44299

Non publieke funding

€ 190.000  |  9,0% rente  |  19 maanden  Investeerders: 326
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 326 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam MEBA Afbouw B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onderhanden werk
Datum van oprichting 21-07-2022
Website www.meba-afbouw.nl

Leendoel

De ondernemers D. Bakker en D.A.X. Beukers zijn al jarenlang actief in de bouw. MEBA Afbouw B.V. is gespecialiseerd en heeft de volledige focus op gevelisolatie, stucwerk en andere werkzaamheden aan gevels. MEBA Afbouw werkt in het hogere segment en gebruikt hoogwaardige materialen en technieken, hierdoor heeft het stucwerk en de isolatie een lange levensduur. 

MEBA Afbouw heeft een grote opdracht binnen gekregen met een totale omzet van meer dan € 1.000.000,-. Hierdoor ontstaat een liquiditeitsvraagstuk. Aan dit vraagstuk willen ze voldoen middels een financiering bij Collin Crowdfund. De opdracht wordt naar verwachting afgerond eind 2023, en zal daarna met een volgende opdracht hoogstwaarschijnlijk worden gecontinueerd.

Er wordt een lineaire lening van € 190.000,- verstrekt met een looptijd van 19 maanden, waarvan de eerste maand aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorfinanciering onderhanden werk € 190.000
Totaal € 190.000
Collin Direct € 190.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn
  • MEBA Afbouw B.V.
  • InterDax Holding B.V. 
  • DB Beheer B.V.
 • De heer D.A.X. Beukers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De heer D. Bakker geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde vanwege de overwaarde op de privéwoning.
 • De heer D. Bakker en zijn partner geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Gemaalstraat 4, 1432 JX te Aalsmeer, kadastraal bekend als sectie B nummer 8141. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van tezamen € 391.595,- en een openstaande schuld van € 375.000,-. De WOZ-waarde is € 496.000,- (peildatum 01-01-2021).
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van MEBA Afbouw B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van MEBA Afbouw B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor MEBA Afbouw B.V. is Verhoogd risico. De scores voor zowel DB Beheer B.V. als InterDax Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 en de prognose 2023 van MEBA Afbouw B.V. en de getekende opdrachtbevestiging van de grote opdracht. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose ultimo 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 304.000
Overige vlottende activa € 143.000
Totaal € 448.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 299.000
Langlopende schulden € 85.000
Kortlopende schulden € 64.000
Totaal € 448.000

Winst- en verliesrekening 2023 (prognose, ondersteunt met de getekende opdrachtbevestiging)

Omzet € 1.221.000
Bruto winst € 487.000
Kosten € 145.000
Belasting € 63.000
Netto winst € 279.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110634 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-01-2023 om 11:07
investeerder-355818 heeft € 300 geïnvesteerd.
31-01-2023 om 11:06
investeerder-14014 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2023 om 11:06
investeerder-110387 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-01-2023 om 11:06
investeerder-366009 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-01-2023 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders