen wordt ongeveer 80% van de vaarwegen bereikt. Voor de grotere volumestromen, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Antwerpen of Rijnbestemmingen tot Zwitserland, worden eenheden ingezet met een capaciteit variërend tussen 90 en 350 TEU. Tot dit segment behoort ook het ms Jager. De schepen worden ingezet tussen terminals in Nederland, België, Noord-Frankrijk en op de Rijn van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen tot Bazel. Bestemmingen op het Mittellandkanaal inclusief Hamburg en Bremen behoren ook tot de mogelijkheden. Naast containers verzorgt Pro-log ook de bevrachting voor bulk- en projectladingen.
 
De (container)binnenvaartmarkt 
De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, ze is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen in soorten schepen waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn.
 
Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip, waarvan Nederland er 2700 telt. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in tonnenmaten. Het nieuwe schip meet bijna 3400 ton. Van de ruim 2700 vrachtschepen is 41% groter dan 2500 ton. Het schip valt dus in deze categorie en kan in principe op de meeste vaarwegen komen. Het aan te kopen schip heeft een (standaard) afmeting van 110 * 11,40. Deze maten zijn mede afgestemd op de afmetingen van een standaard container (TEU). Dit schip kan daardoor 208 TEU meenemen. Het containersegment is voor de binnenvaart een belangrijk segment. Een groot aantal inland terminals vormt een groot logistiek netwerk, die door binnenvaartschepen (en vaak ook spoor- en wegvervoer) aan elkaar worden geknoopt. Ook in Nederland worden nog steeds nieuwe terminals in bedrijf genomen. Het containervervoer wordt beheerst door een aantal grote spelers als Imperial, Rhenus, Danser en HTS. Ook de opdrachtgever van mcs Jager V.O.F., Pro-Log, is een behoorlijk grote speler op de markt. Binnen het containersegment zijn een aantal dikke vervoersstromen te definiëren: ARA verkeer (tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen), het vervoer tussen Rotterdam/Antwerpen naar Rijn bestemmingen, het vervoer tussen Rotterdam en bestemmingen in Oost en Noord-Nederland en het vervoer tussen Rotterdam en een groot aantal terminals in Brabant en Limburg.
 
De verwachtingen voor het vervoer van containers per binnenvaartschip zijn voor de komende jaren positief. De binnenvaart heeft wel te maken met congestie op diverse grote zee containerterminals door de stijgende volumes. De terminals kunnen de grote hoeveelheden containers die door de grote containerschepen tegelijkertijd worden aangevoerd, nog niet altijd efficiënt en vlot doorvoeren naar de binnenvaart. Er vinden gesprekken plaats tussen de diverse belanghebbenden om deze congestie te gaan aanpakken.
 
Structuur
 
 
PVS Holding B.V. is alleen als investeerder betrokken en heeft geen actieve bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen mcs Jager V.O.F.

Financieringsbehoefte

Met de financiering wordt het ms Nautictrans (te noemen Jager) aangekocht. De belangrijkste gegevens van het ms Jager zijn:
• Bouwjaar 1989 (in Nederland gebouwd)
• Afmetingen: 110 x 11,40
• Tonnage: 3395
• Hoofdmotor: Caterpillar 3516B, bouwjaar 1999, in 2014 voorzien van een katalysator. De hoofdmotor is onlangs gekeurd door een erkend Caterpillar expert. 
 
Het bestaande schip van Heimensen, het huidige ms Jager, wordt tegelijkertijd verkocht. Na aflossing van de bank en lening van de toenmalige eigenaar, resteert het in de begroting opgenomen eigen vermogen voor inbreng in dit project. Medevennoot Kevin Romeijnders brengt (via zijn B.V.) een gelijk aandeel eigen vermogen in. Bovendien verstrekt hij ook nog een achtergestelde lening ad € 160.000,-. Het eigen vermogen wat de vennoten inbrengen is in totaal € 180.000,-. Een externe investeerder verstrekt een hypothecaire lening (1e hypotheek van € 1.300.000,-) van € 1.300.000,-. De looptijd is 13 jaar en een annuïteit van € 12.000,- per maand. Hij is ook al financieel betrokken bij de huidige financiering van het ms Nautictrans. Kevin Romeijnders is ook betrokken geweest bij de exploitatie van het ms Nautictrans.
 
In de begroting is ook rekening gehouden met de aan- en verkoopkosten die met deze transacties gemoeid zijn, inclusief ruimte voor onvoorziene kosten en werkkapitaal. Hiervoor is in totaliteit een bedrag van € 75.000,- begroot.
 
Investeringsoverzicht 
Aankoop ms Nautictrans € 1.875.000,-
Kosten aan- en verkoop € 30.000,-
Werkkapitaal/onvoorzien € 45.000,-
Totaal  € 1.950.000,-
Eigen inbreng vennoten € 180.000,-
1e hypotheek investeerder € 1.300.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 160.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 310.000,-
Leenbedrag: € 310.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 84 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn Intershipping Holding B.V. en mcs Jager V.O.F. met de vennoten G. Heimensen en Maas Building & Partners B.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vof zijn de beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De vermogenspositie in privé van G. Heimensen is na de eigen inbreng van € 90.000,- nihil.
  • De lening van Maas Building & Partners B.V. ter hoogte van € 160.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Indien het netto cashflow overschot na aflossing aan Collin Crowdfund daarvoor ruimte biedt, mag er vanaf 1 juli 2020 wel worden afgelost.
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 310.000,- op het leven van G. Heimensen afgesloten. Deze verzekering heeft minimaal een looptijd van 7 jaar, is lineair dalend en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- verkregen op het motorvrachtschip Jager, welke is voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.300.000,- ten behoeve van de investeerder die een lening verstrekt van € 1.300.000,-.*
  • Er wordt een terugkoopverklaring van het motorvrachtschip Jager afgegeven door Intershipping Holding B.V. (Dun & Bradstreet score Laag risico). Deze verklaring houdt in dat het schip wordt (terug)gekocht door genoemde partijen voor minimaal de totale nog openstaande financiering.

* Volgens het taxatierapport van 21 augustus 2017, waarvan een kopie in bezit is van Collin Crowdfund, is de handelswaarde van het aan te kopen schip € 2.100.000,-.

 
Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor mcs Jager V.O.F. een Laag risico. De betrokken vennoten Geurt Heimensen h.o.d.n. Scheepvaartbedrijf G. Heimensen en Maas Building & Partners B.V. noteren respectievelijk de score Laag risico en Verhoogd risico. De tussenholding Intershipping Holding B.V. en topholding Riveryards Beheer B.V. boven de vennoot Maas Building & Partners B.V. noteren respectievelijk een Laag risico en Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De onderstaande score is gebaseerd op de door de betrokken bedrijfsadviseur Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering opgestelde prognoses over 2017, 2018 en 2019. Deze bedrijfsadviseur beschikt over ruime ervaring in het adviseren van binnenvaartbedrijven. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
Met het aan te kopen schip gaat op contractbasis gevaren worden voor een gerenommeerde opdrachtgever. De opdrachtgever neemt de kosten van de gasolie en de havengelden voor zijn rekening. Risico van stijgende vaarkosten (inkoop) is er derhalve niet. Door de contractueel overeengekomen vaste netto daghuur van € 1.750,- is er een goede inschatting te maken van de jaarlijkse omzet. Er is in de prognose voor 2017 gerekend met een start in augustus/september. Verder is de omzet gebaseerd op 6 dagen varen per week, gerekend over 300 dagen per jaar. Er kan derhalve op jaarbasis nog een aantal dagen worden stilgelegen voor bijvoorbeeld regulier onderhoud. De bedrijfslasten zijn gebaseerd op ervaringscijfers en offertes. Op basis van de opgestelde prognoses, is er over de laatste maanden van 2017 sprake van een genormaliseerde cashflow van € 74.000,- waaruit de aflossingen voor Collin goed opgebracht kunnen worden. In de komende jaren 2018 en 2019 is de genormaliseerde cashflow naar verwachting circa € 170.000,-. De omzet over 2018 en 2019 is voor beide jaren geprognosticeerd op € 525.000,-. Vanwege de grote mate van zekerheid van de omzet door de vaste bevrachter, achten wij het passend de Rentabiliteit op Goed te kwalificeren.
 
Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen laat in het startjaar 2017 een percentage zien van 17% op een balanstotaal van ruim € 1.900.000,-. Dit is gebaseerd op een eigen vermogen van € 171.000,- vermeerderd met de achtergestelde lening van € 160.000,-. De geprognosticeerde solvabiliteit stijgt door winsttoevoeging in 2018 en 2019 naar respectievelijk 20% en 23% met een dalend balanstotaal door aflossing op de leningen van respectievelijk € 1.845.000,- en € 1.784.000,-. De score voor de Solvabiliteit bepalen wij vooralsnog op Voldoende.
 
Liquiditeit
Op basis van de opgestelde prognoses komt de current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) in 2017 uit op 0,7, hetgeen de score Matig oplevert. In de jaren 2018 en 2019 verbetert de current ratio volgens prognose naar respectievelijk 1,2 (score Ruim voldoende) en 1,7 (score Excellent). Gezien de verwachte verbetering ten opzichte van het startjaar en het feit dat de vlottende activa met name uit liquide middelen bestaan, bepalen wij de score voor Liquiditeit op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12966 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2017 om 10:16
investeerder-30872 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2017 om 10:16
investeerder-38301 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2017 om 10:15
investeerder-16805 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2017 om 10:15
investeerder-35827 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-09-2017 om 10:15

Reacties

A.E. Ruizendaal
19-09-2017 10:01
Bezitten de firma’s Intershipping Holding en Maas Building overig vermogen (“andere schepen”) en zo ja zijn deze dan in wezen onderpand in geval van aflossingsproblemen?

Investeerder – 35956
19-09-2017 10:11
Beste heer Ruizendaal,

Het antwoord op uw vraag:
Er is in beide firma’s geen overig vermogen (schepen) aanwezig die als onderpand kunnen dienen bij aflossingsproblemen.
Wel is in Intershipping Holding B.V. sprake van inkomen uit andere activiteiten (handel in schepen, bevrachting), die zorgen voor additionele inkomsten en cashflow.

Met vriendelijke groet,
Geurt Heimensen en Kevin Romeijnders

Investeerder – 4234
19-09-2017 14:24
Ik heb geïnvesteerd, toch nog wat vragen. Als ik het goed lees is Intershipping Holding B.V. zowel Debiteur van de Collinlening als de Partij van de terugkoop garantie.
Kunt u me uitleggen wat de meerwaarde van deze terugkoopgarantie is voor de Collin investeerder?
Door het debiteur schap is men toch al verantwoordelijk voor de terugbetaling van de lening. Wat is de terugkoop garantie waard daar de lenende partij opmerkt dat er geen kapitaal in Intershipping holding b.v. zit.
Is Intershipping holding b.v., een gelieerd bedrijf of aandeelhouder, ook de verkopende partij? Is Intershipping holding b.v., een gelieerd bedrijf of aandeelhouder ook de derde partij die de lening van 1300000 miljoen verstrekt?

Collin Crowdfund
19-09-2017 14:52
Beste investeerder,

Wij begrijpen uw vraag.

Voor deze terugkoopverklaring is gekozen, omdat vennoot Kevin Romeijnders bij een deficit binnen zijn ondernemingsstructuur het m.s. “Jager” graag wil terugkopen. Deze wens is vertaald naar een terugkoopverplichting.

De lening van € 1.300.000,- wordt verstrekt door een externe investeerder, die op geen enkele wijze gelieerd is aan de vennoten/aandeelhouders.

Met vriendelijke groet,
Colin Crowdfund

Ondernemer

Geurt Heimensen

Kevin Romeijnders

Crowdfund Coach


Peter Stout